Rick Warren / Štěstí a pokora jdou ruku v ruce

 „Nemyslím, že jsem dokonalý. Ještě pořád jsem si neosvojil vše, co bych měl, ale neustávám pracovat ke dni, kdy konečně budu vším, pro co mne Kristus spasil a čím mám podle jeho vůle být. Ne, milí bratři, nejsem ještě vším, čím bych být měl“(Filipským 3,12-13, podle autorem zvoleného překladu The Living Bible – TLB).

 Když Pavel psal tento úsek Písma, byl už starším mužem a věznili ho v Římě. Byl na sklonku života, a byl to člověk neuvěřitelně vyzrálý. A přesto vyznal, že není u cíle. Pokud by vůbec měl někdo právo říci „jsem duchovně v cíli“, byl by to tento chlapík, který toho, co přešlo do Nového zákona, napsal tolik. Jenže on řekl: „Ne, nejsem u cíle. Pořád ještě rostu. Pořád se ještě učím. Ještě stále pracuji na tom, abych se více podobal Kristu.“

 Jaká past ti to brání řídit se Pavlovým příkladem a růst v Kristu dál? Pýcha.

SOUVISEJÍCÍ – Rick Warren / Pět způsobů, jak relaxovat v Boží milosti a lásce

Ta ti bude v růstu bránit; pokud totiž sobě i jiným namlouváš, že už jsi sakumprásk všeho dosáhl, nebudeš o nějakou větší duchovní zralost vůbec usilovat. Jenže „sakumprásk všeho“ nedosáhl nikdo! Pokora ti dává schopnost nechat se poučit – a tím ti umožňuje být šťastný.

Šťastní lidé nikdy nepřestanou růst. Objevovat, natahovat se po něčem, učit se… Přestaneš-li růst, jsi chudáček. Pro růst jsi byl přece stvořen!

Pokorní lidé dovedou přijímat poučení – a proto jde štěstí s pokorou ruku v ruce. Takoví lidé se pořád ptají: jak mohu být lepším manželem, manželkou? Lepším kamarádem či kamarádkou? Líp vést firmu? Kvalitněji následovat Ježíše?“

„Zkoumejte sami sebe a ověřujte si pevnost své víry. Nenechte se jen unášet proudem v představě, že vám všechno spadne do klína. Sami si dělejte pravidelnou inventuru. Nespokojujte se jen s tradičním závěrem, že je ve vás Kristus, ale ověřujte si to sami přímo na sobě. Testujte si to. A pokud vám test ukáže, že jste na tom špatně, udělejte s tím něco“(2. Korintským 13,5 – podle autorem zvoleného překladu The Message).

Otázky k zamyšlení

  •   Oč jsi v uplynulém roce duchovně povyrostl? Jak průkazně si toho u tebe všímají jiní?
  •   Proč, jestliže chceš duchovně růst, potřebuješ podporu malé skupinky lidí?
  • Proč jsou lidé šťastnější, je-li v nich duch ochoty přijímat poučení?

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Překlad: Ivana Kultová Foto: Youtube Denní úvaha nad Božím slovem © 2019 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář