Platt v kázání reagoval na rozhodnutí Nejvyššího soudu USA v otázce potratů 

Pastor David Platt z megasboru ve Virginii tuto neděli připomněl zrušení rozsudku ve věci Roeová v. Wade a pronesl poselství, v němž nabídl svůj pohled na to, co Písmo říká o tom, co znamená být pro život. 

S odvoláním na „historický okamžik“ Platt věřícím řekl, že „nemá zájem propagovat politickou stranu nebo osobnost“. Spisovatel a bývalý šéf mezinárodní misijní organizace spadající pod Jižní baptisty vyzýval věřící, aby se zastávali nenarozených dětí a nadále pečovali o matky a rodiny. 

SOUVISEJÍCÍDavid Novák / Pár myšlenek k zákazu potratů

List The Christian Post informuje, že s vědomím spektra politických názorů v církvi Platt vyzval křesťany biblickými tvrzeními, která je třeba zvážit ve světle rozsudku ve věci Dobbs versus Jackson Women’s Health Organization, podle něhož americká ústava nepřiznává právo na potrat. 

Upozornil, že podle 1. Petra (2,17) je každá lidská bytost hodna úcty – včetně žen, které se rozhodnou pro potrat. „Tolik rétoriky zastánců potratů se točí kolem poct ženám způsobem, který zneucťuje, a nakonec zlikviduje dítě v děloze,“ řekl třiačtyřicetiletý pastor. „A zároveň se tolik pro-life rétoriky točí kolem uctívání dítěte v děloze a zároveň marginalizují problémy, kterým ženy čelí.“ 

ůBůh přitom jasně říká, že musíme ctít jak nenarozené dítě, tak ženu, která toto dítě nosí.“

Platt uvedl příklady žen, „jejichž fyzický život může být ohrožen“ kvůli zdravotním komplikacím v těhotenství, a „žen, které z různých sociálních, vztahových nebo ekonomických důvodů cítí, že se o dítě nemohou dobře postarat, a vidí potrat jako svou jedinou naději“.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

„Bůh nám pomáhej, abychom ji a každou ženu ctili všemi způsoby, jak to dělá sám Bůh,“ řekl duchovní z baptistické církve. 

S odkazem na údaje, podle nichž 85 % žen, které žádají o potrat, je svobodných, Platt řekl, že volba mezi ctěním žen nebo dětí, jak říká náš „politický systém dvou stran, je falešná“.

„Musíme ctít ženy i děti,“ řekl a dodal, že je „biblicky dobré a správné“, aby vláda chránila ženy i děti.

„Základním pravidlem je, že bychom měli pracovat ve prospěch těch nejzranitelnějších, kterým je ubližováno nebo se s nimi špatně zachází,“ dodal autor knihy o radikálním následování Krista. „To platí, když jde o zneužívání, to platí, když jde o rasismus, jistě to platí, když jde o potraty.“ 

„“Vystupme tedy ze zmatené střední cesty, která říká: ‚Nemyslím si, že bychom měli vnucovat morálku někomu jinému‘, a uvědomme si, že Bůh ustanovuje vládu právě za tímto účelem, za účelem ochrany lidí, a je správné, abychom chránili všechny lidi před újmou.“

Platt hovořil také o ekonomických faktorech, například o jednom průzkumu, podle něhož 75 % žen, které žádají o potrat, žije na hranici chudoby nebo blízko ní. Řada žen podle něj potraty nepreferuje, ale zároveň nevidí jiné východisko ze své situace.

„Takže ano, buďme vděční za soudní rozhodnutí, ale uvědomme si také, že soudní rozhodnutí tyto okolnosti nezmění,“ řekl.

Platt poté nabídl možnosti, jak se mohou křesťané zapojit, a vyzval věřící, aby „pochopili důvody potratů“ a „trávili čas s lidmi z různých perspektiv“.

SOUVISEJÍCÍStudie ukázala, že evangelikálové patří mezi nejhlasitější zastánce zákazu potratů 

Řekl, že křesťané by měli podporovat a sloužit ženám a mužům s nechtěným těhotenstvím – včetně toho, aby se ostatní muži postavili po bok mužům, kteří se s těmito okolnostmi potýkají – a také osamělým rodičům a prarodičům.

Platt doporučil kongregaci, aby se obrátila k potřebným a „usilovala o spravedlnost v rizikových komunitách, aby se řešily faktory, které vedou k potratům“.

„Pokud nebudeme řešit základní problémy chudoby a sexuální aktivity a závislost na návykových látkách a sexuální zneužívání a dostupné bydlení a zdravotní péči, pak budeme jen lepit náplasti na zlomené končetiny,“ řekl. 

Na Pochodu pro život v roce 2020 ve Washingtonu Platt listu The Christian Post řekl, že v jeho životě nastalo období, kdy musel „činit pokání“ za to, že jako mladší pastor nekázal o potratech.

„Bylo období, kdy jsem se jako pastor tak trochu držel stranou od potratů, [protože jsem si myslel], že je to politická otázka,“ řekl Platt. „Daleko více, než je to jakákoli politická otázka, je to biblická otázka, že Bůh mluví opravdu jasně o hodnotě života.“

Platt řekl, že jako mladší pastor se potratům „zcela vyhýbal“.

„Musel jsem před Pánem činit pokání za to, že jsem nečinně přihlížel a neudělal nic osobně ani pastoračně, abych mobilizoval lidi, aby viděli hodnotu života podle Božího slova,“ řekl. 

Během svého nedělního kázání Platt uvedl, že se zasadil o zahájení služby pěstounské péče a adopce s více než 150 rodinami. Platt a jeho manželka Heather si adoptovali tři ukrajinské děti. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 16. července 2022 Foto: YouTube – David Platt

Tags: ,,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář