Rick Warren citoval tři biblické pasáže, které změnily jeho pohled na ordinaci žen za pastorky 

Bývalý pastor a zakladatel sboru Saddleback Rick Warren nedávno uvedl tři pasáže z Bible, které ho vedly k závěru, že je přijatelné, aby ženy sloužily v úřadu pastora.

Kalifornská megacírkev založená Warrenem v roce 1980, byla nedávno vyloučena z baptistické denominace za to, že úřad pastora zastává žena. Sbor se proti tomuto rozhodnutí hodlá ještě letos odvolat. Od Warrenova loňského odchodu do důchodu vedou církev Andy a Stacie Woodovi. 

SOUVISEJÍCÍ„Věříme, že ženy mohou být zmocněné ke službě Slovem,“ říká pastorka Woodsová ze Saddlebacku

V podcastovém rozhovoru s bývalým předsedou Komise pro etiku a náboženskou svobodu patřící pod Jižní baptisty (SBC)  Russellem Moorem, který byl zveřejněn ve středu, Warren uvedl, že podle jeho názoru „musíme k Písmu přistupovat s pokorou“ a že „církev ve své nejlepší podobě byla církví při svém zrodu“.

„Toto není boj mezi liberály a konzervativci. Všichni liberálové už dávno odešli. Všichni v SBC věří v neomylnost Písma,“ řekl podle Christian Post Warren. „Nyní se bavíme o rozdílném výkladu.“

Autor bestselleru Proč jsme vůbec tady uvedl tři pasáže z Písma, které ho před třemi lety přivedly k závěru, že je přijatelné, aby se ženy staly pastorkami.

Warren nejprve citoval Matouše 28,19-20. V této pasáži, známé jako Velké poslání, Ježíš říká svým učedníkům: „Jděte a získávejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal.“

„Tvrdíme, že věříme, že Velké poslání je určeno všem, muži i ženy mají plnit Velké poslání,“ argumentoval Warren.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

„Ve Velkém poslání jsou čtyři slovesa: ‚jít‘, ‚činit učedníky‘, ‚křtít‘ a ‚učit‘. Ženy mají jít. Ženy mají činit učedníky. Ženy mají křtít a ženy mají učit, nejen muži.“

Druhým citovaným úryvkem byl den Letnic, jak je vysvětlen ve Skutcích 2, kdy Duch svatý sestoupil na prvotní církev a přítomní mluvili cizími jazyky.

„Víme, že v místnosti byly ženy. Víme, že ženy byly naplněny Duchem svatým,“ řekl Warren. „Víme, že ženy kázaly v jazycích smíšenému publiku. Víme, že to byly ženy; nebyli to jen muži; v den Letnic kázaly také ženy.“

Warren poznamenal, že když apoštol Petr v této pasáži sděloval zástupu, co se děje, citoval starozákonní verš z Joela 2,28, který říká: „Na své služebníky, muže i ženy, vyliji v oněch dnech svého Ducha a oni budou prorokovat“.

Jako třetí důkaz použil verš z Janova evangelia 20,17, kdy Ježíš řekl Marii Magdaléně, aby učedníkům pověděla o jeho vzkříšení, a poznamenal, že si ji Ježíš „vyvolil za první hlasatelku evangelia“.

Warren dodal, že sice podporuje, aby se ženy staly pastorkami, ale zdůraznil, že „mi nevadí, když se mnou nesouhlasíte“, a poznamenal: „Musím říci, že se mohu mýlit.“

„Po dva tisíce let církev diskutovala o úloze žen ve společnosti, ale dělat z toho lakmusový papírek pro otázku ‚jsi baptista, nebo ne?‘ je nesmysl,“ pokračoval. 

Warren byl dotázán, zda se Saddleback proti vyloučení odvolá na červnovém výročním zasedání SBC. Odpověděl, že od toho sice chce jen „odejít“, ale zároveň cítí, že to musí udělat.  

„Musím se zastat pastorů, kteří jsou touto inkvizicí vyděšeni k smrti, a myslím, že se musím zastat milionů zbožných žen jižních baptistů, jejichž nadání a vůdčí schopnosti jsou brzděny,“ řekl Warren.

Warren Moorovi řekl, že ačkoli se domnívá, že by sbory měly být vyloučeny z SBC za „hřích, rasismus, sexuální zneužívání, jiné sexuální hříchy a podobné věci“, to, že žena slouží jako pastor, by mezi ně patřit nemělo.

„Měli bychom vyloučit sbor za hřích. Měli bychom vyhazovat sbory, které poškozují svědectví baptistické víry. Tohle nepoškozuje svědectví nikoho,“ dodal.

Mezi zastánce zákazu služby žen jako pastorek v SBC patří Owen Strachan, profesor teologie na biblickém semináři Grace a kritik směřování Saddlebacku v této otázce.

V komentáři na Facebooku, kterým reagoval na oznámení Saddlebacku z roku 2021, že ordinoval tři ženy na pastorky, Strachan citoval 1. Timoteovi 2,9-15, kde je uveden verš, v němž apoštol Pavel píše: „Nedovolím ženě, aby učila nebo přebírala autoritu nad mužem; ve shromáždění musí mlčet.“ V komentáři k tomuto verši Strachan uvedl, že „žena má mlčet“.

„Sbory, které potvrzují ženy jako pastorky, se staví proti Božímu slovu a stavět se proti Božímu slovu znamená stavět se proti samotnému Bohu,“ uvedl podle Christian Post Strachan. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 16. března 2023 Foto: Saddleback – Rick Warren

Tags: ,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář