Proč je pro křesťany tak důležité přijmout dar Ducha svatého?

 

Bůh je úžasný dárce. Nikdo není tak velkorysý jako On. Dary, kterými nás zahrnuje, požehnání, nový život a odpuštění, jsou větší než jakýkoliv dar, který můžeme dostat od kohokoliv jiného. Ale ze všeho, čím nás Bůh zahrnuje, není nic většího než dar, kterým je On sám. Ve své lásce nám daroval nejprve Ježíše Krista jako prostředníka našeho vykoupení a pak nám seslal Ducha svatého, aby nás uschopnil kráčet cestou víry.

Na začátku mého křesťanského života mě Duch svatý více znepokojoval, než přitahoval. Obával jsem se myšlenky, že by mohl převzít kontrolu nad mým životem a já bych pak nemohl žít podle svých představ, a tak jsem od „křtu ohněm“ utíkal. Ale pak nastal ten den s velkým D a já jsem prožil moc Ducha svatého, můj život už nebyl nikdy jako předtím.

Přijetí Ducha svatého je nejen možné, ale je to i nezbytné pro život, v jehož centru je Kristus. Nemůžeme žít pro Boha bez pomoci Ducha svatého. Duch svatý je sám Bůh, který v našem srdci, mysli a někdy i v našem těle působí viditelně a hmatatelně, abychom prožívali Boží milost zde na zemi tak jako v nebi.

 

Skrze Ducha svatého v nás Bůh pracuje, obnovuje nás, usmiřuje, uschopňuje, vede a posiluje pro službu, ke které nás povolal. Jak tedy Duch svatý působí v našem životě? Porozumět této skutečnosti je nezbytné proto, abychom věděli, jak požádat Boha, aby v nás pracoval a abychom se rovněž naučili rozpoznávat jeho působení v nás.

Zde jsou jen některé z rolí, které má Duch svatý v našich životech – jak už v životě osobním tak i ve společenství věřících.

 

Rádce

Bible nazývá Ducha svatého mnoha jmény, jedním z nejběžnějších pojmenováním je Rádce, Utěšitel a Přímluvce. V Janovi 14:26 Ježíš představil Ducha svatého a řekl o něm: „Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.“ Duch svatý nás vede k pravdě a dává nám moudrost žít náš život podle Boží vůle a milovat Boha a ostatní lidi skutky i myšlenkami.

 

Uschopňovatel 

Už jste někdy cítili, jako byste nebyli schopní fyzicky ani mentálně něco udělat, ale nakonec jste to nějak dokázali?
Je pravděpodobné, že ve vás tehdy pracoval Duch svatý. Boží duch je známý tím, že uschopňuje muže a ženy v Bibli i dnes činit věci, které by nikdy nemohli vykonat sami z vlastní síly. Filipským 4:13 říká, že můžeme „Všechno v Kristu, který mi dává sílu.“ Kristus nás spojil s Duchem svatým, který v nás nyní působí a dává nám dary, schopnosti a inspiraci, abychom dokázali překročit sami sebe a žít pro Boha.

 

Tvůrce změny

Duch svatý nejen mění naši posmrtnou destinaci, ale mění nás i zde na zemi.  Ve Skutcích 1: 8 se píše: „ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky.“ Být svědkem znamená mnohem víc než jen mluvit před zástupy lidí. Znamená to žít životem, který oslavuje Boha. Duch svatý mění naše srdce a postoje, abychom se mohli odvrátit od hříchu a obrátit se ke Kristu.

 

-mn-
Zdroj: Christian Today

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář