Rick Warren: Bůh tě zná. Vadí ti to, nebo tě to těší?

„Vím, co dělám. Všechno jsem to naplánoval – že tě neopustím, nýbrž budu o tebe pečovat, že ti dám vytouženou budoucnost“ (Jeremjáš 29,11 – podle autorem zvoleného překladu The Message).

Přijmout pravdu, že Bůh ví ve tvém životě o všem, může být velice znepokojivé, nebo velice uklidňující: – podle toho, jaký máš k němu vztah a zda se ho snažíš ošálit, nebo ne.

Jednáš někdy tak, jako by Bůh nic nevěděl o žádné z následujících pěti oblastí tvého života?

  • Zná tvé chyby a selhání, ale přesto tě bezpodmínečně miluje.
  • Zná tvé pocity a frustrace, a tvé bolesti jsou pro něj zřejmější, než mohou být pro kohokoli jiného.
  • Zná tvou budoucnost, a může ti tedy říci to, co potřebuješ vědět.
  • Zná tvé obavy a chce, abys to, co tě znepokojuje, přenechal jemu.
  • Zná tvou věrnost, protože zná každý tvůj dobrý čin.

Mě to, že Bůh o všem ví, úžasně motivuje, abych žil bohabojně. Uvědomuji si, že se nic v mém životě neděje vskrytu. Že mě nepotká nic, v čem by mi nebyl schopen pomoci, že ho nic, co má přijít, nezaskočí, že nic, čeho se obávám, nepřevyšuje jeho sílu – a že nic, co dělám v jeho jménu, nedělám nikdy nadarmo.

Bůh říká:  „Vím, co dělám. Všechno jsem to naplánoval – že tě neopustím, nýbrž budu o tebe pečovat, že ti dám vytouženou budoucnost“ (Jeremjáš 29,11 – podle autorem zvoleného překladu The Message).

Otázky k zamyšlení

  • V které z těchto oblastí jednáš tak, jako by Bůh o tobě nevěděl?
  • Jak může přijetí každé z těchto pěti pravd změnit tvůj život?
  • Co tě motivuje k zbožnému životu?

 

Překlad: Ivana Kultová
Foto: Youtube   Denní úvaha nad Božím slovem © 2017 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

Kategorie: Komentáře

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář