Téma homosexuality rozdělilo metodisty. GMC je nová denominace pro konzervativní křesťany

Metodistické kongregace, které vědí, že jejich budoucnost není ve Spojené metodistické církvi (UMC), mají oficiálně nové místo k fungování: Globální metodistickou církev (GMC).

Nová denominace, která byla spuštěna 1. května, plánuje podporovat tradiční konzervativní wesleyánskou teologii a klást důraz na odpovědnost místních sborů.  

Po letech odkladů, s další příležitostí hlasovat o návrhu na rozdělení plánovaném na rok 2024, zahajují některé kongregace UMC v USA proces odloučení a plánují se připojit ke GMC. A přestože mnoho vůdců v Africe – kde metodismus rychle roste – souhlasí s konzervativními postoji GMC v otázkách LGBT, jsou více nakloněni čekat.

SOUVISEJÍCÍMetodisté v Nigérii otevřeli první kostel pro neslyšící 

Nejméně jeden regionální orgán v Evropě se již rozhodl převést všechny své kongregace pod Globální metodistickou církev; v USA musí nejvyšší soud denominace ještě rozhodnout o tom, zda se regionální orgány mohou podle současného církevního práva společně odloučit.

Portál Christianity Today informuje, že v současnosti se americké církve rozhodují pro vstup do GMC. Mosaic Church v Evans, Georgia, plánuje připojit se k nové metodistické denominaci, ale proces opuštění UMC bude trvat měsíce.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Z pohledu z lavic se toho moc nezmění. Název a logo Mosaic zůstanou stejné, také formát pro nedělní bohoslužby. Vedoucí pastorka Carolyn Mooreová bude ve svých kázáních i nadále zdůrazňovat wesleyanskou teologii a církev bude pokračovat ve své práci ve spolupráci se službami, které pomáhají lidem, kteří podle Mooreové mají tendenci „propadnout sítem“ jiných církví. 

V zákulisí ale bude kostel patřit jinému sboru věřících. Majetek, na kterém se nachází jeho skladové prostory, již nebude patřit Spojené metodistické církvi; bude to všechno vlastnit sbor.

SOUVISEJÍCÍ Metodisté na obou stranách Atlantiku si připomněli příchod apoštola Ameriky

„Místní sbor považujeme za přední linii služby a věříme, že denominace existuje, aby zmocnila a vybavila místní sbor ke službě v místním prostředí a v regionálním a globálním dosahu,“ řekl Keith Boyette, předseda sdružení. Wesleyan Covenant Association, konzervativní skupiny pro obnovu v rámci UMC, a předseda přechodné rady. 

Vůdci GMC se rozhodli vybudovat denominaci, která by svedla metodisty dohromady bez toho, co viděli jako nafouklé institucionální struktury UMC.

Globální metodistická církev bude mít regionální výroční konference, ale ty budou hrát spíše podpůrnou roli pro místní církev, než aby sloužily jako základní jednotka služby, jak tomu je v UMC. GMC nebude mít k financování programy jako denominační semináře nebo letní tábory.

„Naším cílem je snížit množství peněz odcházejících z místní církve na denominační výdaje alespoň o 50 procent,“ řekl Christianity Today Boyette.

SOUVISEJÍCÍ – Britští metodisté mají první černošskou prezidentku. Věřím, že v Boží přítomnosti je místo pro všechny, říká Hicksová

V GMC budou regionální orgány v USA spárovány s orgány mimo USA, aby se staly partnerem v oblasti služby a finanční podpory. Podle Toma Lambrechta, který slouží v metodistické obnovovací skupině Good News a pomohl navrhnout knihu přechodu doktrín GMC, budou také zavedeny silnější struktury odpovědnosti.

Po celá desetiletí měla UMC problém prosazovat svou doktrínu o sexualitě, která zakazuje sňatky osob stejného pohlaví. Některé církve a biskupové povolovali a propagovali postoje LGBT, které porušovaly toto učení.

Rozdílné postoje ke sňatkům osob stejného pohlaví nadále rozdělovaly denominaci. V roce 2019 se strany v UMC dohodly na plánu rozdělení denominace, kdy si konzervativní církve budou moci ponechat svůj majetek, když odejdou, a obdrží 25 milionů dolarů na zahájení nové denominace.

Pandemie však přinutila UMC dvakrát odložit svou Generální konferenci, což zpozdilo hlasování o návrhu nazvaném Protokol o usmíření a milosti prostřednictvím separace. Začátkem tohoto roku denominace oznámila, že Generální konference musí počkat do roku 2024.

Evropské výroční konference berou věci do svých rukou. Členové Bulharsko-Rumunské prozatímní výroční konference 1. dubna jednomyslně odhlasovali opuštění UMC a připojení ke GMC, přes námitky jejího předsedajícího biskupa.

Ale zrození nové denominace neznamená, že metodisté ​​z celého světa jsou ještě připraveni se připojit. Mnoho sborů v Africe plánuje zůstat v UMC do roku 2024 v naději, že Generální konference schválí protokol.

Jerry Kulah, generální koordinátor skupiny UMC Africa Initiative, řekl Christianity Today, že věří, že protokol je způsob, jak „v pokoji oddělit církev, abychom nevedli soudní spory a nemuseli se navzájem vnímat jako nepřátelé“.

Poukazuje na příklady z Písma, kdy se věřící rozešli a stále spolupracovali, včetně Pavla a Barnabáše ve Skutcích 15 a Lota a Abraháma v Genesis 13.

Ale navzdory ochotě mnoha Afričanů počkat na rok 2024 a schválení protokolu, stále mají pocit, že progresivní metodisté v USA se snaží ignorovat jejich hlasy navzdory jejich rostoucímu počtu.

Podle zprávy z roku 2019 se počet členů UMC v Africe za předchozí desetiletí více než zdvojnásobil ze 3 milionů na 6,2 milionů, zatímco počet členů v USA klesl ze 7,7 milionů na 6,6 milionů. Odhaduje se, že počet členů Afriky v blízké budoucnosti převýší počet USA, pokud se ovšem tomu už tak nestalo.

„V celé Africe panuje jako všeobecná nálada svatá nespokojenost s církví, která nás nerespektuje za to, jací jsme, a chce nám vnutit praxi, která není v souladu s Písmem,“ řekl Christianity Today Kulah.

Kolegové afričtí metodističtí vůdci uvedli, že věří, že pokud by se církev letos sešla, aby schválila separační protokol, většina afrických církví UMC by byla připravena vstoupit do GMC. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 2. května 2022 Foto: Facebook – Global Methodist Church

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář