Procházej: matka

Nech už prebieha akýmkoľvek spôsobom, priateľským alebo ponižujúco prudkým, civilizovaným alebo konfliktným, s ochotou spolupracovať alebo v bojovej atmosfére, rozpad rodiny nikdy…

Sloboda v závislosti na Bohu. „Mama, to dáš. Vystačíš na to.“ Úplne ma sklamali posledné riadky článku, ktorý uverejnila najznámejšia internetová stránka pre…