Procházej: Židé

V neděli 9. října začínají v Izraeli oslavy svátku Sukot. Co může naučit biblický svátek stánků nás křesťany? Hospodin přikázal svému lidu, aby třikrát…