Procházej: Rakousko

Několikrát jsem v posledních měsících kritizoval nekonkrétní a neosobní dělení na „my“ a „oni“. Tato zájmena jsou často používána v nenávistných článcích, z nichž není…

V pondělí 2. listopadu 2020 došlo k útokům na civilisty ve Vídni. Informace o útoku námi hluboce otřásá a vyjadřujeme solidaritu se…