Procházej: Nový zákon

Kdysi se žáci jednoho rabína zeptali: „Rabbi, proč na každou otázku odpovídáš jinou otázkou?“ „A proč bych neměl?“ odpověděl jim učitel. Když…

Genesis 49:28 ... To jsou všechny izraelské kmeny, celkem dvanáct, a toto k nim mluvil jejich otec, když jim žehnal. Každému požehnal zvláštním…

Kdo měl v dětství rád pohádky, jistě ví, že některé z nich vyprávějí o živé vodě. Vzpomínám si namátkou, že se o…