Konzervativní metodisté stojí na křižovatce a řeší jak dál 

Třináctimilionová Sjednocená metodistická církev se rozpadá a konzervativci budují novou Globální metodistickou církev, která se zavazuje následovat konzervativní biblické hodnoty. Je lepší stát se součástí nové denominace nebo zůstat věrným svědkem v rámci staré denominace?

Obojí má své klady i zápory a ani jedno nenabízí přímou a jednoduchou cestu.

Konzervativci jiných protestantských denominací se v posledních letech ocitli v podobné situaci. Oficiální podpora liberálního učení o sexualitě přiměla některé konzervativce v Evangelické luterské církvi, Presbyteriánské církvi (USA) a Episkopální církvi k vytvoření nových denominací nebo k připojení k jiným již existujícím církvím. Episkopálové vytvořili Anglikánskou církev v Severní Americe, která má téměř 1 000 kongregací a 127 000 členů. Presbyteriáni se připojili k Evangelikální presbyteriánské církvi, která má 630 sborů a 130 000 členů, nebo vytvořili Sdružení evangelikálního řádu, která má téměř 400 sborů a 130 000 členů. Luteráni vytvořili Severoamerickou luterskou církev, která má nyní přibližně 142 000 členů a více než 420 sborů.

SOUVISEJÍCÍ – Těžiště globální církve se mění. Budoucnost třetí největší denominace je už napsaná

Odcházející a zůstávající

Pokrokáři možná očekávali růst po odchodu konzervativců. Koneckonců konflikt byl ukončen, omezení byla svržena, církev byla nyní otevřena „všem“. To se však nikdy nestalo. Sbory nabízející pouze potvrzení, bez očekávání nebo možnosti transformace, si nezískaly loajalitu ani nové konvertity.

Asi 5 % členů tradičních, nyní liberálních denominací se připojilo k novým konzervativním církvím. Každá z těchto denominací však po přijetí liberální teologie ztratila mnohem více členů. Například Presbyteriánská církev (USA) od svého potvrzení aktivně homosexuálních duchovních v roce 2013 ztratila více než půl milionu členů – což je přibližně třetina. Evangelická luterská církev od své sexuální liberalizace v roce 2009 ztratila více než milion členů – což je přibližně čtvrtina. Episkopální církev od zvolení svého prvního otevřeně homosexuálního biskupa v roce 2003 ztratila více než půl milionu členů – přibližně čtvrtinu své členské základny.

Nové denominace si vedly většinou dobře, ale zpočátku nepřilákaly tolik konzervativců z tradičních denominací, jak se očekávalo. Setrvačnost a oddanost snazšímu statu quo mohou být mocné. Anglikánská církev Severní Ameriky založila několik stovek nových kongregací, z nichž většina – ale ne všechny – přežily. Nové denominace mají své vlastní teologické, politické a osobní konflikty, stejně jako všechny lidské instituce. Lidé, kteří očekávají dokonalost v nové „biblické“ církvi, budou zklamáni.

Ale konzervativci, kteří zůstali v liberálních denominacích v očekávání, že jejich svědectví může mít vliv, budou pravděpodobně také zklamáni. Tyto liberální denominace nevykazují žádné známky celodenominační obnovy. Vliv poselství LGBT+ komunity stále roste.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Přesto se některé sbory a duchovní drží křesťanské ortodoxie a přežívají jako menšinové skupiny v rámci denominace. Můžeme se modlit, aby jejich subkultura vydržela. Liberální protestantismus nepřežije navždy a možná za další generaci či dvě se v malém zbytku hlavního protestantismu znovu rozhoří uhlíky biblického křesťanství.

Specifický případ metodismu

Na rozdíl od většiny tradičních protestantských denominací metodismus nikdy oficiálně neliberalizoval své učení o sexualitě a naopak ho na poslední generální konferenci v roce 2019 většinou 53 procent posílil. Bylo to možné jen proto, že jeho členstvo je mezinárodní, přičemž téměř polovina z něj se v té době nacházela v Africe, kde je víra velmi konzervativní. S tím, jak se americká církev zmenšuje a africká roste, se konzervativní většina bude jen rozšiřovat.

Proč by tedy američtí konzervativní metodisté nyní odcházeli do nově vytvořené Globální metodistické církve? Liberálové ovládají všechny mocenské pozice v americké části církve a američtí biskupové stále více odmítají dodržovat církevní kánon, který definuje manželství pouze jako svazek muže a ženy. Dvanáct ze třinácti oficiálních metodistických seminářů je teologicky a eticky liberálních. Všechny církevní organizace jsou liberální.

Hlavní výzvou pro globální metodismus – stejně jako pro všechny nové denominace – je to, že křesťané se méně zajímají o denominace, méně řeší denominační učení a méně se zajímají o fungování institucí. Přitahují je konkrétní sbory, pastoři a služby, které mohou, ale nemusí dlouho vydržet.

Uprostřed těchto změn bude vytvoření nové denominace těžká práce.

Ale pro tradiční metodisty, kteří se chtějí držet ortodoxní wesleyánské víry o Kristu, spasení, morálce a Bibli, pravděpodobně neexistuje jiná schůdná cesta. Historická metodistická víra o posvěcení, svatosti a dokonalosti byla téměř zapomenuta. Situace ve staré Sjednocené metodistické církvi v Americe se bude jen zhoršovat, protože liberálové trvají na evangeliu odporujícímu konzervativní biblické tradici. Konzervativci chtějí evangelium spásy a proměny. Tyto dva pohledy nakonec nemohou koexistovat v jedné denominaci. Může existovat křesťanská jednota napříč doktrinálními a etickými maličkostmi, ale rozdělení mezi tradicionalisty a progresivisty v tradičním protestantismu je nepřekonatelné.

Naděje pro budoucnost

Metodističtí konzervatívci doufají, že prostřednictvím Globální metodistické církve založí nové sbory a znovu zasadí metodismus tam, kde odumřel. Zakladatelé sborů budou mít poprvé denominační podporu pro evangelizaci neoslovených národů. Pole jsou připravena ke žni (Jan 4,35). Ale samozřejmě neexistuje žádná záruka úspěchu. Globální metodismus by se mohl stát jen další malou konzervativní americkou sektou, která je obecně evangelikální.

Před stejnou otázkou stojí i další nové denominace: Mohou si udržet jedinečnou sílu svých tradic a zároveň se oddělit od své denominační struktury a vzdělávacích institucí? Na to je ještě příliš brzy.

Doufám, že globální metodismus spojí americké wesleyány s africkými wesleyány a dalšími metodisty po celém světě při hlásání evangelia spásy, proměny, posvěcení, svatosti a dokonalosti. Toto evangelium pohánělo původní metodistická probuzení v 18. a na počátku 19. století a pohání růst církve v Africe. Dá-li Bůh, mohlo by se mu dařit i v dalších částech světa. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: Mark Tooley Zdroj: The Gospel Coalition Datum: 26. srpna 2022 Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář