Tim Keller a Don Carson k pasáži, kde Pavel ženám zakazuje vyučovat

Portál The Gospel Coalition zveřejnil video rozhovoru mezi Timothy Kellerem a novozákonním teologem Donem Carsonem k pasáži, kdy Pavel zakazuje ženám v církvi vyučovat a mít autoritu nad mužem.

Učit ženě nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést. 1. Tim. 2,12

Carson se v odpovědi zaměřil na dva důležité momenty, zda Pavel ženám zakazuje „vyučovat“ a „mít autoritu,“ nebo se jedná o stejnou věc. K pasáži uvedl, že je důležité si uvědomit, že autorita v rané církvi vycházela z Písma.

Keller souhlasil s názorem, že Pavel myslel vyučovat i mít autoritu a jako pastor úspěšného newyorského sboru zdůraznil, že otevřen tomu, že Pavel v dané pasáži „něco“ zakazuje. Poznamenal, že struktury různých denominací mají odlišná pravidla pro osoby, které jsou v pozici autority.

„Nemůžu však souhlasit s názorem, že Pavel tady nic nezakazuje nebo taky, že se nejedná o transkulturní výrok, a proto se nás to již netýká.“ Nesouhlasil také s postojem, pokud dané pasáži nerozumíme nebo nevíme, co autor myslel, tak „budu jednat podle toho, co se mně zdá správné.“ Podoktl, že se jedná hlavně o křesťany mladší generace.  Carson k tomu poznamenal, že jde o postoj, „pokud tomu nerozumím já, nemůžeš tomu rozumět ani ty,“

Pro seriózní dialog je podle Kellera nutné se shodnout na tom, že Pavel v té pasáži „něco“ zakazuje a teď je potřebné se bavit o tom, co to „něco“ vlastně je. 

Carson řekl, že se nemůže jednat o kulturně podmíněný verš, který již nemá platnost, protože, Pavel svůj argument zasazuje do scény stvoření a pádu člověka. Stvoření i pád jsou události, které prolínají celými dějinami lidstva z biblického pohledu.

„Pavel zde nemůže mít na mysli jen to, že žena nemá dostatek vzdělání, a proto jí zakazuji vyučovat,“ řekl Carson a dodal, že tento argument prostě z ohledu na Pavlovo odvolání na stvoření a pád neobstojí, s čímž Keller souhlasil.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 25. listopadu 2020 Foto: screenshot YouTube – Keller a Carlson

Tags: ,,,,,,

1 Komentář

  1. Pavlův postoj je jistě správný. Nejde o to, že žena ze zásady nemůže být více duchovně obdarována než muž – to je přece v první řadě v Boží režii a moci. Ale pokud tedy je, tak právě proto by měla tuto podřízenost dodržet, protože právě ona je součástí a naplnění Božího uspořádání. Jsou jistě známé skutečnosti a důvody, že Eva byla stvořena z Adama, církev z Krista, ale i to, že Petr je přirovnán ke skále, na které Kristus vybuduje církev.

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář