Petr Jašek: Všichni, kteří chtějí žít zbožně, budou pronásledováni (část 3.)

Petr Jašek se do mediální pozornosti dostal díky svému pobytu v súdánském vězení. V rozhovoru jsme se ho ptali na situaci pronásledovaných křesťanů, o které má jako spolupracovník organizace Hlas mučedníků podrobné informace. Přiblížil nám nelehký zápas věřících v Číně, Indii, Severní Koreji nebo v Egyptě, vyjádřil se také k tomu, co očekává od nástupu demokratů ve Spojených státech.

V případě pronásledování křesťanů v Číně se to spojuje s nástupem prezidenta Si Ťin-pchinga. Můžete to nějak komentovat?

Mám docela dobrý přehled o situaci v Číně, protože jsem v kontaktu s množstvím lidí, který tuto zemi mají na starost. Zejména s nástupem Si Ťin-pchinga začala akce, které říkají boj proti kříži, což v praxi znamená, že začali aktivně bourat všechny církevní symboly.

SOUVISEJÍCÍPetr Jašek: Všichni, kteří chtějí žít zbožně, budou pronásledováni (část 2.)

Existuje tam samozřejmě státem povolená církev, která je ale hodně omezena, třeba tím, že má pasáže, na které vůbec nemůže kázat ve svých kostelech, nesmí je navštěvovat osoby mladší 18 let. Ale tlak úřadů od nástupu Si Ťin-pchinga doléhá i na tyto kostely, které byly státem povoleny. Takže toto je také velké tažení proti kříži.

Dále je to tažení proti dětem, aby nebyly vystaveny vlivu křesťanství. To je patrné z toho, že osoby mladší 18 let nemůžou navštěvovat státem povolené kostely. Podzemní církev samozřejmě tato pravidla nerespektuje a jsou na ní vyvíjeny útoky.

Samozřejmě Čína je obrovská země. Můžete se setkat s člověkem, který se vrátil z Číny a bude vám pět chvál, jak jsou tam křesťané svobodni v nějakém městě. Určitě tam existují významné rozdíly, ale jedno je společné – ať je to ve městě, ať je to na vesnici, ať je tolerovaná, ať je povolena, tak jsou vystavení sledování kamer. Teď mají povolení instalovat kamery už i do kostelů, což je skutečně taková kuriozita.  Snaží se, aby mladá generace nepřišla vůbec do kontaktu s Biblí.  Na dveřích kostelů jsou ateistická a komunistická hesla. Já jsem ty snímky viděl.

V loni jsme měli v plánu pozvat jednoho vzácného bratra, jeho jméno je Bob Fu, který měl mít přednášku v České republice a pak v Polsku. Společně s polskou pobočkou Hlasu mučedníků jsme to připravovali. Ale nakonec to kvůli pandemii nebylo možné. Doufáme, že se nám to podaří letos. 

Bob Fu utekl koncem devadesátých let z Číny a vede organizaci China Aid. Jemu se stalo, že mu nějaký Číňan žijící v Americe začal vyhrožovat a ty vyhrůžky byly dost vážného charakteru, protože teď žije pod ochranou FBI. Byl vyhlášen takový hon na jeho osobu. Okamžitě po zveřejnění těchto informací jsem se s ním osobně zkontaktoval a  potvrdil mi to. Známe se spolu už od roku 1999, kdy začal pracovat pro Hlas mučedníků.  Čínská propaganda začala o něm šířit na internetu různé falešné zprávy, že vlastní likérku a podobně a skončilo to tím, že nějaký bohatý Číňan mu začal vyhrožovat a i americké bezpečnostní složky to vzaly velice vážně a poskytly Bobovi ochranu.

Dalším krokem čínské vlády je očista od křesťanství na všech vládních úrovních a na půdě univerzit. Říká se, že co do počtu, tak nejvíce křesťanů je právě v Číně. Takže to třetí fáze je zaměřeno na očistu všech úřadů a škol. Jedná se o velmi systematické tažení.   

Za Si Ťin-pchinga je to pronásledování intenzivnější než za jeho předchůdce, někteří dokonce říkají, že je to horší než za Mao Ce-tunga. Si Ťin-pchingovi se podařilo vytvořit takovou privilegovanou oligarchii – přesně jako v Rusku – a tlačí na ty soukromé firmy, aby v nich také fungovala propaganda. V něčem se Čína hodně vrací k marxistickému jádru a snaží s ovlivnit sféru obchodu, které se nám zdá prosperující. I prosperující čínské firmy jsou stále více svazovány příkazy a direktivami z komunistické strany.

Teď bych se rád zeptal na situaci v Indii. Tam je to spojováno s rostoucím hinduistickým nacionalismem a postavou premiéra Modiho…

Indie má demokratickou ústavu, úžasné britské dědictví, země byla součástí britského impéria. To všechno zní dobře. Indie mnohým imponuje svým ekonomickým růstem, ale pronásledování křesťanů je čím dále tím horší, hlavně v oblastech, kde dominují radikální hinduisté. Těch oblastí je žel stále více a také se zvětšují.   

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

My jako organizace Hlas mučedníků na globální úrovni pomáháme rodinám mučedníků a vězňů. Klíčově je pro nás řecké slovo martyros – svědek. Když Ježíš ve Skutcích 1:8 vysílá své učedníky do světa slovy: Budete mý svědci, říká budete mý martyres po celém světě. Nejsou to jen ti, kteří zemřeli pro svou víru, ale také ti, co na svém těle nesou známky násilí po útoku a my se na prvním místě staráme o rodiny mučedníků a vězňů a těch neustále přibývá.

V Indii, na kterou se ptáte se často stává, že hinduisté jsou přesvědčeni, že když zabijí pastora v nějaké vesnici, tak zlikvidují ten sbor. Ale velmi často se stává, že práce pokračuje dál a my jsme velmi úzce s nimi spojeni.  Máme určité prostředky, které potřebují pro svoji práci – ať jsou to dopravní prostředky, megafony, literatura a hlavně Bible, o kterou je teď v Indii velký zájem. Dále jsou to pracovníci ve frontové linii a pro ně máme speciální program.        

SOUVISEJÍCÍPetr Jašek: Všichni, kteří chtějí žít zbožně, budou pronásledováni (část 1.)

Když se na situaci v zemi dívám zpětně a sleduji nárůst útoků, tak mi to připomíná vývoj v Nigérii. Když jsem před třiceti lety začal pracovat pro Hlas mučedníků, tak se v Nigérii odehrál útok jednou za dva roky.  Pak to bylo jednou za rok. Pak to bylo jednou za půl roku, jednou za dva měsíce, jednou za měsíc. Dnes je to je to jednou za dva týdny. Situace v Indii je velmi podobná. Tam bych řekl, že dochází k tomu nejintenzívnějšímu pronásledování.

Poznáme tři typy pronásledování – je to kvůli křesťanské identitě.  Například, když jsou napadeny vesnice v Nigérii. Pak je to pronásledování pro aktivní sdílení evangelia. Právě v Indii nejvíce útočí na evangelisty, kteří chodí a evangelizují vesnice. Třeba mají jízdní kolo, kde je buben a tlampač. Stane se, že ho někde zbijí, ale on jede dál. To jsou věřící, kteří i přes kruté pronásledování a bití pokračují dál.  Pak je to pronásledování těch, kteří změnili svou náboženskou víru. Pokud se bavíme o Indii, tak ti, co odpadli od hinduismu, se stávají terčem útoků.

Stejná situace je v muslimských zemích. Můžeme zmínit Egypt, kam lidé z Evropy cestují za mořem a sluncem a ani si neuvědomují, že hlavně ve venkovských oblastech na jih od Káhiry, je kruté pronásledování. Když tam muslim odpadne od víry, tak jsou případy, že dojde k usmrcení. V případech konverze ať už od islámu nebo od hinduismu,  se stává, že v lepším případě, tu osobu vyženou pryč z domů a zbaví dědictví. V tom horším případě jsou to fyzické útoky s cílem usmrtit. Odpadlictví je v mnoha náboženstvích vnímáno jako hanba pro rodinný klan a proto se hovoří o zabitích ze cti.       

Spojené státy hrají důležitou roli v otázce náboženské svobody. Máme tam nového prezidenta. Co očekáváte od Joea Bidena?

Jednou to krásně s nadsázkou vyjádřil Daniel Raus, že v Americe je každý křesťan republikán.  Demokraté jsou liberálové, o čemž není pochyb. A také, že co se týče senátorů a kongresmanů, tak republikáni jsou tradičně nositele konzervativních hodnot, oproti demokratům, kteří jsou spíše liberální. Protože demokraté mají většinu, to dává tušit, že legislativa a administrativa se bude vyvíjet spíše v liberálnějším tónu.

Nejsem zastáncem konspiračních teorií a nemyslím si, že došlo k nějakému masivnímu zmanipulovaní prezidentských voleb, ale to, že se společnost liberalizuje, ať už mluvíme o Evropské unii nebo o Spojených státech, je větší nebezpečí pro církev než rostoucí vliv radikálního islámu, to se může týkat genderové politiky nebo volby pohlaví a atd.   Liberalizace, kdy člověk který zastává biblické pravdy, se dostává do konfliktu s danou legislativou země a velmi lehko může být označen  za netolerantního člověka. Samozřejmě tolerance je dobrá věc, ale my jako křesťané nemůžeme tolerovat určité věci a máme k tomu jasný biblický postoj. 

Portal

Na závěr bych chtěl říci ještě jednu věc. Když někomu podepisuji knížku vždy tam dávám pasáž z 2. Timoteovi 3:12, kde je napsáno, že všichni ti, kteří žijí zbožně v Kristu Ježíši zažijí pronásledování.  Křesťana, který je odhodlán následovat Pána Ježíše a řídit se jeho slovy, musí očekávat určité protivenství, určité pronásledování v jakékoli společnosti, v jakémkoli režimu, protože jako občan jiného království – tím myslím nebeského – musí očekávat, to co řekl Ježíš v 15. kapitole Janova evangelia: „Svět vás nenávidí jako mě nenáviděli, protože neznají Toho, který mě poslal a protože nejste z tohoto světa, proto vás nenávidí.“ To je věc, která platí obecně. Liberalizace je určitým znakem poslední doby a to říkám bez příklonu k nějakým konspiračním teoriím. To je biblická pravda, který platí a která je stále více patrná v zemích, které považujeme za svobodné.

Možná se teď může čtenář tohoto článku ptát, co může udělat pro zlepšení situace pronásledovaných křesťanů?

Na prvním místě vyzýváme lidi, aby se modlili za pronásledované křesťany. To je nejjednodušší. Ono to zdánlivě vypadá nejjednodušší. Jak to popisuji taky v mé knížce,  my někdy jako křesťané máme takovou frázi, když někdo má problém, tak k němu přijdeme, a řekneme: „ Budu se za tebe modlit.“ Já jsem si, ale uvědomil, že často jsou to jen prázdna slova. V knížce popisuji, jak důležité pro mě bylo, že se za mě večer od osmi do devíti nejen můj domovský sbor Církve bratrské modlil, ale také mnoho dalších. Díky těmto modlitbám jsem v cele s lidmi z Islámského státu, mohl večer v devět hodin pokojně usnout. Byl to takový zázrak. Kvůli mému pronásledování jsem se bál, že přijdu o zdraví rozum. Modlitba mi takto pomohla.

Modlitba má smysl, ale je to také závazek. Apoštol Pavel v Efezským 6:18-20, prosí o modlitby, aby mu byla daná smělost při sdílení evangelia, i když byl v okovech. Je to výzva se modlit za ty, kteří jsou vyslanci, ať už v okovech nebo jsou považováni za ty nejhorší nepřátelé a vyvrhele společnosti.

Věřím tomu, že když se lidé budou modlit, to je ta základní věc, Pán Bůh jim ukáže, jak mohou pomoci. Samozřejmě, že mohou pomoci prakticky, třeba je Bůh povede finančně se podílet a přispět na chod Hlasu mučedníků. My si, ale neděláme patent, že jsme jedinými, kdo podporuje pronásledované křesťany, protože těch organizací je několik. Pokud se člověk rozhodne a Bůh mu po modlitbách položí na srdce křesťany v Severní Koreji, tak ty prostředky půjdou tam, kam by tu svoji pomoc chtěli směřovat. Když nám někdo řekne, že chce podpořit křesťany v Eritrei, tak jsme schopni díky síti poboček, které fungují ve více než sedmdesáti zemích světa pomoc doručit. Organizace, která zastřešuje jednotlivé Hlasy mučedníků se jmenuje Mezinárodní křesťanská organizace. Takže díky úzké spolupráci jednotlivých poboček dokážeme doručit peníze na to místo, kam se člověk rozhodl je poslat. Někdy se může stát, že konkrétní jedinec aktivně pomůže doručit na místo nějakou pomoc, ale vždycky vybízíme lidi k modlitbám, a když se budou modlit, tak věřím, že Bůh jim ukáže, co jiného praktického můžou udělat. Někdy to může být poslání protestního korespondenční lístku na ambasádu.   

Mně velmi pomohly petice za mé osvobození, které se posílaly súdánské vládě. Vždy říkám, že v 99,9% pomůže tlak z venku na situaci toho vězněného křesťana. Málo je případů, když podobná iniciativa způsobí zhoršení situace pro danou osobu a i když, tak je to jen dočasně.        

My jako Hlas mučedníků jsme velmi vděčni všem našim dárcům za jejich štědrost. Zajímavostí je, že jsme přes pokračující pandemii zaznamenali dary v rekordní výšce. A to přesto, že jsem vůbec nemohl kvůli pandemii cestovat po Česku nebo Slovensku, kde petici za mé osvobození podepsalo dvakrát tolik lidí, jak v České republice. Když tam kdykoli dostanu pozvánku, tak tam jedu. Nevím, jak to bude letos, ale Pán Bůh to tak zařídil, že lidé byli štědřejší.      

Autor: Michal Nosál Datum: 10. června 2021 Foto: cb.cz – Petr Jašek s manželkou   

Tags: ,,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář