Procházej: Duch svatý

Jan 16:13-14,23-24 ... „Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit,…