Rick Warren / Hledáš Boží vůli? Vyhni se těmto třem chybám

Hospodin činí krok muže pevným … I kdyby klesal, nikdy neupadne, neboť Hospodin podpírá jeho ruku“ (Žalm 37,23-24).

Možná si myslíš že se tvůj život ocitl ve slepé uličce. „Nikdy nevybředneme z dluhů!“ „Nebudu mít nikdy děťátko.“ „Můj sen se mi nikdy nesplní.“ „Copak se to může někdy podařit?“

Třeba zrovna teď vidím já situaci černě a ty máš pocit, že jsi poražen, a věci ti připadají tajemné. Avšak jednou – ve světle věčnosti – se přesvědčíš, jak to v Božím plánu všechno do sebe zapadá. Než k tomu ale dojde, je třeba, aby ses při hledání Boží vůle vyhnul třem chybám. A pokud se jim vyhneš, naučíš se mít k Bohu hlubokou důvěru – a to i tehdy, když těm záležitostem nerozumíš. 

1. Nebuď fatalista. Představa, jakou sugeruje fatalismus – že všechno je mimo naši kontrolu a že jsme bezmocní, takže s tím nic nenaděláme – vede k sebelítosti, Ta zas vede k tomu, že za všechno špatné v našem životě dáváme vinu Bohu, místo abychom v případě problémů, které jsme způsobili,  přijali odpovědnost. A fatalismus vede k pasivitě, takže si myslíme: „Čekám, že mi Bůh přivede manželského partnera“ nebo „Čekám, že mi Bůh opatří zaměstnání.“ Ale Bůh říká: „Dal jsem ti mozek! Dal jsem ti dvě nohy! No tak s tím něco udělej!“ 

2. Nebuď znechucený. Když se snažíš pochopit všechno ve svém životě, znechutí tě to. Tu a tam se třeba pustíš do něčeho, o čem si myslíš, že je to Boží vůle, a nepovede se to. „Myslel jsem, že mne Bůh vedl k tomu, abych založil tenhle podnik, a on zkrachoval.“

Co uděláš, když nenacházíš žádnou odpověď? Budeš dál důvěřovat Bohu, protože víš, že všech okolností ve tvém životě používá k tomu, aby pracoval na tvém charakteru – a že s tebou má dobré plány. 

3. Nebuď ustrašený. Když máš strach z Boží vůle – co se za tím skrývá? Základní problém je v tom, že pochybuješ o Boží lásce. Bible říká: Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání“ (1. list Janů4,18). Pochybujeme-li o Boží lásce, dostaneme se vždycky do nesnází, protože pokud mu nedůvěřujeme, tak jej neposloucháme. 

Žalm 37,23-24 říká: „Hospodin činí krok muže pevným … I kdyby klesal, nikdy neupadne, neboť Hospodin podpírá jeho ruku.“

Boží vůle je výrazem jeho lásky. Když nerozumíš, co Bůh dělá, buď trpělivý. Bůh ví, co je pro tebe dobré. Ty nemůžeš dohlédnout, jak to nakonec dopadne, Boží cesta může být cestou bolesti, ale všechna taková zdržení a problémy budují ve tvém životě charakter.  

 

Otázky k zamyšlení

•  Jak bys odpověděl na otázku: „Proč se dobrým lidem stávají zlé věci?“ 

•  Co očekáváš, že Bůh udělá ve tvém životě, nebo co do něj přinese? A co myslíš, že chce, abys s tím udělal ty?

Co podle tebe znamená tento výrok: „Boží vůle je výrazem jeho lásky“?

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Překlad: Ivana Kultová Foto: Youtube   Denní úvaha nad Božím slovem © 2017 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář