Michael Brown / Když Bůh začne konat, musíme se chopit příležitosti 

O „vylití Ducha svatého v Pensacole“ (neboli „Brownsvillském probuzení“) jsem začal slýchat několik měsíců po jeho začátku v červnu 1995. Krátce poté jsem si v časopise Charisma přečetl článek o probuzení, který citoval evangelistu Steva Hilla, jehož jsem znal prostřednictvím Leonarda Ravenhilla (1907-1994). Steva se ptali, proč zrušil svá kazatelská angažmá po celém světě a věnoval se výhradně vylití Ducha svatého v Pensacole. Odpověděl: „Když se naskytne životní příležitost, je třeba se jí chopit během života.“ A tak se i stalo.

Tomu jsem dobře rozuměl. Když konečně přijde skutečné probuzení – možná jednou za generaci, jednou za život, jednou za století nebo jednou za tisíciletí, nesmíte to nechat být. Musíte se do toho vrhnout oběma nohama a dát do toho všechno. Možná už nikdy nebudete mít stejnou příležitost.

SOUVISEJÍCÍ Michael Brown / Dost už bylo proroctví o Donaldu Trumpovi!

Tomu rozuměl i Steve. A tak když na Den otců roku 1995 v Brownsvillském sboru Assembly of God náhle zavládl Boží oheň a bylo jasné, že propuká probuzení, Steve zůstal týden, dva týdny, měsíc, dva měsíce – nakonec pět let.

Přesto mě na Stevově citátu něco zaujalo: zněl jako od Leonarda Ravenhilla, který je známý především jako autor knihy Why Revival Tarries.

Steve i já jsme měli tu čest být bratru Lenovi v posledních letech jeho života velmi blízko a oba jsme si zapamatovali některá jeho výroky, jako například: „Člověk, který je v důvěrném vztahu s Bohem, se nikdy nenechá zastrašit člověkem,“ nebo „Stojí věci, pro které žiješ, za to, aby pro ně Kristus zemřel?“. Přesto jsem od Lena nikdy neslyšel větu: „Životní příležitosti je třeba se chopit během života.“ Vždycky jsem si uvědomoval, že je to pravda.

Když jsme se Stevem v lednu 1996 konečně telefonicky hovořili, řekl mi, že to byla ve skutečnosti slova bratra Lena, která Stevovi řekl jen několik týdnů předtím, než v září 1994 prodělal vážnou mozkovou příhodu, z níž se už nikdy neprobral. (Len zemřel v listopadu 1994 ve věku 87 let.)

Tato slova zůstala Stevovi v paměti a hluboce se mu vryla do duše, takže když v Pensacole začalo probuzení, věděl, že nyní nastal čas využít příležitosti, která se mu může naskytnout jednou za život. Zítra už by mohlo být pozdě!

SOUVISEJÍCÍ – Michael Brown / Proč jsem přes všechny zlé zprávy plný naděje

Steve však nebyl jediný, kdo to tak cítil. Pastor John Kilpatrick spolu s ostatními členy vedení sboru také poznali, že se děje něco posvátného. Běžný život společenství se dočasně zastavil. Oživení bylo v plném proudu!

Jak jinak by mohly každý večer bohoslužby trvat pět až osm hodin? Jak jinak by se lidé mohli někdy dostat domů z večerního shromáždění, až když vychází slunce? (Jak jinak by mohl týden co týden, večer co večer, sloužit stejný chválící tým, stejní pracovníci a stejný kazatel, kdyby nebylo odhodlání? Je zřejmé, že by vylití skončilo předčasně, kdyby se církev nechopila této posvátné příležitosti.

Přesto si tak často neuvědomujeme, jak posvátná příležitost to je. Nedokážeme střežit plamen! (Viz 3. Mojžíšova 6.) Nedokážeme si uvědomit, jak nesmírně cenné je nadpřirozené vylití Ducha svatého. Nechápeme, jak vzácné a neocenitelné může být „svrchované Boží hnutí“.

Je důležité si uvědomit, že je snazší udržet oheň hořet než ho založit, že je snazší udržet auto v pohybu, než nastartovat auto, které se zastavilo, že je snazší udržet raketu v letu, než ji poslat do vesmíru. Vylití Ducha svatého nepřichází a neodchází, aby se pak zase vracelo jako vlny bijící o mořský břeh. Je třeba se ho chopit, dokud je blízko. Nemusí už přijít. To si musíme uvědomit.

Když tedy Bůh zvláštním způsobem pronikne do vašeho středu – na modlitebním shromáždění, na nedělní bohoslužbě, na shromáždění mládeže – jděte s Bohem. Roztáhněte plachty vysoko a doširoka a nechte se unášet větrem Ducha. A plujte dál, dokud vítr vane. Možná se už nezvedne!

A i když v prvních dnech čerstvého vylití toto neobvyklé hnutí Ducha svatého „přeruší“ vaši službu na několik minut, dejte Duchu najevo, že je vítán, a odložte ostatní věci stranou, zatímco bude čeřit vody. Prokážeme-li věrnost v malém, bude nám svěřeno mnoho.

Ve vstupní hale naší duchovní školy v Pensacole byla napsána slova Leonarda Ravenhilla: „Když se naskytne životní příležitost, je třeba se ji chopit během života.“

SOUVISEJÍCÍ – Michael Brown / Slovo povzbuzení pro ty, kterými otřásla obvinění proti Mikeu Bickleovi 

Toto motto každý den podněcovalo náš oheň. Byli jsme odhodláni nenechat toto období projít, aniž bychom z ní vytěžili vše, co náš nebeský Otec naplánoval. V zemi panoval velký hladomor. Nyní, když začalo pršet, jsme potřebovali připravit půdu, zasít své semeno a věnovat se sklizni. Pokud bychom to neudělali, mohli jsme si za to jen sami. Věděli jsme, že zítra už nemusí pršet.

Díky tomu se z probuzení s Boží milostí a pomocí zrodilo světové misijní hnutí, které je silné i po více než 25 letech. Dokázali jsme se chopit okamžiku.

Proto jsme dnes, kdy se nacházíme v počáteční fázi nového duchovního vylití v mnoha částech národa, vydali knihu, kterou jsem začal psát, když jsem sloužil ve vedoucím týmu Brownsvillského probuzení. Jmenuje se Seize the Moment: How to Fuel the Fires of Revival. 

Kniha nás nejen vyzývá, abychom se chopili tohoto posvátného okamžiku, když přijde. Kniha také předkládá klíčové zásady, které nám pomohou prohloubit a udržet to, co Pán dělá, abychom pracovali spíše s ním než proti němu, až přijde v moci.

Kéž všichni zažijeme čerstvé vylití Ducha v této kritické době, v níž žijeme!

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor je letniční teolog a publicista Zdroj: The Christian Post Datum: 15. ledna 2024 Foto: YouTube – Steve Hill

Tags: ,,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář