Piper reaguje na kritiku své knihy

Populární americký pastor a autor John Piper vysvětlil některá kontroverzní tvrzení uvedená v jeho nové knize Koronavirus a Kristus poté, co se vznesla kritika na počínání amerického armádního kaplana, který zasílal kopie této publikace svým kolegům.

Mikey Weinstein, ředitel Military Religious Freedom Foundation, zaslal minulý měsíc dopis americkému ministru obrany, aby pokáral kaplana plk. Moon H. Kima za rozeslání e-mailu 35 svým kolegům s „nevyžádanou“ kopii Piperovy knihy. Organizace obvinila Pipera z tvrzení, že epidemie mohla být poslána jako Boží soud, a tvrdí, že jeho víra v „předurčení“ znamená, že „i něco smrtícího jako koronavirus je posláno od Boha“.

V rozhovoru, který byl zveřejněn na DesiringGod.org, byl pastor John přímo dotázán na situaci a na to, zda vnímá, že jeho kritika je opodstatněná.

„Myslím, že by bylo spravedlivé říci, že některé z mých názorů na to, co Bible učí, i když správně pochopené, autor tohoto dopisu nenávidí. Nesnáší, co si myslím,“ řekl Piper.

Pastor John dodal, že jeho víra byla označena za „štvavou“, „bigotní“ a „vulgární,“ a to nejen proto, že autor dopisu to nechápe správně, ale z části proto, že dobře rozumí, jak to myslím, a vnímám, co Bible učí.

Americký reformovaný teolog zopakoval své přesvědčení, že Bůh je svrchovaný nad koronavirem. „Koronavirus je výzvou k pokání pro všechny, abychom sladili naše životy s věčnými hodnotami Ježíše Krista.“

„Považuji všechny tyto názory za pravdivé, protože to učí Bible, a proto je to cenné vědět. Takže si myslím, že nejde jen o to, že tomu nerozumí, ale že v těch mých vyjádřeních jsou věci, které prostě nemá rád,“ poznamenal.

Piper řekl, že napsal knihu, aby „svolal celý svět k pokání“, abychom všichni „zažili proměnu svého myšlení, cítění a života“, která „uvede naše životy do souladu s věčnými hodnotami Ježíše Krista.“

Chcete-li se dozvědět více o knize John Piper Koronavirus a Kristus, podívejte se na video níže:

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

 

-red-  Datum: 19. května 2020  Foto: CC Search – Koronavirus a Kristus

 

Tags: ,,,,,

11 Komentáře

 1. Čtu zde, že ředitel neziskovky „Military Religious Freedom Foundation“ potlačuje náboženskou svobodu a svědomí pana Pipera před Bohem pomocí těchto výrazů o jeho knize: „štvavá“, „bigotní“ a „vulgární“. Svoboda tedy platí jen pro některé.

  Ať prosím nikdo netvrdí, že pronásledování biblických věřících v Americe neexistuje.

  Odpověď
  • J.Piper vydal svoji knihu a někdo jiný se odvážil mu ji kritizovat – toť vskutku známka pronásledování a náboženského útlaku?!? Soudě podle kontextu, dalších příspěvků a diskusí tzv. „biblicky věřících“ soudím, že problém je v tom, že tito lidé si myslí, že mají patent na porozumění Bibli a Pánu Bohu. Proto se jich jakákoliv kritika dotýká. Přitom, dle mého soudu, se neřídí Biblí v celém jejím kontextu, ale vytrhávají jednotlivé důrazy – na nich potom mají založenou svoji silnou ideologii a propracovanou doktrínu. Nic proti tomu – každý to tak v nějaké míře máme – pokud ale kdokoliv svoje názory publikuje veřejně, musí být připraven na kritiku, a případně se z ní i poučit.

   Odpověď
   • Kritika by byla v pořádku. Činem hodným armádního „pokárání“ je její sdílení. To už je pronásledování.

    Odpověď
 2. … dokonce i křesťané slibují, že když jim bude umožněno angažovat se v politice, změní tento svět k „lepšímu“. Naivita na naivitu! Ve skutečnosti tento svět ani lepší být nechce! To si jednoduše připusťme, když si plně uvědomíme stále rostoucí jeho odpor vůči Božímu řádu a Jeho normám. Obelhávají v první řadě sami sebe a následně i svět, který se marně na jedné straně snaží vyprostit ze žalostného a bezvýchodného stavu, ve kterém se beznadějně nachází a na druhé straně do něho upadá stále více a více.

  Odpověď
  • … to je dosti žalostně zkreslená optika! Zkuste se zamyslet a říci, kdy byl „tento svět“ lepší než v současnosti – a to po všech stránkách: sociálně, mravně, nábožensky, ekonomicky, politicky… Samozřejmě, že za tento pokrok a rozvoj vděčí především vlivu Kristova Evangelia a těch křesťanů, kteří pochopili svoje poslání… Není naším úkolem se nad stavem světa pohoršovat a od něj se distancovat, ale být „solí země“. Díky Bohu za všechny, kteří k tomu našli odvahu!

   Odpověď
   • Jsem přesvědčen, že označení být „solí země“ neznamená měřit se svými ctnostnými vlastnostmi se světem, ale naopak, být na něm nezávislý a svobodný. Poddat se a nechat se vést Duchem svatým. Všechno ostatní je sice na pohled hezké a můžeme se z takovýchto skutků dokonce i pyšnit – ale ne před Bohem.

    Odpověď
    • … být na „světě“ nezávislý a svobodný je krásná touha – ale nejsem si jist, zda právě toto měl Pán Ježíš svým podobenstvím o soli a světle na mysli. Sůl totiž může cokoliv osolit jedině tak, že se v tom rozpustí! Nepochybuji, že Pán Ježíš přesně věděl, co chce říci: Sůl „není zmařena“, neztratí svou slanost, tím, že se spojí s pokrmem. Zmařena je, pokud zůstane dlouho stát bez užitku. Podobné je to i se světlem – svítí-li samo pro sebe někde pod kbelíkem, tak je taky na nic.
     Na Vašich příspěvcích mě překvapuje, jak často hovoříte o vedení Duchem svatým, a přitom jako byste přehlížel jeho působení v tomto světě…. Čekám Vaši odpověď na otázku, „kdy byl tento svět lepší, než v současnosti“. Stačí letopočet, nebo nějaké období… Děkuji.

     Odpověď
     • Pokud je tento svět lepší než v minulosti, tak pouze zdánlivě. Divím se, proč se tedy vlastně autor J. Piper zabývá koronavirovou krizí, co je na ní vlastně špatného? Proč dochází k nekontrolované migraci, rozmachu islámu, narůstajícímu pronásledování křesťanů, zhoršování se životního prostředí, válečných konfliktů v jejichž pozadí jsou hospodářské a politické zájmy světových velmocí, které zase na druhé straně „produkují“ sirotky, jejichž záchranou si pokrytecky mnozí dokazují svou lidskost. Proč stejně tak věhlasně neprojevují zájem o vdovy a staré nemohoucí lidi, kterých je jistě také mnoho a trpí stejně? O směru vývoje EU není třeba se zmiňovat, každý máme jistě svůj názor. Jediné, co je skutečností a z níž lze vycházet je to, že Evropa zažívá přes sedmdesát let relativní mír a svobodu. To se však stává pod vlivem EU opravdu relativním pojmem.
      V tomto světě je čím dál více skrytějších nepravd a lží, ale napovrch je úžasný a pokud ne, všemocní politici jej jistě dokáží v onen obraz proměnit (za pomoci křesťanů). Zajímavé je, že dosud se to žádným ještě nepodařilo.

    • Děkuji za Vaši odpověď. Jistě zle souhlasit s popisem současné neradostné situace – moje otázka však zněla: kdy bylo lépe?
     Ptáte se, co je špatného na koronavirové krizi. Pokusme se tuto otázku obrátit – co je na ní dobrého?
     Je to totiž docela dobrý příklad toho, o kolik se posunul svět (třeba jen za posledních několik desetiletí) kupředu v oblasti zdravotní a sociální péče.
     Asi se shodneme na tom, že nejohroženější skupinou jsou senioři a lidé nemocní. Především trpící kardiovaskulárními a plicními chorobami, cukrovkou, obezitou a postižením jater a ledvin. Průměrný věk úmrtí těchto lidí před pouhými 30 – 50 lety nepřesahoval 60 let života. U většiny z nich byl přímou příčinou úmrtí zápal plic nebo infarkt myokardu. Dnes se takto nemocní dožívají běžně 80 let!
     Většina chřipkových onemocnění je způsobena koronaviry, které tu s námi jsou a nejrůznějším způsobem stále mutují. Je tedy velmi pravděpodobné, že podobná nemoc v minulosti již několikrát prošla populací, aniž by si toho někdo příliš všímal. Zdravou populaci to totiž příliš nezasáhlo a ti staří a nemocní už byli stejně dávno mrtví – a nebo se jim nikdo individuálně nevěnoval tak, jako v současnosti. Nebyly na to prostředky a společenská vůle.
     V tom nevidíte pokrok? Nevidíte to, jak celá společnost přijímá omezení pro to, aby ochránila ty nejzranitelnější (a navíc ekonomicky neaktivní). Neřídíte se sám heslem: „Noste roušky, pamatujte na staroušky“. Pokud třeba toto nevnímáte, jako jasný důkaz působení Ducha Svatého skrze křesťasnský etos v tomto světě, pak už tedy nevím…

     Odpověď
     • Pane Bárto, za vyznění první věty se omlouvám, napsal jsem ji a zamýšlel tak, abych naopak ironicky zdůraznil a upozornil na skutečnou přítomnost a závažnost koronavirové krize a proč tedy na ni J. Piper vlastně reagoval. Ono to asi tak nevyznělo.
      Co se týče otázky: kdy bylo lépe. I kdyby někdy bylo, jakou to má z Božího pohledu hodnotu?
      Podle měřítek sekulárního světa snad, ale z pohledu křesťanství?
      Jinak se nechci opakovat ohledně Vámi vyjmenovaných nemocí, které naopak paradoxně hrají možná větší roli, než samotný, posuzovaný koronavir.
      https://www.krestandnes.cz/koronavirus-jako-volani-k-dobrym-skutkum/#comment-7893

 3. Připomenu, že kniha zde na webu byla představena několika články D. Floryka v sekci Komentáře. Díky za to.
  M. Weinstein založil svou nadaci ( z níž si nechává vyplácet slušný příjem ) r. 2005 jako vysloveně cílenou proti křesťanským fundamentalistům, premileniálům, dispenzacionalistům, dominionistům. Vycházel ze své služby v armádě, kde se touto skupinou údajně cítil obtěžován a tlačen ke konverzi. ( Přiznejme, že některé způsoby evangelizace mohou být někým považovány za nátlakové a snažme se toho vyvarovat ). Na en.wikipedii se lze dočíst o řadě soudních procesů, jež vyvolal. Nejde tedy jen o kritiku na úrovni argumentů, např. v tomto případě měl být potrestán seniorní kaplan Kim, že pdf knížku v dobré víře rozeslal svým podřízeným. Navíc video s Piperem namluvenou knihou bylo staženo ze stránek youtube. Důvod je nejlépe popsán v článku https://www.christianpost.com/news/youtube-bans-john-pipers-audiobook-coronavirus-and-christ.html
  22 vojenských kaplanů se domnívá, že Piper označil koronavirus jako trest za hřích pro konkrétní lidi. To ovšem Piper naopak odmítá s tím, že koronavirem může trpět i upřímný křesťan. Odmítá jednoduchou rovnici hřích = nemoc s tím, že nikdo nejsme lepší než ostatní, jak se můžeme dočíst i zde https://www.krestandnes.cz/koronavirus-jako-specificky-bozi-soud/ Narovinu napsáno, neuralgickým bodem sporu je použití verše Ř 1,27

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář