Rick Warren / Věnuj svůj nejlepší čas Bohu

„Přátelství s Bohem je rezervováno pro ty, kdo jej ctí. Pouze jim svěřuje tajemství svých zaslíbení“ (Žalm 25,14, podle autorem zvoleného překladu The Living Bible – TLB).

Chceš-li si vybudovat hluboký vztah s Bohem, musíš zpomalit a zklidnit se.

Přátelství s Bohem je jako každé jiné – musíš si na ně udělat čas. Pokud si nerezervuješ čas pro své lidské přátele, pak to tvoji přátelé nejsou. A má-li tvým nejlepším přítelem stát Bůh, je třeba, abys svůj nejlepší čas věnoval jemu.

Bible říká: „Ztiš se, a věz, že já jsem Bůh“ (Žalm 46,11 podle autorem zvoleného překladu New International Version – NIV).

Je třeba, abys měl denně svou tichou chvíli s Bohem, kdy se tak utišíš, abys jej mohl lépe poznat.

Žalm 25, 4 praví: „Přátelství s Bohem je rezervováno pro ty, kdo jej ctí. Pouze jim svěřuje tajemství svých zaslíbení“ (podle autorem zvoleného překladu The Living Bible – TLB).

Mnoho lidí Boha nezná. Nezakusili jeho lásku. Nevědí, proč dělá to, co dělá. A přitom Bible říká, že pro ty, kdo mají Boha v úctě, je rezervován přátelský vztah s ním – jinými slovy, je rezervován pro ty, kteří dokáží zpomalit a trávit s ním čas.

Co by to bylo za přátelství, kdybys do něj nikdy neinvestoval svůj čas? Pokud vše, co děláš, je chodit na bohoslužby, pak nikdy nepoznáš Boha důvěrně. Je třeba, abys četl jeho slovo a ptal se jej: „Bože, chceš mi snad něco říci?“ Nemusíš užívat žádných vybraných frází či slov. Jen s ním mluv upřímně. A pak – naslouchej!

Jak to říká Bible? Viz Matouš 6,5-6: „Když přicházíš k Bohu, nedělej z toho divadelní představení. … Najdi si klidné, skryté místo, kde tě to nebude pokoušet stylizovat se před Bohem do nějaké role. Jen buď co nejprostší a nejpoctivější. Dáš-li si takový cíl, posune tě to výš – od tvého já k Bohu – a začneš vnímat jeho milost“ (Matouš 6,5-6 – podle autorem zvoleného překladu The Message).

Víš, co bys měl udělat hned dnes? Zpomal, zaměř se na Boha a až s tebou začne mluvit o své milosti, naslouchej.

Otázky k zamyšlení

  • Co tě rozptyluje a brání ti ztišit se před Bohem? Jak můžeš to rozptylování omezit?
  • Čím to, že trávit čas s kamarády je někdy snazší – neba příjemnější – než trávit jej s Bohem? Pokud to takhle prožíváme, pak je nám něco na Bohu nejasné. Co asi?
  • Někdy si problém ztišení s Bohem příliš komplikujeme. Jakých typů prostředků můžeš použít, abys dokázal zpomalit, zklidnit se a trávit čas s Bohem jednoduše a poctivě?

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Překlad: Ivana Kultová , Foto: Youtube Denní úvaha nad Božím slovem © 2019 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

1 Komentář

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář