Tomáš Halík: Dát hlas pro Zemana bych považoval za těžké morální provinění

Praha – Čeští a moravští biskupové vyzvali věřící, aby se zúčastnili prezidentské volby. Nedali jmenovité doporučení, koho volit. Lidé by podle nich měli volit takového kandidáta, který podpoří slušnost ve veřejném životě, stabilitu rodiny či ochranu lidského života ve všech jeho fázích. V prohlášení, které má ČTK k dispozici, biskupové uvádějí, že prezident by měl ctít význam křesťanských hodnot pro společnost a vážit si pravdy i lásky k druhému člověku. Výzva České biskupské konference (ČBK) se má číst v závěru bohoslužeb v neděli 7. ledna.

„Prosíme, přijďte k volbám. Volte po zralé úvaze, neboť toto rozhodnutí nás všech má v demokratické společnosti skutečně význam a ovlivní další směřování naší země,“ uvedli biskupové.

Věřící mohou také důležitou událost, jakou je volba hlavy státu, provázet i modlitbou. „A jelikož jsme před 28 lety získali mnoho dobrého i díky naší patronce sv. Anežce České, prosíme také dnes: svatá Anežko, stůj při nás v době rozhodování,“ připomněli svatořečení Anežky Přemyslovny v předvečer sametové revoluce v Československu.

Ani generální sekretář ČBK Stanislav Přibyl nechce doporučovat žádné konkrétní jméno. „Pro mě osobně by měl být prezident dobrým politickým hráčem, který – nakolik mu to jeho pravomoci umožní – zajistí, že budeme na šachovnici mezinárodní politiky silnými hráči, a ne figurkami do počtu či objektem zájmu někoho jiného. Na domácí scéně od něj očekávám, že bude vzorem kultury života a osobností, která stmeluje,“ sdělil ČTK.

Reklama

 

Ne všichni představitelé církve ale zůstali jen u obecných doporučení. Radikálně se k nadcházející volbě hlavy státu vyjádřil na webu českých dominikánů provinciál Benedikt Mohelník. Uvedl, že si prezident Miloš Zeman objektivně nezaslouží, aby mu upřímní křesťané dali hlas. „Miloš Zeman během pěti let svého prezidentského mandátu ukázal, že pravdu nepokládá za skutečně důležitou, že spravedlnosti si neváží a že svobodu druhých nerespektuje,“ uvedl. Zeman jako prezident podle něj své spoluobčany k ušlechtilému jednání nevede, ale naopak svými vystoupeními základní občanské ctnosti zpochybňuje tím, že v lidech probouzí nízká hnutí a sobecké zájmy.

Generální sekretář Ekumenické rady církví a duchovní Starokatolické církve Petr Jan Vinš ČTK sdělil, že věřící volič by měl při výběru prezidentského kandidáta se vší vážností uvažovat o hodnotách bytostně křesťanských, jakými jsou pravda a vytváření pokoje mezi lidmi dobré vůle. „Osobně se domnívám, že současný prezident v tomto ohledu dlouhodobě selhává, a nedokážu si představit, že bych mu s čistým svědomím mohl dát v nadcházející volbě svůj hlas,“ uvedl.

Nový prezident by podle něj měl být v první řadě svorníkem společnosti, a ne v ní rozdmýchávat napětí, rozdělení a nenávist. Ekumenická rada církví sdružuje především nekatolické křesťanské církve v ČR.

Změnu na Hradě by chtěl i biskup Starokatolické církve v Česku Pavel Benedikt Stránský. „Nechce se mi na pravdu a slušnost u prezidenta rezignovat a svým hlasem chci vyjádřit přesvědčení, že změna bude užitečná,“ sdělil v tiskovém prohlášení. Konkrétního kandidáta ale nepodpořil. Starokatolická církev se v 19. století oddělila od katolické.

Dlouhodobý Zemanův kritik, kněz a filozof Tomáš Halík ČTK sdělil, že naprosto souhlasí s Mohelníkovým vyjádřením. „Dát hlas pro Zemana bych považoval za těžké morální provinění proti zájmům naší země. Ten člověk z mnoha důvodů – od morálních po zdravotní – je naprosto nezpůsobilý vykonávat funkci prezidenta republiky,“ uvedl.

Zeman podle Halíka soustavně společnost svým chováním, vystupováním a vyjadřováním táhl dolů, rozděloval a rozeštvával, „vážně poškozoval politickou kulturu země, autoritu prezidentského úřadu a pověst republiky v zahraničí, dával občanům špatný příklad, činil nás nevěrohodnými v očích našich spojenců“.

 

Autor: ČTK Foto: FF UK

15 Komentáře

 1. Karel Krejčí

  Paradoxem je, že právě ti největší kritici prezidenta Zemana, kteří na něm nenechají „suchou nit“, odvolávající se v jeho kritice až na své svědomí, právě ti mají z něho největší strach. Dokonce ani dost dobře nechápu důvod nevraživosti církevních institucí vůči světské hlavě státu? Pokud jsou sami opravdu tak svatí, co je jim tedy po tom, kdo bude světskou hlavou státu? Oni přece mají svého svatého a skvělého Františka a svět má zase své více či méně úspěšné prezidenty. Bůh to přece vymyslel dobře, všechno má svůj řád! 🙂

  Odpověď
 2. Konečný Fr.

  Je třeba hledat co nás spojuje a ne rozdělovat. Zeman si zakouří a kněží zase okuřují oltář. Já jsem byl se Zemanem spokojený a asi mu dám hlas za odměnu. Zdravotní stav neřeším. Dokonce se zachoval jako Ježíš – šel na konferenci Okamury(šel by i Hanig a Hynek). Drahoš a ostatní demograté by se stykem s populistou ušpinili – farizeové.

  Odpověď
 3. Lukáš Dorda

  O co vlastně jde? Těmto vůdcům ČBK a ERC a spol? Nejsou to snad prodloužené ruce vatikánu? Nejsou to snad figurky na oné šachovnici, které mají navrátil papežství moc, nejen náboženskou, ale i tu světskou? Stačí si otevřít bibli, knihu Zjevení Jana 13.kapitolu a poznáte pravdu, že tento nábožensko-politický spolek se snaží o jednotu, ne však v Pravdě evangelia, ale svou jednotu jsou ochotni nakonec prosadit silou.
  „Tu jsem uviděl, jak z moře vystupuje šelma, která měla deset rohů a sedm hlav; na svých rozích měla deset diadémů a na svých hlavách jména urážející Boha. Ta šelma, kterou jsem uviděl, byla podobná levhartovi, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu, svůj trůn a velikou pravomoc. A jednu z jejích hlav jsem viděl jakoby raněnou k smrti, ale její smrtelná rána byla vyléčena. Celá země nad tou šelmou užasla; poklonili se drakovi, že dal té šelmě svou pravomoc, a poklonili se také šelmě se slovy: „Kdo je podobný té šelmě a kdo s ní může bojovat? “ Byla jí dána ústa mluvící veliké věci a rouhání a byla jí dána moc, aby činila, co chce po čtyřicet dva měsíce. I otevřela svá ústa k rouhání se Bohu a rouhala se jeho jménu a jeho stánku, to jest těm, kteří přebývají v nebi. A bylo jí dáno, aby rozpoutala válku proti svatým a aby je přemohla, a byla jí dána moc nad každým kmenem, lidem, jazykem i národem; budou se jí klanět všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od založení světa zapsána v knize života toho zabitého Beránka.“ ZJ 13,1-8
  Doporučuji přečíst také druhou polovinu 13.kapitoly

  Odpověď
 4. Hm, já zas považuju za těžké morální provinění volbu pro kohokoli, kdo chce naši zem zničit masovou migrací z tmářských nekompatibilních kultur. Morální otázky jsou holt obtížné, no. :p

  Odpověď
 5. To je ten pán, co byl obviněný z toho, že jeho veškeré tituly co má, jsou podvod ????
  Ten pán, co podporuje migranty a vyhrožuje lidem s jiným názorem?
  Jo tak jeho názor mě tak zajímá ?
  Manipulátor….

  Odpověď
 6. Větší tragédíí pro tuto zemi než Zeman jsou lidé s těmito názory.Tito lidé si ani nic lepšího
  nezaslouží.

  Odpověď
 7. H. Vavrečková

  I členové církve jsou občany státu a jako takoví mají právo vyjádřit názor jako my ostatní… Ale ať si každý udělá svůj názor. Koneckonců měli jsme mnoho příležitostí přesvědčit se o tom, jak se Zeman chová ve funkci prezidenta. Myslím, že představiteli státu by slušelo více pokory. Zeman se svou bohorovností uráží lidi kolem sebe a to mi připadá nehodné hlavy státu.

  Odpověď
  • Konečný Fr.

   Zeman není anděl, ale je prezidentem Čechů a Moravanů. Drahoš a jiní budou plnit příkazy světovládců, kterým na nás nezáleží.

   Odpověď
 8. Karel Krejčí

  Nepochybně máte pravdu, že i členové církve mají právo vyjádřit názor, podobně jako ostatní. Přesto nás ale apoštol Petr upozorňuje na jednu mravní zásadu: „Kvůli Pánu se podřizujte veškerému lidskému zřízení, ať už císaři jakožto hlavě státu nebo těm, které pověřil trestat zločince a odměňovat ty, kdo jednají dobře“.
  Je tedy otázkou, kdo z nás (myšleno všeobecně) a do jaké míry tak jedná …

  Odpověď
 9. Právě naopak, upřímní křesťané by Zemanovi měli dát hlas, on je jeden z mála, kteří uznávají Izrael, potažmo Jeruzalém, a to je ta úplně největší a hlavní Pravda.

  Odpověď
 10. Toto věčné urážení Zemana a jeho voličů je už jen a pouze směšné. Volil jsem ho a budu zas, s tím pocitem, že jsem tím pádem lůza a hlupák všech hlupáků se mi žije celkem OK. Zvláště při vědomí, co za lidi mě takto tituluje 😀

  Odpověď
 11. Magda Hejdánková

  Překvapuje mne, že se vůbec někdo z okruhu katolické církve zlobí na Tomáše Halíka, ohledně jeho výroků na adresu Miloše Zemana. Kandidátem katolíků snad není Miloš Zeman, ale Pavel Fischer, zbožný katolík, podporující vzdělání těch nejubožejších dětí ve Středoafrické republice. Proč vůbec uvažovali o volbě ateisty Zemana, když kandidoval praktikující katolík a odpůrce potratů P. Fischer, který byl v letech 1991 až 1993 osobním sekretářem biskupa Františka? Vypadá to, že vám v těchto volbách vůbec nejde o věc vaší víry!

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář