Rick Warren: Jak přemoci hřích předsudku

„Jestliže tedy zachováváte královský zákon, jak je napsán v Písmu: ‚Milovati budeš bližního svého jako sám sebe,‘ dobře činíte. Jestliže však někomu straníte, dopouštíte se hříchu a zákon vás usvědčuje z přestoupení.“

Jakub 2,8-9

Předsudek je závažný hřích. Ne jen tak nějaký přestupeček, nad kterým Bůh přimhouří oko. Nazvat ho něčím jiným než hříchem by bylo protibiblické, neboť Bible učí: „Budete zachovávat královský zákon, jak je napsán v Písmu: ‚Milovati budeš bližního svého jako sám sebe.“Jestliže však někomu straníte, dopouštíte se hříchu a zákon vás usvědčuje z přestoupení“”

(Jakub 2:8-9).

To je naprosto jasné. Během cest po světě jsem však došel k závěru, že předsudek, zvláště rasový, je možná hlavním hříchem světa. Kamkoli se ve světě vydáš, všude se někdo někomu jinému nezamlouvá. Setkáš se s tím všude. A i když se to ve společnosti projevuje nesčetnými způsoby, mnoho lidí skutečnost, že mají vůči jiným předsudky, zapírá.

Chceme-li přispět k smíření mezi rasami, musíme své předsudky přiznat a vyznat. Proč? Protože rasismus je problém hříchu, nikoli barvy kůže. Pro Boha to není nic druhořadého. Je to v samém srdci evangelia.

Třeba i tebe, jako mnoho lidí, vychovali k nedůvěře nebo distancování se od toho, co je odlišné. Asi je ti nejlépe s lidmi, kteří jsou jako ty. Taková je lidská přirozenost.

Stále se však musíme učit vidět lidi tak, jak je vidí Bůh. Jak se každého, kdo vstoupí do tvého života, naučíš vidět Božím způsobem? „HOSPODIN se nedívá na to, nač se dívají lidé. Lidé hledí na zevnějšek, ale HOSPODIN hledí k srdci“ (1. Samuelova 16,7 – podle autorem zvoleného překladu New International Version). Je třeba, aby ses díval na srdce.

Chceš-li poznat něčí srdce, nesmíš zůstat jen u zdvořilostních frází a plytkých rozhovorů. Je třeba, abys dotyčného opravdu poznal. Musíš se vyptávat, a být dobrým posluchačem: empatickým a plným milosti.

Začni u vlastního srdce. Vyznej hřích předsudku. Pak pros Boha, ať ti pomáhá vidět lid tak, jak je vidí on, a ať si tě používá jako nástroje smíření lidí mezi sebou navzájem, a – což je nejdůležitější – s ním.

 

Otázky a náměty k zamyšlení

Jak reaguješ, když se lidé začnou bavit o rase? Co myslíš, že chce Bůh od tebe především, ldyž si lidé sdílejí zkušenosti s předsudky?

Máš-li se něčemu doopravdy naučit, musíš to aktivně praktikovat. Uveď několik způsobů, jak se můžeš tento týden zapojit do smiřování ras.

 

Překlad: Ivana Kultová. Foto: Youtube Denní úvaha nad Božím slovem © 2020 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi.

1 Komentář

  1. „Jestliže však někomu straníte, dopouštíte se hříchu a zákon vás usvědčuje z přestoupení.“

    Njn ale který rodič by nestranil svým dětem 🙂 ??? Jediný rodič/otec, který nestraní je ten nebeský….

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář