Procházej: hudba

Žalmy 150:3-6 ... Chvalte Boha zvukem polnice, chvalte ho harfou a citarou, chvalte ho bubnem a tancem, chvalte ho strunami a flétnou,…

Festival Ostravské listopadání, kterého organizátorem je ČCE Ostrava, se bude konat ve dnech 11-13. listopadu 2022 v Ostravě. Pozvánku a více informaci…

O zážitky z velkolepé uctívací akce na stadionu v Budapešti s názvem To je ten den, která se konala 23. 7. 2022, se v rozhovoru…