Procházej: Brno

Doufám, že se nemýlím v čase – časová posloupnost prvních aktivit těsně po revoluci mi už poněkud uniká, ale mám dojem, že…