Oblíbené citáty Tima Kellera  

Tim Keller (1950-2023) odešel domů ke Spasiteli, kterého tak věrně miloval, o kterém psal a kázal. Spoluzakladatel projektu The Gospel Coalition (Koalice pro evangelium) byl plodným autorem a všechna jeho kázání v presbyteriánském kostele Redeemer jsou nyní k dispozici zdarma. 

Portál The Gospel Coalition zveřejnil několik oblíbených Kellerových citátů.

„Jediné, co nyní může smrt křesťanům udělat, je učinit jejich život nekonečně lepším.“

„Ústředním jádrem křesťanské jistoty není to, jak moc je naše srdce zaměřeno na Boha, ale jak neochvějně je jeho srdce zaměřeno na nás.“

„Jestliže Ježíš vstal z mrtvých, pak musíte přijmout vše, co řekl. Pokud nevstal, proč si dělat starosti s něčím z toho, co řekl? Otázkou, na které vše závisí, není to, zda se vám jeho učení líbí, ale to, zda vstal z mrtvých.“

SOUVISEJÍCÍ – Collin Hansen / Tim Keller praktikoval milost, kterou kázal

„Popište Boha, kterého jste odmítli. Popište Boha, ve kterého nevěříte. Možná, že ani já v takového Boha nevěřím.“

„Současní lidé mají tendenci zkoumat Bibli a hledat v ní věci, které nemohou přijmout; křesťané by to však měli obrátit a nechat Bibli, aby zkoumala nás, a hledat v ní věci, které Bůh nemůže přijmout.“

„Satan nás neovládá tesáky na těle, ale lží v srdci. . . . Naší nejlepší obranou v boji proti jeho lžím není odříkávání zaklínadel, ale zkoumání pravdy.“

„Evangelium je o tom, že jsem tak hříšný, že Ježíš musel za mě zemřít, a přitom tak milovaný a ceněný, že Ježíš za mě rád zemřel. To vede k hluboké pokoře a zároveň k hluboké důvěře. Nemohu se cítit nadřazený vůči nikomu, a přesto nemusím nikomu nic dokazovat.“

„Pouze pokud vás váš bůh dokáže pobouřit a zpochybnit vaše myšlenky, poznáte, že uctíváte skutečného Boha, a ne výplod vaší fantazie. . . . Pokud s vámi váš bůh ve všem souhlasí, možná uctíváte jen idealizovanou verzi sebe sama.“

„Boží sláva je vám v církvi dostupná tak, jak vám není dostupná nikde jinde. . . . Neexistuje důležitější prostředek učednictví než oddané zapojení do života církve.“

SOUVISEJÍCÍ – Timothy Keller odešel do nebeského domova (1950-2023)

„Pokud si z práce uděláš svou identitu a budeš úspěšný, stoupne ti to do hlavy. Pokud neuspěješ, půjde to do tvého srdce.“

„Jediný člověk, který se odváží vzbudit krále ve tři hodiny ráno kvůli sklenici vody, je dítě. My máme takový přístup k Bohu.“

„Tolerance neznamená nemít víru. Je to o tom, k jakému chování k lidem, kteří s vámi nesouhlasí, vás vaše přesvědčení vede.“

„Evangelium říká, že jste hříšnější a chybující, než jste se kdy odvážili uvěřit, a zároveň více milovaní a přijímaní, než jste se kdy odvážili doufat.“

„Pokud padáš ze skály, silná víra ve slabou větev je osudově horší než slabá víra v silnou větev. Spása v konečném důsledku není založena na síle tvé víry, ale na předmětu tvé víry.“

„Pokušením pro ty, kdo trpí, je předpokládat, že nemohou existovat žádné dobré záměry, které by Bůh mohl mít s naším utrpením, protože nás žádné nenapadají.“

„Existují dobré věci tohoto světa, těžké věci tohoto světa a nejlepší věci tohoto světa – Boží láska, sláva, svatost, krása. Bible učí, že cesta k těm nejlepším věcem nevede přes ty dobré, ale obvykle přes ty těžké.“ 

„Křesťanská sexuální etika byla apoštoly chápána jako neoddiskutovatelná součást biblické věrouky, jako jedno ze základních přesvědčení křesťanství. To, co křesťané učili a praktikovali v oblasti sexuality, bylo stejně nezbytným důsledkem evangelia a vzkříšení jako péče o chudé a rovnost ras. Proto není možné tvrdit, jak se o to mnozí snaží, že to, co Bible říká o péči o chudé, je správné, ale to, co říká o sexu, je zastaralé a mělo by se zavrhnout.“

„Sex mimo manželství se stává produktem, který spotřebováváme, pokud najdeme někoho dostatečně kvalitního a dostatečně levného. Pokud se kvalita sníží nebo cena zvýší, můžeme odejít, protože neexistuje žádná smlouva.“

„Sekulární rámec… nemá zraněnému svědomí co dát, aby ho uzdravil. Nemá co říci já, které se cítí být nehodné lásky a odpuštění. Každého, kdo viděl hloubku svého hříchu a toho, čeho je schopen, nikdy neuklidní fráze typu ‚Buď na sebe hodný – zasloužíš si to‘.“

„Modlitba je jediným vstupem do skutečného sebepoznání. Je to také hlavní způsob, jakým prožíváme hlubokou změnu – změnu uspořádání našich lásek. Modlitba je způsob, jak nám Bůh dává tolik nepředstavitelných věcí, které pro nás má. Modlitba skutečně umožňuje, aby nám Bůh dal mnoho věcí, po kterých nejvíce toužíme. Je to způsob, jakým poznáváme Boha, způsob, jakým konečně jednáme s Bohem jako s Bohem. Modlitba je prostě klíčem ke všemu, co v životě potřebujeme dělat a čím chceme být.“

„Bůh nám buď dá to, oč ho prosíme, nebo nám dá to, oč bychom ho prosili, kdybychom věděli všechno, co ví On.“

„Milosrdenství není jen úkolem křesťana. Milosrdenství je znakem křesťana.“

„Dobré kázání není jako kyj, který vybičuje vůli, ale jako meč, který tne do srdce.“

Výkladové kázání by mělo být tím hlavním, čím se živí křesťanské společenství. . . . Je to nejlepší metoda, jak ukázat a předat své přesvědčení, že celá Bible je pravdivá. Tento přístup svědčí o tom, že věříte, že každá část Bible je Božím slovem, nejen určitá témata a ty části, s nimiž souhlasíte.“

„Kázání není jen o vysvětlování textu, ale mělo by vést tomu, aby zaujalo srdce. Často vidím, že kazatelé věnují tolik času prvnímu úkolu, že do druhého vkládají jen málo nápaditosti.“

„Pokaždé, když vykládáte biblický text, nebudete hotovi, pokud neukážete pravdu – že se nemůžeme zachránit sami, že to může udělat jen Ježíš.“

„Křesťanští komunikátoři musí ukázat, že si velmi dobře pamatujeme (nebo alespoň chápeme), jaké to je nevěřit.“

„Humanistické morální hodnoty sekularismu nejsou výdobytkem vědeckého uvažování, ale přišly k nám ze starších dob… Mají teologickou historii. A moderní lidé je zastávají pouze na základě křesťanské víry.“

„Skrze víru v kříž získáváme nový základ pro identitu, která zároveň pokořuje naše ego, a přitom je tak neomylně bezpečná v lásce, že nám umožňuje přijímat, a ne vylučovat ty, kdo jsou jiní.“

„Toto jsou nepřekonatelné nabídky křesťanství – smysl, který utrpení nemůže odstranit, uspokojení, které není založeno na okolnostech, svoboda, která nezraňuje, ale spíše posiluje lásku, identita, která vás nedrtí ani nevylučuje druhé, morální kompas, který z vás nedělá utlačovatele, a naděje, která může čelit čemukoli, dokonce i smrti.“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: Matt Smethurst Zdroj: The Gospel Coalition Datum: 1. června 2023 Foto: screenshot YouTube – Tim Keller

Tags: ,,,

1 Komentář

  1. Z řady článků zde, na památku Tima Kellera, považuji tento za nejlepší. Nejsem velký knihomol, takže jsem od něho nic nečetl. Tyto citáty jsou jak věrně biblické, tak i velmi moudré. Pokud toto kázal, dobře kázal. Pokud takto žil, výborně žil. Služebník dobrý a užitečný.

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář