Michael Job / Ježíš vykonal velmi mnoho zázraků!

„Žasnu nad vším, co Bůh zde v tanzánské Tundumě činí! Lidé přišli s obrovským nadšením a očekáváním, co bude Bůh na ploše v pátek večer dělat. Hladově poslouchali každé promluvené slovo. Více než třetině obyvatel města, kteří ten večer přišli, jsem kázal o moci Ježíšovy krve. Všichni uslyšeli evangelium a tisíce přítomných učinily registrované rozhodnutí pro Ježíše. Moc klateb a čarodějnictví v životech lidí byly zlomeny. Ježíšova krev osvobodila lidi z ďáblových pout a zajetí. Ježíš pak začal uzdravovat nemocné a tisíce lidí zvedly ruce, aby dosvědčily, že byly uzdraveny! Zde je jen několik svědectví o Božím jednání:

Byla uzdravena žena, která byla deset let chromá a nemohla chodit ani se postavit na nohy.

Dívenka, která trpěla častými epileptickými záchvaty, kvůli kterým za chůze omdlévala, bez potíží chodila po pódiu zcela uzdravená!

Muž s nemocnými zády musel při chůzi využívat oporu a nedokázal pohodlně sedět. Dnes večer byl úplně uzdraven! Chodil po pódiu a tančil pro Ježíše.

Muž, který měl problémy s chodidlem a nedokázal normálně chodit byl uzdraven. Odhodil svou hůl a na pódiu vesele tančil radostí ze svého uzdravení.

SOUVISEJÍCÍDaniel Kolenda / Večírek Ducha svatého!

Byla uzdravena žena, která po devět let nedokázala vůbec chodit a musela se (v důsledku problémů s pasem a nohami) plazit po zemi! Během modliteb cítila jak do jejího těla vstoupila síla. Rozhodla se zahodit hůl, vstát a přijít k pódiu. Na něm pak spolu se mnou tančila a oslavovala Ježíše.

Ježíš vykonal velmi mnoho zázraků!

V neděli večer (což byl pátý, závěrečný večer kampaně) byla atmosféra nabitá elektřinou. Přes 54 000 lidí hladově naslouchalo evangeliu a toužilo přijmout do svých životů Boží požehnání. Lidé byli zázračně uzdravováni a opět jsme byli svědky toho, jak tisíce reagují na evangelium!

Muž, který trpěl trýznivou bolestí nohy od kotníku dolů, byl uzdraven a začal tančit po pódiu.

Jiný muž byl hluchý a během modliteb za uzdravení zjistil, že se mu otevřelo levé ucho a teď na něj slyší.

Žena, která poslední čtyři roky nedokázala bez pomoci stát ani chodit, byla uzdravena a radostným tancem slavila Boha!

Tato „mama“ před týdnem upadla a zranila si paži. Nedokázala ji vůbec zvednout. Dnes večer ji ale Ježíš uzdravil! Začala tančit po pódiu, zvedala ruku do výšky a chválila Ježíše!

Žena dorazila na kampaň chromá, ale odešla domů po svých! Po dobu tří let nedokázala bez pomoci chodit a musela používat berle. Zajímavé je, že na kampaň nepřišla kvůli uzdravení, ale proto, že se doslechla, že na ní budou Mzungové (běloši). Přišla kvůli kazatelům, odcházela však s tím, že se setkala s jediným, pravým, živým Bohem!

Jiná, mladší, dívka byla osvobozena od démonického útlaku a uzdravena z omdlévání. Řekla, že často mívala vidění staré ženy, která ji přicházela bít zezadu do hlavy. Pokaždé, když to udělala, dívka fyzicky omdlela. Také její matka potvrdila, že dcera často omdlévala. Minulý večer kampaně ji stará žena ve vidění opět přišla uhodit. Stalo se ale něco zvláštního. Během vidění dívka viděla starou ženu vzplát v plamenech a rozpadnout se na prach. Od té doby ani jednou neomdlela. Haleluja!

SOUVISEJÍCÍReinhard Bonnke – Drahokamy zbožnosti

Tato malá dívenka se narodila s pokroucenou a křivou nohou. Její maminka popisovala, že během shromáždění jakoby někdo přišel a nohy jí narovnal. Dívka vstala a začala normálně chodit. Haleluja!

Pociťuji hlubokou pokoru, vděčnost i čest, že smím být součástí tohoto velkého Božího pohybu v Africe, který s Kristem pro všechny národy zažíváme skrze Operaci Dekapole. Děkuji evangelistovi Danielu Kolendovi za jeho vynikající vedení, mentorink a pozvedání dalších z nás, abychom naplňovali Boží povolání na našich životech – je to pro můj život obrovské požehnání. A děkuji především Ježíši za to, že v minulém týdnu potvrzoval své Slovo zázraky, divy a znameními a spasením tisíců lidí. Všechna sláva patří Bohu! Jsem ohromen jeho dobrotou a věrností.

Vydejme dnes naše životy plně Ježíši a přijměme jeho spasení, lásku, svobodu a uzdravení. On nás velice miluje! „Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby každý, kdo v něj uvěří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

Posílám požehnání z Tundumy,
evangelista Michael Job

Zdroj: CfAN Datum: 4. července 2021 Foto: CfAN – Michael Job

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Tags: ,,,,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář