Pavel vtiskl starověkému vzoru otevírání a uzavírání dopisů vlastní pečeť

Ze způsobu, jakým lidé začínají a končí své dopisy, se můžete dozvědět mnoho o kultuře.

Například písemná korespondence v době e-mailů je stručná. Začínáme krátkým oslovením (možná slovy „Vážený pán, Vážená paní“ nebo „Ahoj“, ale často vůbec ničím) a končíme stručně („S pozdravem“). Naproti tomu v dobách, kdy měli lidé více času, a čtení dopisů bylo chvílí intimity, kterou si mohli vychutnat při svíčkách, používali korespondenti zdobné a květnaté podpisy: „Nemusím psát, jak moc jsem Vaším věrným přítelem“, „Mám tu čest být Vaším poslušným služebníkem“ apod.

SOUVISEJÍCÍJak se ze Saula stal apoštol Pavel?

V mnoha částech světa je dnes běžné začít dotazem na blaho celé rodiny příjemce; na individualistickém Západě je to mnohem méně obvyklé. Naše pozdravy sdělují více, než si uvědomujeme.

Magazín Christianity Today píše, že jedním z nejvýraznějších příkladů v dějinách, a jistě i teologicky nejvýznamnějším, jsou Pavlovy listy. V řecko-římském světě prvního století se dopisy otevíraly ve standardním formátu. Uvedli jste své jméno, pak jméno nebo jména toho, koho jste oslovovali, a pak jednoslovný pozdrav: „Hilarion, své sestře Alis, posílám mnoho pozdravů.“ Několik dopisů v Novém zákoně se přesně drží tohoto vzoru (Sk 15,23; 23,26; Jak 1,1).

Související – Tim Keller a Don Carson k pasáži, kde Pavel ženám zakazuje vyučovat

Pavel (a následně Petr) však vytvořili upravený úvod. Poté, co představil sebe a církevní společenství, ke kterému se obrací, píše „Milost a pokoj vám od Boha, našeho Otce, a Pána Ježíše Krista“.

Pavel byl milostí přímo posedlý, takže nás asi nepřekvapí, že jí začíná všechny své dopisy. Dodatek „pokoj“, běžný židovský pozdrav, vyjadřuje touhu po blahu sboru a projevuje Pavlovo přesvědčení, že jsme byli skrze Krista smířeni jak s Bohem, tak mezi sebou navzájem. Významné může být i pořadí: Nejdříve milost a pak pokoj, nikdy ne naopak. Teologická změna, podle níž pozdrav přichází od Boha a Krista, nikoli od Pavla samotného, odráží jeho na Boha zaměřenou vizi všeho.

Úvod „Milost a pokoj“ má však ještě jednu rovinu. Vypadá to velmi podobně jako záměrné přepracování Áronova požehnání v Numeri 6,24-26. Po více než tisíc let žehnali izraelští kněží lidu tím, že prosili, aby Bůh „rozjasnil svou tvář“, „byl jim milostiv“, „obrátil k nim svou tvář“ a dal jim „pokoj“. Zdá se, že Pavel tím, že všechny své listy začíná milostí a pokojem od Boha a Pána Ježíše, zhušťuje a christianizuje áronské požehnání. Bůh chce stále „žehnat“ a „zachovávat“ svůj lid, ale nyní požehnání zahrnuje i věřící z pohanů a pochází od Boha Syna i od Boha Otce.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 


-red- Datum: 4. září 2023 Foto: Wikimedia Commons – apoštol Pavel

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář