John Piper se rozhodl vyjádřit k pádu Raviho Zachariase

Křesťané a vedoucí církví nadále zápasí s následky sexuálního skandálu, který otřásl službou a odkazem Raviho Zachariase.

Ti, kteří k své víře dospěli prostřednictvím jeho služby, říkají, že by bylo nesprávné  „zrušit“ vše, co za sebou slavný apologeta zanechal. Jiní srovnávají jeho skandál s biblickými postavami, jako je král David, který byl navzdory svým sexuálním deliktům mužem velké víry.

SouvisejícíProč křesťané věří konspiračním teoriím? Podle Pipera je za tím duchovní nemoc

V nové podcastové epizodě Ask pastor John na stránce DesiringGod.com se kazatel a spisovatel John Piper zabýval biblickým pozadím celé situace a nabídl osobní pohled na celý případ.

Piper řekl, že na toto téma chtěl reagovat pomalu a s rozvahou, přestože o Zachariasovi dostával mnoho e-mailů, protože chtěl „vědět vše, co bych měl vědět“ a „nedokáže si představit bolest“ Zachariasovy rodiny. Poznamenal však, že lidé mají pravdu, když se ptají: „Znal jsi ho, jak tedy reaguješ ve svém srdci a mysli?“

Skandál Ravi Zachariase a 3 novozákonní postavy

Pokud jde o biblický kontext, Piper pojednává o třech „služebnících evangelia“ v Novém zákoně „kteří po určitou dobu mluvili pravdu a poté prožili ztroskotání své víry.“

Jidáš, kterého Ježíš nazývá „synem zatracení“ (Jan 17,12), byl zloděj a „mistr podvodu“, uvedl Piper. Dokud však Jidáš nezradil Ježíše, „kázal pravdu“ spolu s dalšími apoštoly, kteří netušili, že je něco v nepořádku.

Démas, o kterém Pavel hovořil jako o věrném spolupracovníkovi, si nakonec zamiloval tento světa (2. Timoteovi 4,10) a Pavla opustil. Kdyby měl Pavel pochybnosti o jeho práci, poznamenává Piper, poslal by Démase pryč. Teprve když vyšlo najevo Démasovo selhání a jeho láska k věcem tohoto světa, opustil misijní pole.

Hymenaios, řekl Pavel, nedokázal lpět na víře v „dobrém svědomí“, což mělo za následek duchovní pád (1. Timoteovi 1,18–20). Piper uvedl: „Dvojaký život, který je v rozporu s křesťanským svědomím, je loď, která brzy ztroskotá.“

Poučení od těchto padlých služebníků podle Pipera zahrnuje: „Zvěst o záchraně duší a pravda vyvyšující Krista mohou být proklamovány pokrytci. Zavrhnutí dobrého svědomí je předehra k morální katastrofě. Hromadění peněz a honba za životem v přepychu ve službě jsou varováním před láskou k věcem tohoto věku.“

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Když se Piper v komentáři vrátil ke skandálu Raviho Zachariase, poznamenal: „Způsob, jakým Ravi veřejně mluvil o své minulé osobní zkušenosti, mě opravdu znepokojil,“ říká. Při vzpomínce na některé údajné Zachariasovy citace „mi přišly v nejlepším případě neopatrné a v horším případě nepoctivé,“ konstatoval Piper. „Když se ohlédnu zpět, nemohu si pomoct, ale přemýšlím, jestli to byl náznak postupného odchodu od pravdy po tom, co prožil.“

Ještě důležitější je, jak uvedl dále Piper, „poučení z Raviho manipulace lidmi“. Zacharias, jak konstatoval baptistický teolog, dokázal „manipulovat lidmi, aby mu poskytovali sexuální stimulaci tím, že se vykreslil jako angažovaný, prací obtížený a zraněný válečník ve spravedlivé věci evangelia“.

Piper tvrdí, že opakovaně viděl ten typ „poptávky a manipulace s nespoutanými sympatiemi mezi padlými křesťanskými vůdci“ a odpověď lidí by měla být „moje sympatie nejsou na prodej; jsou vázány na pravdu a spravedlnost.“

Lidem, „kteří přišli ke Kristu díky Raviho službě nebo jejichž víra byla posílena tím, co učil,“ Piper vzkazuje: „Nedovolte, aby vás nedokonalosti a selhání lidí odvrátily od dokonalosti a triumfů Kristových, který vás nikdy nezklame.“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 5. dubna 2021 Foto: CC Search – John Piper

Tags: ,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář