Procházej: misie

Rozhovor s Editou Štěříkovou o českých a moravských exulantech. Paní Editu Štěříkovou mnozí znají díky jejím knihám o českých a moravských pobělohorských…