Pastor Saddlebacku Andy Wood obhajuje postoj církve k ženám pastorkám

Měsíc poté, co Jižní baptistická konvence (SBC) přerušila styky se sborem Saddleback kvůli umožnění Stacie Woodové sloužit v pozici pastorky, hlavní pastor této kongregace Andy Wood obhajoval postoj tohoto evangelikálního společenství. 

„Je to autoritativní Boží slovo, které nás učí, jak máme žít, a dává nám návod k našemu přesvědčení,“ řekl podle listu The Christian Post Wood ve zveřejněném videu

SOUVISEJÍCÍRick Warren citoval tři biblické pasáže, které změnily jeho pohled na ordinaci žen za pastorky 

Řekl, že jednou z biblických pasáží, která se často objevuje v diskusi o ženách sloužících jako pastorky, je 1. Timoteovi 2,12, kde se píše: „Nedovoluji ženě, aby učila nebo měla autoritu nad mužem; ať je raději tiše“.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Wood řekl, že konzervativní, Bibli věřící teologové vykládají tuto pasáž Písma z různých úhlů pohledu. Někteří se domnívají, že apoštol Pavel říká, že v místní církvi mohou učit pouze muži.

Wood však tvrdí, že takto Pavel místní církev nevedl. Poukazuje na list Římanům 16, kde Pavel chválí diakonku Fébu. Chválí také Prisku a Akvilu, které Pavel nazývá svými „spolupracovníky v Kristu Ježíši“, kteří „riskovali své životy“ a „všechny církve pohanů jsou jim vděčné“. Wood také poukazuje na Římanům 16,7, kde Pavel chválí ženu jménem Junia, která podle něj byla apoštolkou a víru v Krista měla dříve než on. 

„Kdykoli se objeví napětí nebo zdánlivě dvě věci v Bibli, které jsou pravdivé, musíme je držet pohromadě, abychom získali hlubší porozumění a uznali … že náš výklad – ačkoli Bible je autoritativní a neomylná – náš výklad není,“ řekl Wood. 

„Držíme svůj výklad optikou naší lidskosti a chápeme, že jsme lidé, kteří nejsou neomylní. Snažíme se Bibli porozumět co nejlépe. Proto v našem pohledu hrají roli věci jako je třeba církevní historie. Proto je učení se od jiných církví a jiných učitelů tak užitečné,“ pokračoval.  

SOUVISEJÍCÍ – „Věříme, že ženy mohou být zmocněné ke službě Slovem,“ říká pastorka Woodsová ze Saddlebacku

Baptistický pastor řekl, že v celé Bibli je jasně vidět, že Bůh zamýšlel mít dvě pohlaví, a ujistil, že muži a ženy se od sebe velmi liší. 

„Snažíme se vrátit k Božímu záměru. Co Bůh zamýšlel, když se podíváte do Genesis a vidíte, jak Bůh stvořil Adama a Evu? Jaký byl Boží záměr?“ zeptal se. „V tomto dialogu je nebezpečí toho, čemu se říká trajektorická hermeneutika. Trajektorická hermeneutika říká: ‚No, Ježíš dostal míč na hřiště takhle daleko a teď kultura posunula věci dál a my se snažíme kulturu dohnat. My se v tomto dialogu nesnažíme dohnat kulturu“.

Řekl, že v Novém zákoně existují pojmy nazývané „duchovní úřady“ a „duchovní dary“, a dodal, že Pavel v listu Efezským hovoří o pěti duchovních darech: proroci, apoštolové, evangelisté, pastýři a učitelé. Wood řekl, že o těchto darech se hovoří v celém Ježíšově i Pavlově učení. 

„Otázka, kterou je třeba se v Novém zákoně probrat, zní: Byli muži i ženy, kteří měli dar apoštola, pastýřský dar, dar evangelisty, pastýřský dar, dar učitele?“ zeptal se. „Nepochybně, když studujete Nový zákon, téměř každý teolog by tvrdil: Ano, existují muži, kteří jsou apoštoly, proroky, evangelisty, pastýři, učiteli. V tomto případě by se jednalo o muže, kteří mají apoštolský dar. Otázka, která je často předmětem sporu, je, zda ženy mají tyto duchovní dary, nebo byly pověřeny Bohem, aby působily v těchto konkrétních oblastech místní církve.“

„V 1. Korintským 16-19 vidíme velmi jasně, že manželé Akvila a Priska byli pastýři v místní církvi a byli pastýři lidí. Pokud jde o učitele, v listu Římanům 16, 1-2 Pavel chválí jako učitelku zejména ženu jménem Féba,“ dodal. 

„Když se zamyslíte nad těmito pěti funkcemi, jsou to také úřady v místní církvi. V Novém zákoně vidíme zejména dva úřady. … Patří k nim úřad staršího a úřad diakona. Otázka zde zní, zda v těchto dvou úřadech mají sloužit jak muži, tak ženy.“ 

„Velmi jasně vidíme, že je zde popis diakonek. … Většina teologů by tvrdila, že existují ženy, které sloužily jako diakonky. Otázka je z hlediska vedení. Náš výklad Nového zákona je takový, že role starších je podle Božího záměru vyhrazena mužům.“

Řekl, že způsob, jakým Bůh navrhl strukturu autority v domácnosti a místní církvi, spočívá v tom, že muži budou sloužit jako starší.

„Muž, který je starším, může posílit postavení žen a využít je k tomu, aby v místní církvi využívaly své duchovní dary,“ řekl podle Christian Post Wood. „Vidíme to z popisného hlediska v celém průběhu Nového zákona.“ 

Při slaďování Pavlova zákazu ženám učit nebo mít autoritu nad muži v 1. Timoteovi 2,12 se Wood ptá, zda se slovesa „učit“ a „převzít autoritu“ navzájem vylučují.

„Pavel používá dvě … slovesa ke sdělení jedné myšlenky. Říká, ‚nedovoluji ženě‘, aby si přivlastnila, uzurpovala – to slovo doslova znamená uzurpovat nebo zmocnit se – autority,“ uvedl Wood a vysvětluje, že Pavel „nedovoluje ženě, aby se zmocnila autority učit a zmocnila se autority nad mužem“.

Jde o chování ženy, když uplatňuje duchovní dary, když vykonává své funkce v církvi, zdůrazňuje Wood.

„Takže Pavel stejně jako udává řád v domácnosti, kde je hlavou manžel, říká: ‚Nedovolím ženě, aby přišla a zmocnila se této role‘. A tak když žena učí v místní církvi, učí ve spojení s autoritou církve,“ řekl Wood. „Nesnaží se tuto autoritu převzít. Když používá tento duchovní dar, používá ho pod autoritou staršovstva nebo vedení dané místní církve.“

V Saddlebacku, jak sdílel pastor, „máme skupinu starších, kteří jsou všichni muži“.

„Máme ženy, které budou vyučovat,“ řekl. „Všichni starší v naší církvi plně souhlasí s tím, aby zde v Saddlebacku vyučovaly ženy a uplatňovaly svůj duchovní dar.“

Minulý měsíc výkonný výbor SBC schválil doporučení mandátové komise SBC označit pět církví za „nespolupracující s Jižní baptistickou konvencí“ kvůli rozhodnutí umožnit ženám zastávat úřad pastora.

Tyto sbory se budou moci proti svému vyloučení odvolat na výročním shromáždění SBC, které se bude konat 13.-14. června v New Orleans v Louisianě.

Saddleback, který v roce 1980 v Kalifornii založil pastor a autor bestsellerů Rick Warren, se rozrostl na druhou největší baptistickou kongregaci v USA a založil řadu dalších sborů v USA a čtyři kampusy v zámoří. Než Warren loni odešel do důchodu, vybral si za svého nástupce Andyho Wooda. Jeho manželka Stacie je v Saddlebacku označována za vyučující pastorku.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 22. března 2023 Foto: Saddleback – Rick Warren s manželkou a Andy Woods s manželkou

Tags: ,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář