Text emeritního papeže vzbudil reakce v katolické církvi

Emeritní papež, Joseph Ratzinger, promluvil na téma, které v současné době hýbe největší křesťanskou denominací. Jeho text o skandálu se sexuálním zneužíváním byl zveřejněn 11. dubna.

Ačkoli o svém úmyslu předem informoval papeže Františka, podle Leonarda De Chirica, protestantského odborníka na katolickou církev žijícího v Římě, byl jeho postup netradiční. Důvodem je, že Benedikt obešel oficiální vatikánská média a text publikoval prostřednictvím malého německého časopisu (Klerusblatt).

De Chirica poznamenal, že dokument se následně objevil na webových stránkách, které jsou často kritické vůči papeži Františkovi a emeritní papež svým textem přerušil veřejné mlčení.

I když při odchodu Ratzinger říkal, že se chce věnovat modlitbě a naznačoval ochotu nezasahovat do záležitostí církve, vydáním tohoto dlouhého článku je toto ticho přerušeno. Emeritní papež se nepochybně modlí, ale mluví také hlasitě a jeho slova rezonují v široké katolické veřejnosti.

Obsahově je článek spíše historickou, teologickou a autobiografickou úvahou o současné krizi a De Chirica dodává, že text dokumentu je psán ve stylu osobního svědectví prominentního teologa a hlavy římské církve v důchodu.

Ratzinger vnímá kořen současného skandálu se sexuálním zneužíváním v sexuální revoluci šedesátých let a v kolapsu katolické doktríny a morálky mezi šedesátými a osmdesátými léty, či pádu rozdílu mezi dobrem a zlem. Problémem je také šíření tolerovaných „homosexuálních klubů“ v katolických seminářích.

V závěru svého zamyšlení poukazuje na fakt, že tím hlavním důvodem krize je odchod společnosti a církve od Boha. Církev pak vyzývá, aby obnovila tajemství přítomnosti Kristovy v eucharistii jako cestu, jak Boha znovu postavit do centra.

Myšlenky vyjádřené v tomto rozsáhlém dokumentu a teologická hodnocení, již byla prezentována v Ratzingerově zprávě z roku 1985, v knize o stavu světa a církve, publikovaná za jeho působení v pozici v Kongregaci pro nauku víry, a v jeho Dopise katolíkům v Irsku, napsaném v roce 2010.

Tento nový článek nepřináší nic nového, co se týče Ratzingerových názorů na katastrofální důsledky sexuální revoluce ve světě a jak to ovlivnilo římskou církev na všech úrovních.

Co je na článku důležité, je rozdíl v analýze od toho, co současný papež říká o zneužívání.

Na rozdíl od Ratzingera, František kritizuje klerikalismus (tj. zneužívání duchovní moci) jako kořene skandálů. Nikdy se nedotkl zmírnění morálních standardů církve v oblasti sexuality a postupného přijímání přítomnosti homosexuálů mezi kléry. Zatímco Ratzinger tvrdě kritizuje filosofickou trajektorii a morální výsledky západního relativismu, František mluví více o sklonu ke kariérismu v církvi.

„Hlavní teze článku je, že šedesátá léta byla dekádou sexuální revoluce. Ale šedesátá léta byla také dekádou Druhého vatikánského koncilu (1962-1965), který aktualizoval postoje a jazyk Říma, aby byl přátelský vůči modernímu světu,“ uvádí ve svém článku Di Chirica.

Emeritní papež odsuzuje „nový moderní katolicismus“, který převrátil tradiční morální strukturu katolické teologie a otevřel dveře k ospravedlnění homosexuality a dalších sexuálních promiskuit v seminářích a v kléru.

De Chirica se domnívá, že i když to německý teolog výslovně nevyjádřil, Ratzinger uvádí jako by Druhý Vatikán koncil snížil laťku a uvolnil standardy římskokatolické teologie a etiky až do té míry, že se narušila morální soudržnost církve. Zatímco František často používá zmíněného koncilu k boji proti konzervativnímu křídlu v církvi.

„Dokument chtěl být příspěvkem na summit o ochraně nezletilých, který se konal ve Vatikánu v únoru 2019, ale místo toho byl zveřejněn dva měsíce poté. Proč? Je to proto, že Benedikt nebyl spokojen s poměrně špatnými a bezvýznamnými výsledky setkání? Proč se nyní rozhodl prolomit svůj slib tiché modlitby a publikoval v této věci?“ uvádí se ve své úvaze teolog.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Rádi byste nám pomohli pokračovat v této misi a měli tak možnost se na ní spolu s námi. 

 

-mn-  Foto: Wikimedia Commons – papež Benedikt

4 Komentáře

 1. Karel Konečný

  Zřejmě je to tak jak říká Jordan Peterson. Konzervatismus se nepohne dopředu bez liberalismu, napsáno ve zkratce.

  Odpověď
 2. Ratzinger má pravdu. Církev se přiblížila zkaženému světu a sama se od něj nakazila. Také si myslím, že měl rozumnější postoj k islámu. Spása je pouze v Kristu, zde je islámu třeba jasně říci – NE.

  Odpověď
 3. Američané říkají, že když má někdo v ruce kladivo, všechno okolo mu připadá jako hřebík. Teolog hodnotí realitu hlavně teologicky. Pastýř pastoračně. Moc se mi nechce věřit, že by sexuální zneužívání bylo až plodem sexuální revoluce 60. let. Spíše jsem přesvědčen, že zde bylo vždycky. Lidský hřích a lidská sexualita se totiž pod oblečením doby zas tak moc nemění. Naopak se zdá, že dříve bývalo zneužívání podstatně rozšířenější., spíše mělo jiné převažující formy.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář