Maďarský premiér Orbán navštívil kardinála Duku

Praha –  V Arcibiskupském paláci se 30, listopadu setkali kardinál Dominik Duka a premiér Maďarské republiky Viktor Orbán. Premiér si v kapli arcibiskupství prohlédl originál arpádovského meče, který je součástí korunovačních klenotů. Pan kardinál zdůraznil bohatou tradici kontaktů mezi oběma národy.

Kontakty mezi Čechy a Maďary probíhají již od příchodu maďarských kmenů vedených Arpádem do Karpatské kotliny v roce 896. Svatý Vojtěch biřmoval zakladatele maďarského státu svatého Štěpána. Z Vojtěchových žáků sehrál nejvýznamnější roli při christianizaci ranně středověkých Uher břevnovský mnich Anastasius, který se stal prvním opatem benediktinského opatství v Pannonhalmě a později i arcibiskupem v Ostřihomi.

Mezi středověkými vládnoucími rody Přemyslovců a Arpádovců byly vždy intenzivní kontakty s četnými dynastickými sňatky. Například český kníže Vratislav si vzal v polovině 11. století za manželku dceru uherského krále Ondřeje I. Adleytu. Manželku z rodu Arpádovců měl také Přemysl Otakar I.

Když Maďaři pořádali v r. 1896 při příležitosti milénia založení svého státu slavnostní výstavu korunovačních klenotů, zjistilo se, že tzv. arpádovský meč, který je součástí korunovačních klenotů, je pouze kopií a jeho originál se nachází v Čechách. Obrátili se tehdy na české úřady s žádostí o jeho zapůjčení.

Existují tři verze vysvětlení. Tou nejpravděpodobnější je, že si české vojsko odvezlo meč jako válečnou kořist v době, kdy v Uhrách vypuklo povstání proti Václavu III., kterému jeho otec Václav II. z Prahy vyslal na pomoc velkou vojenskou výpravu.

V roce 1335 dochází nedaleko Budína na královském hradě Visegrád k památné schůzce tří středoevropských králů. Polský král Kazimír III, český král Jan Lucemburský a uherský král Karel Robert jednají za přítomnosti několika vévodů z německé říše o záležitostech obchodních, finančních a řeší územně-dynastické spory. Schůzka, které se zúčastnil i syn Jana Lucemburského pozdější český král a římský císař Karel IV, trvala několik dní a zajistila v této části střední Evropy mír na několik desetiletí.

Druhorozený syn Karla IV. Zikmund byl kromě císařského nositelem i uherského a českého královského titulu. V roce 1461 byla dcera Jiřího z Poděbrad Kateřina provdána za Matyáše Hunyadiho (Korvína). Oba králové se snažili o integraci střední Evropy a za jejich panování docházelo ke kontaktům českých a maďarských humanistů. V době po Bílé Hoře se mnoho uprchlíků z Čech usazovalo v Uhrách. V letech 1650 – 1654 pobýval na pozvání rodiny Rákocziových v Šarišškém Potoce (Sárospatak) J. A. Komenský, který zde napsal díla Schola ludus a Orbis Pictus.

Maďarská vládní strana Fidesz zdůvodňovala ochranou tradičních křesťanských hodnot prováděné reformy, které podle kritiků ohrozily nezávislost soudnictví a omezily svobodu tisku v zemi. Evropští politici vládu premiéra Viktora Orbána kvůli prosazovaným reformám dlouhodobě kritizovali, letos v září Evropský parlament schválil doporučení, aby země EU zahájily proti Maďarsku řízení kvůli vážnému ohrožení unijních hodnot.

Evropští politici se musí jasně přihlásit k tomu, že Evropa je křesťanský kontinent. Na konferenci o pronásledování křesťanů to řekl v Praze maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Podle něj existují v Evropské unii skupiny, které usilují o likvidaci křesťanského dědictví. Ministr téma spojil s problematikou migrace.

„Když se podíváte na evropskou historii, je nepopiratelné, že to je křesťanský kontinent. My evropští křesťanští politici musíme mít dost odvahy k tomu, abychom to řekli nahlas,“ řekl Szijjártó. Kritizoval, že v základním právním dokumentu EU, v lisabonské smlouvě, není odkaz na křesťanské základy evropských zemí.

 

Zdroj a foto: ČTK  dominikduka.cz 

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář