Mladí lidé z křesťanských rodin houfně opouštějí víru, jeden muž chce ten trend změnit

Předpokládá se, že do roku 2050 v USA až 35 milionů mladých lidí opustí svou víru, i když byli vychovávaní v křesťanských rodinách. Greg Stier přesto věří, že církve se nemohou spokojit s pouhým zpomalením tohoto krvácení.

„A co takhle nejen zpomalit krvácení, co kdyby přišlo k oživení, které by změnilo ty statistiky?“ poznamenal podle Christian Today. „Přesně za to se modlíme,“ dodal.

Ve své 131stránkové zprávě s názvem Velká příležitost analyzuje údaje z četných studií s cílem prozkoumat postoje lidí k náboženství. Na dokumentu spolupracoval s Pinetops Foundation a The Veritas Forum.

Autoři zprávy a Greg Stier, zakladatel mládežnické organizace Dare 2 Share, se domnívají, že v následujících 30 letech dojde k masivnímu trendu nespokojenosti s církví. Tento pohyb bude podle nich představovat největší misijní příležitost v historii.

Ale aby bylo možné reagovat na tento trend, církve musí najít způsob, jakým dělat službu pro mládež.

Zpráva se opírá o studie o náboženském cítění od Pew Research Center (2007–2014), o průzkum religiozity od Baylor University (2007–2011), o průzkum ze září 2016 z Výzkumného ústavu pro náboženské vyznání a o každoroční průzkumy náboženského vyznání dělané Gallup (1992–2016).

„Na základě těchto primárních zdrojů dat jsme sestavili scénáře jak reagovat v následujících 30 letech s využitím nejaktuálnějších údajů,“ uvádí se v dokumentu.

„Naše projekce jsou založeny na technikách modelování podobných tomu, co by se dalo použít v profesionálním kontextu. Určitě se časem odkloníme od reality, ale autoři se snažili na to všechno myslet.“

Zpráva používá data k promítnutí poklesu počtu křesťanů pro tři různé scénáře: pokud trendy pokračují v souladu s tím, jak je tomu teď, pokud se trendy zhorší nebo se budou zlepšovat.

Zpráva na základě dnešního trendu odhaduje, že až 35 milionů mladých lidí vyrůstajících v křesťanských rodinách se do roku 2050 bude od víry distancovat.

Přestože autoři připouští, že je těžké uvést přesnou predikci vývoje, ale reálná data naznačují, že dojde k „velkému poklesu počtu věřících“.

„Nejedná se o postupný posun jako v Evropě (a také zásadně odlišný; nemyslíme si, že je to následkem sekularizace, ale spíše lhostejnosti),“ uvádí zpráva.

Dokument zdůrazňuje, že předpokládaný trend je „dobrou zprávou.“

Efektivní reakce si však vyžaduje mnoho věcí, včetně zdvojnásobení nebo ztrojnásobení úsilí o zakládání nových sborů. Současná míra zakládání sborů nebude stačit na „řešení růstu populace a očekávanému uzavření sborů s nízkou návštěvností.“ Do roku 2050 bude třeba založit nejméně 215 000 sborů, aby se zachoval současný stav.

Zpráva apeluje na církev, aby „změnila systém učednictví pro mladou generaci“ a tvrdí, že modely služby pro mládež za posledních 50 let již nejsou účinné.

Přes svá zjištění Stier řekl, že je zprávou „nadšený“ kvůli příležitosti, kterou církvi nabízí a modlí se za další probuzení. „Oživení je něco, co Bůh přináší, ale může to změnit naše myšlení. První Velké probuzení se stalo, když Amerika byla docela temným místem,“ poznamenal.

„Přes Jonathana Edwardse došlo k oživení hlavně mezi mladými. Takže to bylo studentské hnutí, které nás připravilo na to, abychom se stali Spojenými státy. Co kdyby to opět bylo mládežnické hnutí, které by nás přivedlo zpět k našim kořenům a sjednotilo tento národ a transformovat ho zevnitř ven?“

Zdůraznil, že církve musí být v mobilizaci a s aktivní mládeží, která by se stala misionáři na svých školách, a zasáhla své vrstevníky evangeliem.

„Služba mládeži musí být přepracována, tak aby byli zasaženi evangeliem a zasahovali nové lidi,“ zdůraznil. „Nejde o jen o nějaká mládežnická setkávání, ale o misii. Mladí lidé touží po věci, na které záleží. Takže musí být trénovaní, což vyžaduje, aby vedoucí mládeže byli vystrojeni k předávání evangelia.“

„Na hrách a zábavě není nic špatného, ​​ale mládežnické skupinky musí brát vážně své poslání od Boha. Myslím, že musíme mít vyšší standard pro službu mládeži než jen zábavu, hry, pizzu a 10 minutové lekce.“

-mn-  Datum: 4. října 2019  Foto: Pixabay – iustrační

 

 

 

 

 

Tags: ,,

3 Komentáře

 1. Zvýšeným úsilím k lepším zítřkům; mládí vpřed. Cituji z článku:

  – církve se nespokojí s pouhým zpomalením odchodu mladých a, zdvojnásobíc či ztrojnásobíc své úsilí, založí v USA do konce roku 2050 nejméně 215 000 nových (lepších) sborů
  – církve v USA najdou nový (lepší) způsob, jak dělat službu pro mládež: změní neúčinné modely služby pro mládež na účinné (lepší) modely, (lepší) učednické systémy
  – americké církve využijí projekce založené na technikách modelování: Dare 2 Share sestavila správné (lepší) scénáře na základě primárních zdrojů dat, jak reagovat v následujících 30 letech a scénáře počítají s využitím nejaktuálnějších údajů
  – proběhne trénink nových mladých (lepších) vedoucích a ti budou lépe vystrojeni k zasažení evangeliem svých vrstevníků na školách

  Mrkl jsem se krátce i na tu 131 stránkovou zprávu The Great Opportunity, ten článek v CT myslím snad dobře vyjadřuje její obsah. Může se ale starý pes (stávající církev) sám naučit těmto novým kouskům?

  Odpusť nám prosím, svatý Bože, že stále nepoléháme na Tebe, ale sami na své vlastní síly a že tě neprosíme za odpuštění tohoto hříchu svévole. Veď nás prosím ke kříži tvého Syna, Pána Ježíše Krista, který zemřel i za tyto našeho hříchu a děkuji ti, že ve víru v Jeho vzkříšení je naděje i pro nás.

  Odpověď
 2. Trochu jste mi připomněl, pane Arone, zkušenost z mého někdejšího aktivistického období:
  Naše občanská iniciativa (naše hnutí) se nám rozpadá? Ničeho jsme nedosáhli? Nevadí. Založíme si novou!
  Kdo? No přece my – ti stejní lidé (protože žádné jiné nemáme).
  Ale jak mohou ti stále stejní lidé vytvořit lepší a funkčnější organizaci? Copak tohle nikomu nedochází?

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář