Robert Steams na Křesťanské konferenci: Bůh vás povolal budovat rozbořené hradby města

Praha – Ve svém sobotním kazání na Křesťanské konferenci hovořil americký kazatel Robert Steams o zbudování rozbořených hradeb města. Jako hlavní pasáž si vybral knihu Nehemjáše, kdy se autor biblické knihy vrátil do své rodné země, aby zbudoval hradby Jeruzaléma.

Steams uvedl, že Nehemjáš se po obdržení smutné zprávy ze své domoviny nejen modlil za Jeruzalém, ale stal se také sám odpovědí na svou modlitbu. Americký host se zeptal posluchačů, zda jsou připraveni vstoupit do Božího plánu a obětovat své pohodlí a život pro jeho naplnění. Steams zdůraznil, že Bůh si do své služby povolává obyčejné lidi. Jedinou podmínkou je poslušnost.

Řečník dále upozornil, že tak jako Nehemjáš při stavbě hradeb čelil protivenství, stejné útoky přicházejí do života křesťana, který touží následovat Krista. Zdůraznil také důležitost jednoty: „Tento boj dokáže vyhrát jedině sjednocená církev.“

Jako nejtěžší úsek při naplňování poslání označil čas, kdy je člověk uprostřed své cesty. Pararela s příběhem Nehemjáše se nachází právě v momentu, kdy se ho nepřítel snažil zastavit v polovině stavby. „Satan tě nezastaví na začátku tvého poslání, kdy si plný nadšení. Satan také nepříjde, aby tě zastavil na konci, kdy už vidíš svůj cíl před očima. Nepřítel se tě bude snažit zastavit, když jsi v půlce své cesty.“

Na závěr Steams povzbudil shromáždění, že tak jak si Bůh použil českou církev v minulosti, věří, že si ji použije i v současnosti. Dle jeho názoru se církev nachází v důležitém čase Boží historie, kdy si Izrael připomněl 70. výročí svého vzniku.

 

 

Autor: Michal Nosál  Foto: Tomáš Coufal

 

Kategorie: Církev

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář