Tim Keller: Průkopnický misionář pro sekulární věk

Známý americký pastor Timothy Keller zemřel v pátek 19. května pokojně ve svém domě na Manhattanu po tříletém boji s rakovinou.

Křesťané na celém světě si Kellera cenili jako městského misionáře, kazatele a spisovatele.

Spolu se svou manželkou Kathy založil v roce 1989 presbyteriánskou církev Redeemer v New Yorku. Uprostřed hluboce sekulárního prostředí se tato církev stala dynamickou misijní stanicí. Svými promyšlenými kázáními, hlubokou sociální angažovaností a holistickým chápáním povolání si Keller získal mimořádný ohlas mezi mladými sekulárními skeptiky.

SOUVISEJÍCÍCollin Hansen / Tim Keller praktikoval milost, kterou kázal

Tim Keller byl pastor na Manhattanu, který si svým výkladovým, na život orientovaný a na Krista zaměřeným kázáním získal celosvětový ohlas. Ve své komunikaci byl kulturně otevřený s jasným pastoračním záměrem. Sám Keller formuloval své kazatelské motto takto: „Buďte věrní biblickému textu, vždy kažte Krista, budujte mosty a mluvte k srdci!“.

Jako vysoce postavený evangelikální kazatel se Keller stal také autorem několika bestsellerů. Jeho četné publikace sahají od série knih o apologetice – přes několik titulů o křesťanské spiritualitě, komunikaci a službě v sekulární společnosti – až po obsáhlou příručku o městské misii. Několik Kellerových knih se dostalo na seznam bestsellerů New York Times, včetně knih Důvod pro Boha, Marnotratný Bůh a Modlitba. Jeho kvality kazatele se přirozeně odrážejí i v jeho psaní. Zde mohl ještě více rozvinout svůj dar a přístupným způsobem sdělovat klíčové poznatky o Bohu a církvi z různých pohledů.

Tim Keller se stal dynamickým vizionářem s několika strategickými iniciativami. Spolu s významnými teology Johnem Piperem a Donem Carsonem založil projekt The Gospel Coalition pro reformované církve a vedoucí. S jeho domovským kostelem v New Yorku jako platformou byla založena síť Redeemer City to City s misijním zaměřením na velká města po celém světě. Prostřednictvím této globální sítě byly založeny stovky sborů. 

Kellerovým odchodem ztratila světová církev jednoho z nejvýznamnějších evangelikálních komunikátorů současnosti. Jako kazatel byl zaměřen na evangelium, jako vedoucí sjednocoval a jako misionář byl jedinečným stratégem. Keller byl vynikající apologeta, který ukázal jasnost a sílu evangelia pro sekulární dobu. Především však byl vzácným hlasatelem nezasloužené Boží milosti, kterou nám Bůh prokázal v Ježíši Kristu.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: Lars Dahle Zdroj: Evangelical Focus Datum: 29. května 2023 Foto: Redeemer – Tim Keller

Tags: ,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář