Skončil soud s finskou političkou a biskupem, výsledek bude znám koncem března

Druhé jednání bylo zaměřeno výrazněji na výklad zákona než to první. Citáty z Bible a otázky o víře tentokrát nezazněly.

Soud s poslankyní Päivi Räsänenovou a biskupem Juhano uPohjolou z finské evangelické-luteránské misijní diecéze pokračoval v pondělí 14. února v Helsinkách.

Räsänenová a Pohjola jsou obviněni z agitace proti etnické skupině.

SOUVISEJÍCÍPäivi Räsänenová: Soudu se nebojím, jsem odhodlaná bránit své křesťanské přesvědčení

Portál Evangelical Focus informuje, že podle prokurátorky Räsänenová urazila homosexuály v brožurce, tweetu a v rozhlasovém pořadu. Politička považuje homosexuální jednání za hřích, ale také při několika příležitostech zdůraznila, že všichni lidé, včetně homosexuálů, jsou stvořeni Bohem a mají svou důstojnost.

Soud s Räsänenovou a Pohjolou skončil: rozhodnutí padne na konci března

Státní zástupkyně a právníci Räsänenové a Pohjoly měli své závěrečné řeči. Žalobkyně Anu Mantilaová řekla, že je zcela jasné, že Räsänenová má svobodu vyznání, ale to nevylučuje odpovědnost za používání biblických veršů.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

„Pokud ano, názory Bible by nahradily finskou ústavu,“ řekla podle Evangelical Focus Mantilaová.

Prokurátorka rozlišovala mezi vnitřní a vnější stránkou náboženské svobody: lidé si mohou myslet, co chtějí, ale projev víry by měl být ohraničen. „Zdůrazňuji, že svoboda myšlení a svědomí je neomezená. Tento soud neřeší náboženské názory na Bibli a homosexualitu. Jde o vyjádření těchto názorů,“ pokračovala. 

Prokurátorka zopakovala svůj dřívější postoj, že lidské skutky a identita se nedají rozdělit. „Když člověk soudí činy, je souzen celý člověk. Jednání nelze oddělit od identity, protože skutky jsou součástí identity. Chápat skutky jako hřích je hanlivé,“ uvedla podle Evangelica lFocus prokurátorka. 

SOUVISEJÍCÍ – Räsänenová : Nyní je čas zkusit probudit ty spící a nevyskočit z potápějící se lodi

Urážlivý charakter názorů finské političky je podle žalobkyně zřejmý. Urážky se měly týkat sexuální identity, „jádra lidské bytosti“.

Žalobkyně se odvolala na zprávu Rady Evropy, která doporučuje, aby státy zaujaly důrazný postoj proti porušování práv sexuálních menšin. Podle doporučení Výboru ministrů Rady Evropy (31. března 2010) musí také náboženské komunity podporovat toleranci homosexuality.

SOUVISEJÍCÍ – Ruští evangelikálové a američtí republikáni podpořili finskou političku

„Relevantním zdrojem je finský trestní zákoník“

Matti Sankamo, právník Päivi Räsänenové, v závěrečné řeči upozornil, že žalobkyně vycházela z různých doporučení a zpráv Rady Evropy a praxe v americké právní literatuře, které jsou však v tomto případě irelevantní.

„Relevantním zdrojem práva je finský trestní zákoník, jeho odůvodnění a praxe Nejvyššího soudu a Evropského soudu pro lidská práva,“ řekl Sankamo. „Existuje spousta dokumentů Rady Evropy a mohou ospravedlnit cokoliv,“ uvedl podle Evangelical Focus Sankamo.

Oddíl o podněcování proti skupině osob je v kapitole 11, oddíl 10 finského trestního zákoníku. Zakazuje vyhrožovat, pomlouvat a urážet určitou skupinu lidí. Podle Mattiho Sankama hanobení a urážení vyžaduje jasný úmysl urážet a nepodložená obvinění, což se podle Sankama v případě Räsänenové nedělo.

Typickým postižitelným postupem by podle Sankama bylo šíření informací, názorů nebo jiných sdělení, ve kterých je násilí nebo diskriminace považováno za žádoucí, lidé jsou přirovnáváni ke zvířatům nebo parazitům a menšiny jsou obecně označovány za zločince. „Je zcela jasné, že v Räsänenové spisech tomu tak nebylo.“

Sankamo také spoléhal na to, že mluvit o politicky citlivém tématu je vždy v zásadě urážlivé a nemělo by se do nich zasahovat jen kvůli urážce. „To by vedlo k umlčujícímu efektu, který je nebezpečím pro otevřenou společnost a demokratický řád,“ zdůraznil. 

Sankamo také zopakoval názory, které učinil při předchozím soudním jednání, že stížnost státní zástupkyně obsahuje chybná obvinění. Na rozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně, Räsänenová neřekla, že se člověk musí zbavit homosexuality nebo že homosexuálové jsou méněcenní jako lidské bytosti.

„Prokurátorka se snaží umlčet učení křesťanské sexuální etiky“

Juhana Pohjola je obviněn z online distribuce brožury Päivi Räsänenové. Podle Jyrkiho Anttinena, právníka Pohjoly, není text brožury v žádném případě urážlivý vůči sexuálním menšinám a nebyl napsán za účelem očernění.

Anttinen kritizoval postoj státní zástupkyně, že vyjadřování vlastních biblických názorů může být zločinem. „Člověk musí mít právo vyjádřit svůj názor na základě Bible. To je náboženská svoboda,“ konstatoval podle Evangelical Focus právník. 

„Rozdíl mezi člověkem a jeho skutky je univerzální normou a základním křesťanským učením o stvoření a vykoupení,“ prohlásil Anttinen.

Anttinen také připomněl, že brožurka byla primárně určena pro potřeby křesťanské komunity, která je v ústavě chráněna ustanoveními o svobodě vyznání a svědomí a svobodě slova a také mezinárodními úmluvami o lidských právech.

Po soudu Päivi Räsänenová řekla médiím, že je v dobré náladě a očekávala, že bude zproštěna viny. „Soud to samozřejmě nyní zvažuje, ale jsem si tím jistá,“ cituje poslankyni portál Evangelical Focus.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 18. února 2022 Foto: Facebook – Päivi Räsänenová 

Tags: ,,,,

1 Komentář

 1. Päivi Räsänenová říká, že homosexuálové páchají hřích a tvrdí, že tak hájí křesťanské učení. Má pravdu?

  Víme, že farizeové a zákoníci vyčítali Ježíšovi tolerování nebo dokonce páchání hříchu – znesvěcování soboty. Ježíš jim řekl, že sobota je pro člověka a že jeho Otec pracuje bez přestání, proto i On (Ježíš) pracuje (v sobotu). Zatímco farizeové viděli spasení ve vyvarování se hříchu, Ježíš ho viděl v práci pro člověka.

  Ježíš řekl: „‚Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ To je první a největší přikázání. Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ V těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“ Důraz na tato dvě přikázání radikálně změnila pohled na celý Zákon. V evangeliu o milosrdném Samaritánovi Ježíš vysvětlil, že bližním je trpící člověk. V evangeliu o posledním soudu se pak dovídáme, že království Boží je určeno pro lidi, kteří projeví milosrdenství trpícímu a že tím trpícím je sám Ježíš (cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších, mně jste učinili). V evangeliu o posledním soudu není řečeno, že království Boží je jen pro lidi bez hříchu – to by bylo málo.

  Homosexuálové a transsexuálové jsou vesměs nešťastní lidé. Když jim církev jejich vztah jakoby zakáže, odsoudí je tím k celibátu, protože heterosexuální vztah se jim hnusí. Je fér zakazovat těmto lidem sex a sám si ho užívat? Je to milosrdné?

  Je tedy homosexualita hříšná? Na to nelze dát jednoznačnou odpověď stejně jako v případě „znesvěcování soboty“. Naprosto nepochybně je však hříšný nedostatek milosrdenství – slepé trvání na liteře (která zabíjí).

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář