Méně než polovina znovuzrozených křesťanů věří, že Ježíš byl bez hříchu 

Od začátku pandemie v roce 2020 věří méně znovuzrozených křesťanů, že Ježíš žil během svého pobytu na zemi bezhříšný život. Návštěvnost kostelů se snížila přibližně o 15 milionů lidí týdně, jak ukazuje nová studie Centra pro výzkum kultury na Arizonské křesťanské univerzitě.

Zjištění vyplynula z každoroční studie The American Worldview Inventory 2023, která sleduje světonázor dospělých Američanů a které se účastnilo 2 000 lidí.

SOUVISEJÍCÍStudie ukázala, že v Americe prudce narostl počet vyhořelých a osamělých pastorů 

Ačkoli znovuzrození křesťané tvoří přibližně třetinu všech dospělých Američanů a jsou považováni za „páteř místních církví, protože mají vyšší míru oddanosti“, studie ukazuje, že mezi lety 2020 a 2023 klesl podíl těch, kteří tvrdí, že věří, že Ježíš během svého života na zemi nespáchal žádný hřích, z 58 % na 44 %.

To, že Ježíš byl bez hříchu, je ústředním bodem naděje, kterou v něj křesťané jako ve Spasitele vkládají, vysvětluje apologetický web Got Questions, protože „kdyby Ježíš nebyl bez hříchu, neexistovala by žádná oběť za hřích“.

„Apoštol Petr to vyjádřil jasně: Nedopustil se žádného hříchu a v jeho ústech se nenašla žádná lest.“ (1 Petr 2,22) Jelikož je Ježíš Kristus skutečně Bůh, nemá schopnost hřešit,“ vysvětluje křesťanský web.

Portál The Christian Post uvádí, e tento posun u znovuzrozených křesťanů patřil k šesti prvkům víry, které v posledních třech letech vykázaly výrazný pokles, který společnost Barna charakterizovala jako „neobhajitelný“.

Méně než polovina znovuzrozených křesťanů také nyní věří, že mají jedinečné, Bohem dané poslání nebo cíl. Podíl těch, kteří tuto víru zastávají, klesl během pandemie z 88 % na 46 %.

Klesající trend byl zaznamenán také mezi těmi, kteří tvrdí, že Bible jednoznačně učí o potratech. Toto přesvědčení kleslo z 58 % na 44 %. Počet těch, kteří tvrdí, že lidský život je posvátný, klesl z 60 % na 48 % a počet znovuzrozených křesťanů, kteří tvrdí, že Bůh je základem veškeré pravdy, se v tomto období snížil z 69 % na 63 %.

Podíl znovuzrozených věřících, kteří tvrdí, že jsou hluboce oddáni praktikování své náboženské víry, klesl z 85 % na 50 %, zatímco podíl těch, kteří tvrdí, že čtou nebo studují Bibli alespoň jednou týdně, klesl z 60 % na 55 %.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 3. května 2023 Foto: Pixabay – ilustrační

https://www.christianpost.com/news/fewer-born-again-christians-believe-jesus-lived-sinless-life.html?clickType=link-most-popular

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář