Proč klesl počet jižních baptistů? 

Jižní baptisté (SBC) v těchto dnech zveřejnili výroční statistiky o počtu členů, návštěvnosti a křtů. Údaje vykreslují obraz největší protestantské denominace ve Spojených státech, která v relativně krátké době prochází výrazným poklesem.

Nebylo tomu tak ale vždy. Po celá desetiletí se jižní baptisté těšili mimořádnému růstu. Během 26 let, tedy od roku 1946 do roku 1972, se počet jižních baptistů více než zdvojnásobil, a to z 6 milionů na 12 milionů. Poté počet členů dále rostl a v roce 2006 dosáhl vrcholu 16,3 milionu členů.

SOUVISEJÍCÍJižní baptisté ztratili v roce 2022 více než 450 tisíc členů. Jedná se o největší pokles za posledních 100 let

Kolem roku 2010 začalo členství znatelně klesat, ročně církev přišla asi o 100 000 věřících. Poté se tyto ztráty začaly zvětšovat. Do roku 2019 činil roční pokles více než čtvrt milionu členů. V posledních třech letech byl tento posun ohromující: V roce 2020 ubylo 435 000 členů, v roce 2021 ubylo 410 000 členů a v roce 2022 pak 484 000 členů. Celkově tak SBC za pouhé tři roky ztratila více než 1,3 milionu lidí.

Neexistuje jen jediná příčina tak prudkého poklesu počtu členů, ale údaje naznačují některé trendy, které k tomu přispívají.

Pokles institucionální důvěry

SOUVISEJÍCÍ – Jižní baptisté se od 80. let 19. století přou o roli žen v církvi 

Pokud existuje nějaký výrazný rys amerického života v roce 2023, pak je to skutečnost, že lidé nedůvěřují institucím. Údaje z průzkumu General Social Survey ukazují, že důvěra v banky, školství, Kongres, velké společnosti, média a medicínu oproti době před několika desetiletími prudce poklesla. To platí jak pro generaci baby boomu, tak pro mileniály.

Klesá také důvěra v organizované náboženství. Rozdělení údajů podle datu narození to jasně ukazuje. U lidí narozených ve 40. a 50. letech 20. století důvěra v náboženství klesla, když jim bylo 30 a 40 let, ale od té doby zůstává relativně stabilní. U mladších Američanů tomu tak není.

Ačkoli má SBC kongregační uspořádání, v němž mají místní sbory autonomii, lidé zvenčí ji stále vnímají jako velkou náboženskou instituci. Toto vnímání je obzvláště palčivé vzhledem k nedávným skandálům se sexuálním zneužíváním, které otřásly SBC a vedly k vyšetřování ministerstva spravedlnosti.

Demografické údaje

Jednou ze skutečností, s níž se potýká mnoho protestantských denominací – včetně SBC – je, že jejich členové stárnou.

SOUVISEJÍCÍSaddleback žádá baptisty, aby zrušili rozhodnutí o vyloučení ze společenství

Na jedné straně to odráží obecný demografický vývoj v Americe, protože početná generace baby boomu táhne statistiky směrem ke starším ročníkům. Na druhé straně je však procento dospělých členů SBC starších 65 let (33 %) výrazně vyšší než procento dospělých Američanů starších 65 let (22 %).

Je pravděpodobné, že za deset let nebude polovina nejstarší věkové skupiny z toho či onoho důvodu schopna navštěvovat bohoslužby. Dalších 26 procent se dožilo 55. narozenin. V průměrném sboru SBC jsou tři z pěti dospělých starší 55 let, zatímco jen 25 procent je mladších 45 let.

Aby si sbory udržely počet členů, musí každé úmrtí kompenzovat jedním novým členem. Tito noví členové často přicházejí díky výchově dětí ve víře. To je však stále těžší, když se demografická struktura tolik přiklání k seniorům.

Ateismus a nárůst počtu nedenominačních sborů

Dalším způsobem, jak může církev kompenzovat ztráty starší generace, jsou noví konvertité. V posledních letech však ve stále sekulárnější Americe konvertitů ubývá. Nárůst počtu nevěřících ukazuje na velký podíl mladých lidí, kteří o sobě prohlašují, že nejsou ochotni se náboženskou vírou zabývat.

Mezi generací Z – tedy těmi, kteří se narodili v roce 1996 nebo později – vzrostl podíl těch, kteří se označují za ateisty, agnostiky nebo nic konkrétního, z 39 % v roce 2016 na 48 % v roce 2022. To znamená, že téměř polovina nejmladších dospělých se od náboženství zcela odklonila.

Nejsou však jediní, kdo se přidávají k řadám nevěřících. Stoupl také podíl mileniálů, kteří nemají žádnou náboženskou příslušnost, a to z 33 procent v roce 2008 na 44 procent v roce 2022. Dokonce i příslušníci generace X a „baby boomers“ jsou nyní častěji bez vyznání než před deseti lety.

Ještě větší hrozbou pro SBC může být dramatický nárůst počtu církví bez denominační příslušnosti. Když se podíváme na velikost všech hlavních protestantských tradic za posledních 14 let, společným znakem je pokles. Baptisté, metodisté, luteráni a presbyteriáni mají nyní menší podíl na populaci než v roce 2008. Jedinou výjimkou jsou křesťané bez příslušnosti ke konkrétní denominaci. V roce 2008 tvořili 7,1 % celkové populace, ale v roce 2022 jejich podíl vzrostl na 8,6 %.

Jednou z výhod nedenominačních církví je, že nemají institucionální zátěž jako mnohé denominace, včetně SBC. Lidé bývají skeptičtí k tomu, že dávají peníze do sbírky a část z nich jde do centrály vzdálené stovky kilometrů. 

Nevýhodou nedenominačních církví však je, že nemají stejný vliv jako církve, které jsou sdružené. Nemají stejnou schopnost provádět misie, ovlivňovat společnost nebo pečovat o humanitární potřeby jako denominace a nejsou ani odpovědné žádné vnější autoritě.

Jižní baptisté čelí stejným výzvám, které sužují téměř všechny ostatní náboženské instituce v USA. Pokles institucionální důvěry, stárnutí neobvykle početné generace a nárůst ateismu způsobují, že je pro denominace stále obtížnější prosperovat.

Pro jižní baptisty však máme i dobré zprávy. Návštěvnost, která během covidu prudce poklesla, trochu vzrostla, stejně jako návštěvnost domácích skupin. Také počet křtů se zvýšil, i když ještě nedosáhl čísel z doby před pandemii. Aby se jižní baptisté vzpamatovali ze svých ztrát, budou muset podobné trendy pokračovat a zesilovat.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: Ryan Burge Zdroj: The Gospel Coalition Datum: 22. května 2023 Foto: Baptist Press – SBC

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář