Procházej: Nový zákon

Genesis 49:28 ... To jsou všechny izraelské kmeny, celkem dvanáct, a toto k nim mluvil jejich otec, když jim žehnal. Každému požehnal zvláštním…

Kdo měl v dětství rád pohádky, jistě ví, že některé z nich vyprávějí o živé vodě. Vzpomínám si namátkou, že se o…

Podle nové studie Arizonské křesťanské univerzity více než polovina Američanů, kteří se označili za křesťany, tvrdí, že Duch svatý není skutečná živá…

Byli jste pozváni, abyste hovořili s všemohoucím Bohem celého vesmíru. Nejenže je nejmocnější, ale je všemocný. Patří mu veškerá moc a všechno má…

jakým překážkám čelila? odkud se vzala ta víra? co si z toho příběhu můžeme odnést my? Podle Mat 15:21-28: "Ježíš odtamtud vyšel a…