Kdo byl nejhorším králem Izraele?

Kdo byl nejhorším králem Izraele? V historii najdeme mnoho kandidátů, obzvlášť pokud vezmeme v úvahu obě království, která vznikla po Šalamounově smrti – Izrael i Judu. Mnozí z tamních králů se opravdu nechovali dobře.

Dokonce i David jako psanec zakrýval své stopy tím, že zabíjel obyvatele vesnic, jimiž procházel (1. Samuelova 27:9). Jiní se ale chovali ještě hůř: například Baeša (1. Královská 15:28-29) zabil svého předchůdce Jarobeáma a celou jeho rodinu. Dalším vrahem byl Jehú, který má na svých rukou mimo jiné krev 70 královských synů (2. Královská 10:8). A Menaše pro změnu budoval v Hospodinově chrámu oltáře cizím bohům a obětoval svého vlastního syna (2. Královská 21:6).

V Bibli se ale dočteme o jednom muži, o kterém se píše, že „páchal to, co je zlé v Hospodinových očích, víc než všichni, kdo byli před ním“ (1. Královská 16:30). Byl to izraelský král Achab, jediný syn Omrího. Přestal uctívat Boha, vybudoval chrám Baalovi a měl podíl na vraždě Nábota, po jehož vinici toužil. Achabova zkaženost způsobila v zemi sucho a hlad.

Reklama

V historii můžeme najít záznamy o mnoha dalších zlých králích a krveprolitích, která způsobili, zdá se ale, že Achab vzbudil největší odsouzení. Je pravděpodobné, že to bylo kvůli jeho nevěře vůči Bohu, když vybudoval chrám Baalovi a opakovaně odporoval Božímu slovu zjevenému skrze proroka Elijáše.

Co si z jeho příběhu můžeme vzít dnes? Aby se hřích pro nás stal zničujícím, nemusí se projevovat zuřivě nebo násilně. Jehú zabil daleko víc lidí než Achab, a přece Bible Achabovu hříchu věnuje větší pozornost. Achab svůj lid odváděl od Boha a tím připravil půdu pro další hříchy.

Zdroj: Christian Today  Foto: Wikipedia , Smrt Jezábel a král Jehu

Kategorie: Společnost

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář