Peter Cartwrigh – Bohem pomazaný putující kazatel

Dva muži na koních se loučili. „Nebyl bych překvapen, kdybych tě už nikdy neviděl,“ řekl první.

„No,“ odpověděl druhý, „pokud padnu a už mě nikdy neuvidíš, řekni mým přátelům, že jsem zemřel při plnění svých povinností.“

Americký stát Illinois čelil nebývalé vlně povodní. Kvůli záplavám nebylo možné vidět cestu. Koruny stromů, které by mohly sloužit k navigaci odvážných cestovatelů, stály míle daleko. Hrozilo, že kdykoli by mohl spadnout do rozbouřené řeky.  Možná bude muset přenocovat v prérii. Jezdec stál na místě a přemýšlel –  na jedné straně tu byla jeho povinnost vůči duším jeho vzdálené farnosti; na druhé straně vážné nebezpečí. V tu chvíli si vzpomněl na své heslo: „Nikdy se nevzdávej, dokud nejsi přesvědčen, že už nemůžeš jít dál.“  Podíval se do dálky, pobídl svého koně a vydal se vpřed.

SOUVISEJÍCÍTisíckrát zemřel a přesto žil – příběh Adonirama Judsona

Tato scéna ilustruje charakteristické počínání Petera Cartwrighta, jednoho putujících kazatelů po mladých Spojených státech. Cartwright se narodil v roce 1785 ve státě Virginia. Matka se s ním v jeho dvou letech přestěhovala na západ do Kentucky.

Nehostinný kraj z něho vychoval drsného mladíka. Jeho matka, patřící do metodistické církve, se za něho nepřestávala modlit a Bůh na její úpěnlivé prosby odpověděl. Na probuzeneckém shromáždění byl ve svých šestnácti letech Duchem svatým usvědčen ze svého hříšného života a uvědomil si potřebu Spasitele. Celé hodiny volal k Bohu a prosil o odpuštění, až nakonec Kristův pokoj zaplavil jeho duši.

Okamžitě se připojil k metodistické církvi. Během dvou let se z něj stal cestující kazatel a nesl evangelium do zapadlých částí nově vznikajícího národa. Drsná minulost mu dobře posloužila, když čelil povodním, zlodějům, hladu a chorobám. Žádná nová výzva se nezdála být nezdolatelná. 

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Neboj se žádného smrtelníka

Cartwright při jedné příležitosti varoval generála Jacksona (budoucího prezidenta Spojených států), že bude zatracen v pekle stejně jako kterýkoli jiný muž, pokud nebude činit pokání. Jiný více plachý kazatel se Jacksonovi okamžitě omluvil za Cartwrightovu otevřenost. Generál odsekl, že Kristovi služebníci by měli milovat každého a nebát se žádného smrtelníka, a dodal, že si přeje, aby měl několik tisíc důstojníků, jako je Peter Cartwright.

Zástupy lidí přemoženy Boží přítomností

Davy se hrnuly, jen aby ho uslyšely kázat Boží slovo. Cartwright putoval po Kentucky, Tennessee a Illinois, všude tam, kde byl zván, aby se podělil o zvěst evangelia. Často mluvil i tři hodiny v kuse, několikrát týdně. Jeho zvonivý hlas přiváděl ženy k pláči a silní muži se třásli po celém těle. Tisíce lidí přišlo ke Kristu díky jeho službě.

SOUVISEJÍCÍKázání, které Edwards nedokončil, spustilo vlnu duchovního probuzení

Cartwright pokřtil tisíce nově obrácených lidí, kteří se stali součástí rostoucích sborů. Na jeho popud bylo postaveno několik církevních budov, kde se pořádaly bohoslužby pro nově obrácené. V reakci na zoufalou potřebu nových pastorů prosazoval zakládání metodistických vysokých škol, které by vychovávaly další Boží služebníky

Kamkoli šel, zanechával tam náboženské knihy a traktáty, aby během své nepřítomnosti posílil věřící. Radost ze získání nových duší mu vynahradila všechny útrapy kazatelské služby.

Kontinuální útrapy

Útrap bylo spousta. Cartwright cestoval několikrát i dva či tři dny bez jídla. Jednou se vrátil ze své misijní cesty s pouhými 6 pencemi. Mzda cestujících kazatelů byla žalostně nízká, činila něco kolem 30 až 50 dolarů ročně. Cartwright se nicméně oženil a snažil se co nejlépe vychovat své děti. Jeho rodina nebyla ušetřena tragédie. Jednou v noci byli nuceni tábořit na otevřeném prostranství. Ze spánku je vzbudil zvuk padajícího stromu, Cartwright se snažil zabránit tragédii, ale mohutný kmen zabil jeho nejmladší dceru.

Stěhování kvůli rodině

V roce 1823 prodal svou farmu v Kentucky. Byl znepokojen dopady otroctví na společnost a obával se, že by se jeho dcery provdaly za otrokáře. Vnímal, že otroctví ohrožuje také víru křesťanů. Jeho rodina se změnou ochotně souhlasila a jeho biskup ho jmenoval do služby ve státě Illinois.

Cartwright  zemřel ve svých osmdesáti sedmi letech. Zanechal po sobě autobiografii, ve které řešil problémy otroctví ale i svou kazatelskou službu.

Ohromující fakta

  • Cartwright procestoval téměř 300 000 mil
  • metodistická církev narostla z 300 členů na více než 200 000

Historik Nathan Hatch tvrdí: „V letech 1840 až 1860 založili metodisté ​​nejméně 35 vysokoškolských institucí. Mezi občanskou válkou a rokem 1900 založili více než jednu vysokou školu nebo univerzitu ročně … Do roku 1852 jedenáct ze třinácti kongresmanů z Indiany byli metodisté. V roce 1880 žádná jiná denominace si nemohla nárokovat více guvernérů hlásících se k nějaké církvi než metodisté.“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: Zdroj: Christianity.com 23. června 2021 Foto: Wikimedia Commons – Peter Carthwright

Tags: ,,,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář