Rick Warren / Tvá víra může přenést hory

„Mějte víru v Boha! Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře: ‚Zdvihni se a vrhni se do moře‘ – a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít.“

Marek 11,22-24 

Víra otevírá dveře zázrakům. Studiem Bible i dějin zjistíš, že kdykoli Bůh pohne zemí a učiní zázrak, je to proto, že někdo věří.

U Marka 11,22-24 Ježíš říká: „Mějte víru v Boha! Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře: ‚Zdvihni se a vrhni se do moře‘ – a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít.“

Víra může pohnout horami!

Vesmír Bůh zasadil do hierarchie zákonitostí. Zákon víry ve skutečnosti převyšuje ty přírodní. Právě tam dochází k zázrakům. Má-li někdo víru, nachází zákon víry praktické uplatnění a může skutečně způsobit víc než přírodní zákony. Zákon víry vyvolává dění zázraků.

Koná Bůh ještě dnes zázraky? Ovšemže. Kdykoli vztáhneš ve víře ruku, Bůh podá zázrak – v každém jednotlivém případě.

Má otázka k tobě zní: s kterou horou v tvém životě je třeba pohnout? Co vypadá, jako že se to nikdy nemůže změnit? Možná čeká Bůh na tvou víru, která má tou horou navzdory přírodním zákonům pohnout. 

Boží podnikání spočívá v přesouvání hor. Hýbal jimi v minulosti. Dnes jimi hýbe po celém světě. Nepochybuj o tom, co chce vykonat i ve tvém životě, a nepodceňuj to! 

Matouš 13:58 říká: „[Ježíš] neučinil tam mnoho mocných činů pro jejich nevěru.“

Třeba řekneš: „V mém životě mnoho zázraků nevidím.“ Díváš se očima strachu – nebo očima víry?

Dovol, aby rok 2021 byl rokem, kdy uvidíš, jak víra otevírá dveře zázrakům! 

Otázky k zamyšlení

•   S čím jsi to ve svém životě už vzdal, nebo jsi dospěl k závěru, že se to nikdy nezmění?

•   Jakou modlitbu za tu věc od tebe asi podle tvého názoru Bůh žádá? A co chce, abys ve víře udělal? 

•   Co to znamená vidět očima víry a ne očima strachu? 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Překlad: Ivana Kultová. Foto: Youtube Denní úvaha nad Božím slovem © 2020 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář