Princíp sejby a žatvy

Abu Zarin Hussin z Malajzie bol známy ako zaklínač hadov. Tento 33-ročný hasič vedel úžasne zaobchádzať s jedovatými hadmi, zvlášť s kobrami. Vystúpil v televíznom programe Ázia má talent. Ale jedného dňa ho uštipol had, s ktorým práve pracoval. O tri dni neskôr zomrel.

Presne tak ako je zahrávanie s jedovatými hadmi zlý nápad, je tiež zlý nápad zahrávať sa s hriechom. A predsa si niektorí ľudia myslia: „To zvládnem. Viem, že už mnohých to priviedlo do záhuby, ale mňa nie. Viem túto neresť ovládať. Dokážem zvládnuť tento problém.“

Jedného dňa sa potom zmocní ich života.

Budeme žať, čo rozsievame. Presne tak, ako existujú termodynamické zákony a gravitačný zákon, existuje aj princíp sejby a žatvy.

Toto hovorí Biblia: „Nemýľte sa! Boh sa nedá vysmievať! Čo človek rozsieva, to bude aj žať! Pretože kto rozsieva svojmu telu, z tela bude žať skazu; kto rozsieva Duchu, z Ducha bude žať večný život“ (G 6:7–8).

Vidíme, ako sa tento princíp uplatnil v Hámánovom príbehu zo starozmluvnej knihy Ester. Hámán zosnoval tajný plán, ktorým by vyhubil Židov spolu s Mordochajom. Išlo o krvnú pomstu, ktorá siahala do dávnej minulosti, pretože Hámán bol Agagovec. Znamená to, že bol potomkom kráľa Agaga, vyhláseného nepriateľa Izraela.

Boh vtedy nariadil kráľovi Saulovi, aby zničil kráľa Agaga, ale Saul neposlúchol. A tak tu, v knihe Ester, nachádzame jedného z potomkov kráľa Agaga, ktorý vymýšľa plán na zničenie Židov.

Problém spočíval v tom, že Hámán bol predtým povýšený a získal postavenie druhého najmocnejšieho muža v kráľovstve. Zašiel teda za kráľom Xerxesom a presvedčil ho, aby podpísal dekrét, ktorým budú všetci Židia v celom perzskom kráľovstve do jedného roka vyhladení.

Mordochaj to zistil, a bol tam iba jeden človek, ktorý mohol pomôcť: jeho sesternica Ester, ktorá bola náhodou práve vtedy kráľovnou. Jej manžel nevedel, že je Židovka, lebo Mordochaj jej dal pokyn, aby to držala v tajnosti.

V správe poslanej Ester Mordochaj povedal: „Nemysli si, že so svojím životom vyviazneš v kráľovskom paláci jediná zo všetkých Židov. Ak budeš v tejto chvíli mlčať, úľava a záchrana príde Židom z inej strany, ale ty a tvoja rodina zahyniete. A kto vie, či si nebola vyvolená na kraľovanie práve pre takú chvíľu, ako je táto?“ (EST 4:13–14).

Hoci sa Božie meno v knihe Ester konkrétne nespomína ani raz, Božia ruka je zjavná na úplne každej strane. Konal svoje dielo prostredníctvom udalostí, a veľa z toho, čo sa predtým zasialo, sa neskôr zožalo. Boh je v našom živote ako kresťanov stále prítomný a koná svoje dielo, či ho už cítime, alebo nie. Konal svoje dielo v Esterinom živote, konal svoje dielo v Mordochajovom živote a konal svoje dielo v životoch Židov. A konal ho skrze obyčajné udalosti ľudí. Boh si do rúk berie nemožné situácie a mení ich, aby sa oslávil.

Hámán napokon zožal, čo zasial. V skutočnosti odvisol na tej šibenici, ktorú nachystal pre Mordochaja.

Máme sklon vnímať princíp sejby a žatvy v negatívnom zmysle. Ale princíp sejby a žatvy je rovnako negatívny, ako pozitívny. Kým Hámán zožal následky svojej vlastnej zrady, prefíkanosti, závisti a nenávisti, Mordochaj zožal odmenu za svoju vernosť, čestnosť a charakternosť.

Ako plynie život, uvedomuješ si, že poslúchať Boha je dobré rozhodnutie. Moja rada znie: Urob, čo ti Boh povie, aby si urobil. V živote sa riaď Slovom Božím, Bibliou.

Budú chvíle, keď to bude ľahké. A budú chvíle, keď to bude ťažké. Prídu chvíle, keď bude veľmi ťažké postaviť sa za Krista a veľmi ťažké neustupovať. Ale rob, čo je správne pred Bohom.

Viem, že existujú ľudia, ktorí majú v živote zdanlivo úspech, keď konajú nečestne a robia si rôzne skratky. Napriek tomu získajú povýšenie a pozornosť. Medzitým ty pracuješ verne a potichu, a zdá sa, že si to nikto nevšíma. Nakoniec všetko vyjde najavo, pretože každý zožne, čo zasieva.

Keď sa obhliadneš za seba, na svoj život, uvidíš niektorých, ktorým išlo o zábavu, kým tebe išlo o vieru. Niektorí sa usilovali dosiahnuť sexuálne potešenie, kým ty si sa usiloval o sexuálnu čistotu. Niektorí sa usilovali získať tento svet, kým ty si sa usiloval získať ten, čo príde po ňom. A kým oni žnú porušenie či smrť, ty práve teraz žneš život. Kým iní sa cítia byť starí, ty sa cítiš byť nový. Rozsievaj teda duchu. Vo všetkom daj Boha na prvé miesto. Nepohrávaj sa s hriechom, inak sa hriech bude pohrávať s tebou. Nejestvujú žiadne výnimky.

Každý deň od chvíle, keď ráno vstaneš z postele, až dokiaľ si neľahneš večer spať, buď rozsievaš Duchu, alebo rozsievaš telu. A zistíš, že žneš, čo zasievaš.

Všetko začína pri tvojich myšlienkach, a čomu dovolíš, aby vstúpilo do tvojej mysle — o čom rozjímaš. Plň svoju myseľ Božími vecami. Rozsievaj Duchu a nebudeš to ľutovať.

V podstate to celé spočíva v tomto: zasej myšlienku, zožni skutok; zasej skutok, zožni zvyk; zasej zvyk, zožni charakter; zasej charakter, zožni osud.

 

ZDROJ: CHCEMVIA.COM FOTO: PEXELS.COM AUTOR: GREG LAURIE. PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: HARVEST.ORG

 

Tags: ,,

1 Komentář

  1. Olga Nedbalová

    Moc se mi komentář líbí, navíc slovenština je krásná řeč. Poslouchat Boha je bezesporu dobré rozhodnutí. Připomíná mi to výraz žít v bázni před Hospodinem. Uznávat Hospodina jako svého stvořitele a podřídit se Jeho vůli.

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář