Procházej: Židé

Americký žurnalista Jim Denison napsal článek s výzvou k modlitbám za pokoj v Jeruzalémě (Žalm 122: 6) a pro Židy, kteří čelí hrůzám antisemitismu…