Kardinál Müller vydal Manifest na obranu víry před falešným učením

Vatikán – Utajit pravdu o katolické víře nebo učit opak je formou náboženského podvodu, která pochází z Antikrista, uvedl kardinál Gerhard Müller.

.Účelem církve a jejích členů je vést lidi k Ježíši, takže všichni katolíci, ale zejména kněží a biskupové „mají povinnost vzpomenout si na tyto základní pravdy“ a posílit víru „přiznáním pravdy, která je sám Ježíš Kristus,“ cituje kardinála Catholic Register. Německý teolog, který byl vedoucím Kongregace pro nauku víry od roku 2012 do roku 2017, napsal Manifest víry.

„Tváří v tvář rostoucímu zmatku vědění o víře mnoho biskupů, kněží a laiků katolické církve požádalo, abych veřejně svědčil o pravdě zjevení,“ napsal.

Zatímco kardinál Müller ve svém dokumentu nezmínil papeže Františka, mnozí lidé to přečetli jako výzvu papeži; například LifesiteNews to označil za „kvazi korekci pontifikátu papeže Františka,“ uvádí Catholic Register.

Jan Pavel II. zdůraznil, že „jistou normou pro učení víry“ je Katechismus katolické církve, uvedl kardinál, ale toto učení bylo testováno tím, co papež Benedikt XVI. nazval „diktaturou relativismu“.

Kardinál Müller uvedl pět klíčových bodů katolické doktríny: víru v Trojici; povahu a autoritu církve; Kristovu přítomnost ve svátostech; „osvobozující pravdu“ morálního práva; a realitu pekla a slibu věčného života.

„Mnozí dnes přemýšlí, jaký účel má existence církve, kdy dokonce i biskupové raději dělají politiku, než aby hlásali evangelium jako učitelé víry,“ napsal podle NC kardinál.

„Věčnost pekelného trestu je strašná realita,“ napsal, „a je to místo, kam sestupují duše těch, kdo zemřou ve stavu smrtelného hříchu.“

Úkolem církve podle německého kardinála je uchránit Boží lid před odchylkami a porušením, aby mohl vyznávat pravou víru bez omylu.

Pokud jde o kněžské vysvěcení, není možné vysvětit ženy. „To neznamená, že toto je nějakou formou diskriminace vůči ženám, ukazuje pouze nedostatek porozumění této svátosti, která není o pozemské moci, ale reprezentaci Krista, ženicha církve,“ napsal. Varoval před těmi, kteří vedou lidi k náboženským lžím, které jsou podvodem Antikrista. Ten se snaží oklamat ztracené lidi a ty, kteří nepřijali lásku k pravdě.

Katolický kněz Josef Ptáček k textu kardinála Müllera pro Křesťan dnes řekl: „Je důležité, abychom si byli vědomi Božího odpuštění, které jsme přijali ve svátosti křtu a našeho velkého poslání, které jsme obdrželi. I když nás mnohé věci mohou znejistit, křesťanská víra je založena na věrnosti Boha k člověku. A tato věrnost je neměnná. Kéž bychom pro věci méně důležité nezapomněli na to nejdůležitější – Ježíš Kristus je Cesta, Pravda i Život.“

„V podobných diskusích mi chybí „tah na branku“. Dají se neustále generovat mnohé diskuse na zajímavá témata. Svět však není zachráněn řečněním – byť někdy zajímavým, ale křížem Ježíše Krista. Domnívám se, že tím nejdůležitějším je pracovat na čistotě motivů, posvěcení vlastního života i celé společnosti. Potom budou mnohá témata jasná,“ dodal na závěr.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Rádi byste nám pomohli pokračovat v této misi a měli tak možnost se na ní spolu s námi podílet?

 

-mn-  Foto: Wikimedia Commons – Gerhard Müller

Tags: ,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář