Tim Keller a Don Carson k pasáži, kde Pavel ženám zakazuje vyučovat

Portál The Gospel Coalition zveřejnil video rozhovoru mezi Timothy Kellerem a novozákonním teologem Donem Carsonem k pasáži, kdy Pavel zakazuje ženám v církvi vyučovat a mít autoritu nad mužem.

Učit ženě nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést. 1. Tim. 2,12

Carson se v odpovědi zaměřil na dva důležité momenty, zda Pavel ženám zakazuje „vyučovat“ a „mít autoritu,“ nebo se jedná o stejnou věc. K pasáži uvedl, že je důležité si uvědomit, že autorita v rané církvi vycházela z Písma.

Keller souhlasil s názorem, že Pavel myslel vyučovat i mít autoritu a jako pastor úspěšného newyorského sboru zdůraznil, že otevřen tomu, že Pavel v dané pasáži „něco“ zakazuje. Poznamenal, že struktury různých denominací mají odlišná pravidla pro osoby, které jsou v pozici autority.

„Nemůžu však souhlasit s názorem, že Pavel tady nic nezakazuje nebo taky, že se nejedná o transkulturní výrok, a proto se nás to již netýká.“ Nesouhlasil také s postojem, pokud dané pasáži nerozumíme nebo nevíme, co autor myslel, tak „budu jednat podle toho, co se mně zdá správné.“ Podoktl, že se jedná hlavně o křesťany mladší generace.  Carson k tomu poznamenal, že jde o postoj, „pokud tomu nerozumím já, nemůžeš tomu rozumět ani ty,“

Pro seriózní dialog je podle Kellera nutné se shodnout na tom, že Pavel v té pasáži „něco“ zakazuje a teď je potřebné se bavit o tom, co to „něco“ vlastně je. 

Carson řekl, že se nemůže jednat o kulturně podmíněný verš, který již nemá platnost, protože, Pavel svůj argument zasazuje do scény stvoření a pádu člověka. Stvoření i pád jsou události, které prolínají celými dějinami lidstva z biblického pohledu.

„Pavel zde nemůže mít na mysli jen to, že žena nemá dostatek vzdělání, a proto jí zakazuji vyučovat,“ řekl Carson a dodal, že tento argument prostě z ohledu na Pavlovo odvolání na stvoření a pád neobstojí, s čímž Keller souhlasil.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 25. listopadu 2020 Foto: screenshot YouTube – Keller a Carlson

Tags: ,,,,,,

3 Komentáře

 1. Pavlův postoj je jistě správný. Nejde o to, že žena ze zásady nemůže být více duchovně obdarována než muž – to je přece v první řadě v Boží režii a moci. Ale pokud tedy je, tak právě proto by měla tuto podřízenost dodržet, protože právě ona je součástí a naplnění Božího uspořádání. Jsou jistě známé skutečnosti a důvody, že Eva byla stvořena z Adama, církev z Krista, ale i to, že Petr je přirovnán ke skále, na které Kristus vybuduje církev.

  Odpověď
 2. Proti promluvě či kázání a proti sólovému zpěvu zpívané liturgie ženou místo mužem – svědčí odlišná konstrukce hlasových orgánů muže a ženy. Kromě délky, výšky, intenzity (hlasitosti) mají tóny (zpívané i mluvené) další důležitou vlastnost, která se jmenuje barva. Barva tónu je dána konstrukcí hudebního nástroje a u lidí „konstrukcí“ hlasových orgánů. Jestliže se muži a ženy liší v této „konstrukci“ tak to znamená, že nemohou jejich tóny (i mluvené) mít stejnou barvu. Termín „barva“ vyjadřuje odlišnost modulace základního tónu vyššími tóny („harmonickými“), které se na základní tón „nabalují“. Je zřejmé, že hlubší tóny u mužů (basistů, barytonistů i druhých tenoristů) mají větší počet modulujících vyšších tónů než vyšší tóny žen (prvních a druhých sopranistek, mezzosopranistek, žen s vyššími alty)! S tím se prostě nedá nic dělat – je to fyzikální čili přírodní zákonitost! Určitými výjimkami jsou muži s vysokým tenorem a ženy s hlubokým altem. Jenže těchto lidí je velice málo – tvoří jen malou skupinu mezi lidmi jiných hlasových výšek! Takže lze uzavřít: Nahrazování mužů basistů, barytonistů a mužů s nižším tenorem ženami s vyššími hlasy než mají muži je špatné: protože hlasy těchto žen mají menší počet vyšších harmonických tónů a tudíž s chudobnější barvu. Nejedná se nějakou diskriminaci „pánovitých“ mužů, nýbrž o odlišnou konstrukci hlasových orgánů čili o chudobnější barvu ženských tónů. Je to záležitost fyzikálních vlastností a tedy věc přírodních zákonů! Chudobnější barva tónů hraje dost významnou roli při porozumění hláskám a tím celým slovům. Některým slovům nebude spousta lidí (hlavně starších) rozumět a tak se jim stane celé kázání (nebo liturgie) nesrozumitelným! S tím se také nedá nic dělat. Při použití mikrofonů, zesilovačů a reproduktorů sice zvýšíme hlasitost, ale současně ochudíme barvu, takže řeč či zpěv vnímané přes tyto moderní pomůcky se dokonce stane méně srozumitelnou než bez nich!

  Odpověď
 3. Dlouhodobě upozorňuji na to, že u článků na Křesťan Dnes velmi často chybí datování, jako v tomto případě. Že se jedná o příspěvek cca 2 roky starý se dá zjistit až z datování 1. reakce (r. 2020).
  Ale jinak k článku: Pokud oba pánové se opravdu při rozhovoru vyjadřovali tak opatrnicky a neurčitě, pak jsou takové diskuze zbytečné, protože ani jeden ani druhý nenabídli nějaký jasný postoj a vlastně nic nevyřešili.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář