Konzervativní biskupové se zdrží účasti na Večeři Páně kvůli změnám v prohlášení anglikánské církve o homosexualitě 

Konzervativní biskupové anglikánského společenství se na Lambethské konferenci zdrží účasti na Večeři Páně během bohoslužeb v katedrále v Canterbury, na které jsou pozváni partneři biskupů stejného pohlaví. 

Během páteční tiskové konference členové Společenství anglikánských církví globálního Jihu (GFSA) oznámili, že zůstanou sedět na protest proti změnám v návrhu, který na poslední chvíli obsahoval rezoluci 1.10, tedy text potvrzující ortodoxní křesťanský pohled na sexualitu.

SOUVISEJÍCÍAnglikánské společenství má své výroční zasedání, církev rozděluje postoj k manželství

Začátkem tohoto týdne byl návrh pozměněn tak, aby zahrnoval pluralitu názorů na tuto otázku napříč anglikánskými provinciemi – včetně těch, které již žehnají manželství osob stejného pohlaví.

Britský portál Premier informuje, že členové GFSA, nespokojení s tímto rozhodnutím, však zároveň oznámili, že předloží vlastní návrh potvrzující konzervativní pohled na manželství.

Argumentovali tím, že ačkoli existuje touha „kráčet společně“ jako společenství, nemohou tak činit, „dokud provincie, které se dostaly do rozporu s Písmem, nebudou činit pokání a nevrátí se k ortodoxii“. 

Podle nich se potvrzení rezoluce 1.10 „netýká jen sexuality a manželství, ale v zásadě autority Bible, která je podle anglikánů ústředním bodem víry a řádu“.

Chtějí, aby byla uznána jako „oficiální učení“ anglikánského společenství o manželství a sexualitě.

Arcibiskup Justin Badi, předseda GSFA a arcibiskup Jižního Súdánu, uvedl: „V této souvislosti je třeba zdůraznit, že se jedná o velmi důležitou otázku. Je smutné, že některé provincie si přizpůsobují církevní učení, aby vypadaly relevantně a usnadnily si přijímání členů, což je způsob, jak zvrátit rychle klesající návštěvnost církve.“  

„Jako učedníkům nám však Písmo neříká, abychom Ježíše formovali k ‚našemu‘ obrazu, ale abychom se nechali Duchem neustále proměňovat k ‚jeho‘ obrazu,“ dodal.  

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Britský portál připomíná, že konzervativní biskupové představují 75 % anglikánského společenství, tedy většinu anglikánů na celém světě. 

Arcibiskup Justin pokračoval: „Anglikánské společenství se příliš dlouho řídilo názory Západu. Často máme pocit, že náš hlas není vyslyšen ani respektován. Vyzýváme všechny primase a biskupy, aby se podepsali pod naši rezoluci, a poté s většinou společenství podpořili, aby nástroje anglikánského společenství našly způsoby, jak vrátit víru a řád do centra toho, co arcibiskup z Canterbury popisuje jako ‚společnou cestu‘.“

Jejich Lambethská rezoluce bude předložena před konferencí a poté bude v pondělí předložena biskupům. 

Podle portálu Premier se očekává, že ji podpoří svým podpisem nejméně 200 biskupů.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 2. srpna 2022 Foto: screenshot YouTube – ilustrační

Tags: ,,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář