Tiskoví mluvčí evropských biskupských konferencí jednali v Sofii o biskupské synodě i o Evropě

Tiskoví mluvčí evropských biskupských konferencí a pracovníci v oblasti církevní komunikace jednali ve dnech 7. – 10. června 2017 v bulharské Sofii o biskupské synodě o mladých lidech, rozlišování povolání nebo o budoucnosti Evropy. Účastníci byli také informováni o obtížné situaci bulharské řeckokatolické církve v Sofii.

Setkání, které pořádala Rada evropských biskupských konferencí (CCEE), se zúčastnilo 45 zástupců z 25 evropských zemí.

Obtížná situace řeckokatolické církve v Sofii

Účastníci byli informováni o aktuální situaci bulharské řeckokatolické církve, jíž finanční odbor magistrátu města Sofie odmítá uznat kláštery za náboženské společnosti. „Tato politováníhodná neústupnost staví právo na náboženskou svobodu v Bulharsku do špatného světla, a to v míře, v jaké může být ovlivněna osobními interpretacemi místních nebo státních úředníků,“ uvedl v prohlášení řeckokatolický exarcha Christo Proykov (celé prohlášení zde).

10 let od vstupu Bulharska do EU

U příležitosti 10. výročí vstupu Bulharska do Evropské unie byla část jednání věnovaná perspektivám evropského kontinentu. Stálý pozorovatel Svatého stolce při Radě Evropy Mons. Paolo Rudelli přiblížil aktuální výzvy, před kterými Evropa stojí. Mezi ně patří například postupné zhoršování demokratických struktur, konflikt na Ukrajině, změny v Turecku a tamější svoboda médií, příchod migrantů a uprchlíků nebo boj proti terorismu. Pro církev jsou dále důležitá např. témata náboženské svobody, života a chápání rodiny, bioetická témata nebo tzv. gender mainstreaming, který stále více vstupuje do mnoha oblastí. Lidská práva jsou v současnosti chápána příliš subjektivisticky, ztrácí se vztahový rozměr.

Podle některých účastníků setkání musí evropské instituce tváří v tvář současným výzvám nově promyslet svůj způsob práce a inspirovat se přitom velkými ideály.

Evropskému projektu bude mimo jiné věnované setkání předsedů evropských biskupských konferencí, které proběhne koncem září v běloruském Minsku. Ve dnech 27. – 29. října 2017 se pak v Římě uskuteční jednání vrcholných politiků a církevních představitelů nazvané „Nově promyslet Evropu. Křesťanský příspěvek pro budoucnost evropského projektu“.

 

[adrotate banner=“21″]

 

Tiskoví mluvčí se v Sofii setkali s Jeho Výsostí Simeonem II. Bulharským, bývalým premiérem, který se výrazně zasadil o vstup balkánské země do EU.

Biskupská synoda o mladých lidech

S výhledem na příští biskupskou synodu, která bude v roce 2018 věnovaná mladým lidem, víře a rozlišování povolání, se účastníci setkání zamýšleli nad úlohou sociálních médií, křesťanským pojetím povolání a nad bojem církve proti sexuálnímu zneužívání mladistvých na internetu. Spolupráci v církvi by mohla pomoci praxe tzv. crowdsourcingu, který se objevuje v digitálním světě tzv. open source, tedy spolupráce co největšího počtu lidí na témže projektu.

Digitální prostředí a sociální sítě jsou v některých zemích pro mladé lidi jedním z hlavních přístupových bodů k otázce křesťanského povolání. Církev proto na tyto prostředky musí klást důraz, stejně jako na obrazovou kulturu, zároveň však osobně doprovázet mladého člověka na jeho cestě k Bohu.

Účastníci představili řadu projektů, mezi nimiž je například francouzský Jaké je mé povolání? nebo německý Valerie a kněz, v němž sledovala novinářka po celý rok život jednoho kněze.

Církev je povolána stát v první linii v boji proti sexuálnímu zneužívání mladistvých, k němuž dochází celosvětově i na internetu. Ředitel římského Centra pro ochranu dětí Hans Zollner představil církevní iniciativy pro ochranu dětí. Informoval také o kongresu „Důstojnost dětí v digitálním světě“, které se bude konat 3. – 6. října 2017 v Římě.

Příští setkání tiskových mluvčích evropských biskupských konferencí proběhne 26. – 28. června 2017 v Římě.

 

Zdroj:  Církev.cz
Foto: CCEE

 

 

Kategorie: Církev

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář