Studie ukázala, jakou zkušenost mají pastoři s dekonstrukcí svých členů 

Studie společnosti Lifeway Research mezi americkými protestantskými pastory ukázala, že téměř tři ze čtyř jsou obeznámeni s konceptem dekonstrukce a více než čtvrtina z nich tvrdí, že lidé v jejich církvi dekonstruovali svou víru.

Na otázku, nakolik jsou obeznámeni s „konceptem dekonstrukce víry jednotlivce, v němž systematicky rozebírá a často odmítá křesťanskou víru, v níž vyrostl“, odpovědělo 25 % pastorů, že jsou velmi dobře obeznámeni, 21 %, že jsou obeznámeni, a 27 %, že jsou obeznámeni do jisté míry. Zatímco 12 procent říká, že tento pojem příliš nezná, 14 procent tvrdí, že tento pojem ještě neslyšeli, a 1 procento si není jisté.

SOUVISEJÍCÍFrontman kapely Skillet John Cooper o tom, proč se nevydal cestou progresivní teologie

„Mnoho Američanů v posledních letech přestalo spojovat svůj život s křesťanskými církvemi,“ řekl podle Christianity Today Scott McConnell, výkonný ředitel společnosti Lifeway Research. „Průzkumy sice ukázaly, že mnozí z těch, kteří nenavštěvují žádnou církev nebo se k ní nehlásí, si stále zachovávají křesťanské hodnoty, ale pro znatelnou část začíná cesta od křesťanské církve změnou svéhopřesvědčení.“

Věk a vzdělání jsou klíčovými ukazateli toho, nakolik se pastor může orientovat v daném termínu. Mladší pastoři, tedy ti ve věku 18-44 let, nejčastěji uvádějí, že jsou s dekonstrukcí velmi dobře obeznámeni (36 %), zatímco u pastorů ve věku 65 let a starších je stejná úroveň obeznámenosti nejméně pravděpodobná (12 %). Nejčastěji jsou s dekonstrukcí velmi dobře obeznámeni pastoři s doktorským vzděláním (43 %), nejméně pak ti, kteří nemají vysokoškolské vzdělání (8 %). Pastoři bez vysokoškolského vzdělání také nejčastěji uvádějí, že tento pojem nikdy neslyšeli (27 %).

Afroameričtí pastoři (24 %) navíc častěji než bílí pastoři (13 %) uvádějí, že o dekonstrukci nikdy předtím neslyšeli. Pastorky dvakrát častěji než pastoři (22 % oproti 11 %) uvádějí, že tento pojem vůbec neznají. 

Mezi pastory, kteří jsou s konceptem dekonstrukce obeznámeni, přibližně čtvrtina říká, že se v poslední době setkala s jeho vlivem ve svých sborech.

Více než jeden ze čtyř (27 %) amerických protestantských pastorů, kteří tento pojem již slyšeli, tvrdí, že v posledních dvou letech měli ve svém sboru členy, kteří metodicky dekonstruovali svou víru. Téměř 7 z 10 (68 %) uvádí, že se to v jejich případě nestalo. Dalších 5 % si není jistých.

„Termín dekonstrukce se objevil v posledních několika letech a používají ho jak ti, kteří zpochybňují své vlastní přesvědčení, tak ti, kteří jim chtějí pomoci najít pravdu,“ uvedl podle Christianity Today McConnell. „Navzdory rostoucímu povědomí mezi pastory je možná snazší najít lidi uprostřed dekonstrukce jejich víry na sociálních sítích než v církvích.“

Ačkoli se většina rozhovorů kolem dekonstrukce soustředí na zkušenosti v evangelikálních církvích, evangelikální pastoři, kteří tento termín znají, se s ním ve svých kongregacích pravděpodobně nesetkají.

Evangelikální pastoři, kteří o dekonstrukci slyšeli, častěji, než jejich kolegové z církví hlavního proudu uvádějí, že se v posledních dvou letech nesetkali s dekonstrukcí víry ze strany návštěvníků kostela (72 % oproti 62 %).

Z hlediska denominace baptističtí pastoři (75 %) také častěji než presbyteriánští/reformovaní (64 %), metodističtí (63 %) nebo z hnutí obnovy (55 %) uvádějí, že se s dekonstrukcí mezi návštěvníky svých sborů nesetkali.

Tento trend se také méně často objevuje v menších sborech, alespoň podle jejich pastorů, kteří o tomto termínu slyšeli. Ti ze sborů s počtem účastníků bohoslužeb menším než 50 lidí nejméně pravděpodobně (16 %) uvádějí, že se to v posledních dvou letech stalo některému z jejich členů.

„V 11. kapitole Matoušova evangelia Ježíš vypráví podobenství o rozsévači, který zasel semeno, aby ilustroval, že lidé, kteří slyší slovo o jeho království, reagují různými způsoby,“ řekl McConnell. „Někteří pokračují v přinášení ovoce, jiní se ho okamžitě vzdají a další ho na nějakou dobu přijmou, než semeno odumře nebo se udusí. I když se počet těch, kteří reagují jednotlivými způsoby, může v průběhu času měnit, každá reakce na poselství o Ježíšově království je platná i dnes,“ cituje prohlášení prezidenta Lifeway Research magazín Christianity Today. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 14. srpna 2022 Foto: Pixabay – ilustrační

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář