Úpadek křesťanství v Evropě. Zachrání tento trend věřící z Latinské Ameriky nebo z Afriky?

Podle nové studie, kterou zveřejnila Evropská křesťanská mise (ECM) mohou migrující křesťané z Jižní Ameriky, Asie a Afriky zvrátit úpadek křesťanství v Evropě. Mnohé denominace po celém starém kontinentu už dlouhodobě bojují s odlivem věřících a menší účastí členů na bohoslužbách v porovnání s oficiálními statistikami.

Autorem studie o misii v Evropě ve 21. století je Jim Memory, člen vedení v ECM a také lektor mise na All Nations Christian College.

Memory ve svém textu píše: „Evropa je dnes možná největší výzvou pro světovou misii. Zdá se, že většina Evropanů byla naočkována tradičním křesťanstvím, což mělo za následek odmítnutí evangelia.“

SOUVISEJÍCÍCírkev v Alžírsku roste navzdory pronásledování

„Věřím však, že tato nedokonalost církve je také Boží příležitostí. Více než kdy jindy křesťané v Evropě spolupracují, vytvářejí sítě a zakládají sbory, a do této aktivity Bůh přinesl vitalitu křesťanů z dalších koutů světa,“ cituje autora portál Christian Today.

Podle jeho poznatků křesťané z Latinské Ameriky za posledních třicet let založili tisíce sborů ve Španělsku nebo v Portugalsku. „Je těžké najít velké evropské město, které by nemělo velký španělsky mluvící a/nebo brazilský sbor,

A podobně jsou na tom také čínské sbory, které „najdete téměř všude“. „Čínská zámořská křesťanská misie tvrdí, že ve Velké Británii je přes 120 čínsky mluvících sborů a dalších 150 ve zbytku Evropy. S určitostí můžeme tvrdit, že se jedná jen o zlomek existujících společenství,“ konstatuje Memory.

Studie upozorňuje, že tou vůbec nejpočetnější skupinou jsou „africké sbory, přičemž jen ve Velké Británii jsou tisíce letničních kongregací.“

Podle Memoryho má dnes africká denominace Redeemed Christian Church of God přes 750 sborů a každoročně jen ve Velké Británii zakládá kolem 25 nových. Memory ve svém textu se pak zmiňuje o dalších letničních denominacích jako jsou Church of Pentecost, Christ Embassy nebo Christ Apostolic Tabernacle.

„Pokud máte ve městě africkou populaci, téměř jistě zde bude i africký sbor, i když o tom nevíte,“ tvrdí Memory.

V části s názvem „Duchovní kontext“ studie nastiňuje výzvy, kterým čelí misie v post-křesťanské Evropě. „Křesťanství je v mnoha ohledech to, co učinilo Evropu Evropou. Žádný jiný kontinent nebyl křesťanství vystaven po tak dlouhou dobu a v takové míře jako právě Evropa. I když se Evropa stala prvním křesťanským kontinentem, následně se také stala prvním kontinentem, který se svých křesťanských kořenů zbavil,“ píše se ve studii.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

A i když se v některých částech Afriky nebo Asie stal islám dominantním, došlo  k tomu podle Memoryho pod vlivem z venku a upozorňuje, že v případě Evropy k odkřesťanštění dochází zevnitř.

„Některé části světa jsou vůči evangeliu vnímavější a výsledky jsou evidentnější. Jak jsme však už mnohokrát poznali, tak motivem k evangelizaci by neměl být úspěch, ale láska. Věrnost je hlavním měřítkem plodnosti služebníka; ‚… dobře, dobrý a věrný služebníku! ‚ (Mat. 25,23), “ konstatuje ve své studii Memory.

„Podobenství o rozsévači (Mat. 13; Marek 4; Lukáš 8) nicméně poukazuje na důležitost půdy (kontextu) pro přijímání poselství evangelia a šíření Božího království. Přestože se dnešní evropská půda může jevit jako vyprahlá a tvrdá, semeno Království je zaseto a přinese ovoce. Naším úkolem je zasít. Naší motivací je naše láska k Bohu a k jeho světu. Naše misijní pole je Evropa. Takže, nepřestávejte v konání dobra, protože v pravý čas sklidíme úrodu, pokud se nevzdáme (Gal 6,9).“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 3. sprna 2021 Foto: Wikipedia Commons – ilustrační

Tags: ,,,,,,,,,

8 Komentáře

 1. „Podle nové studie, kterou zveřejnila Evropská křesťanská mise (ECM) mohou migrující křesťané z Jižní Ameriky, Asie a Afriky zvrátit úpadek křesťanství v Evropě“

  Tak to je opravdu největší hloupost a lež, opravdu už neví s čím přijít aby nám migraci vnutili

  Odpověď
  • Nejde o žádnou hloupost, už vůbec ne lež. V Africe (mimo oblast islámu) je křesťanství široce rozšířené, afričané většinově do sborů chodí. V Praze je vzhledem k počtu afričanů poměrně hodně z nich účastníků bohoslužeb. Žije zde i několik černošských kazatelů, někteří vedou sbory. Stejně jinde. Třeba největší megasbor v Kyjevě vede černošských letniční kazatel (samozřejmě se nejedná o sbor výhradně černošský). (Mimochodem je v Kyjevě i megasbor mesiánský). Jednu z českých letničních denominací černošských student spoluzaložil. Africké církve dokonce mají trvalé obavy, aby jejich studenti nezůstávali v Evropě a v Česku, chtějí a potřebují je doma (lékaři, faráři, inženýři). Pravidelně objíždějí Evropu a přesvědčují je, ať se vrací. Násobně víc je toto vidět v Londýně a v místech, kde žije hodně cizinců. I v Praze je církev japonská, korejská, třeba i mongolská, více ruskojazyčných… a to je Praha cizinci poměrně málo osídlená. Mnoho imigrantů, které znám, jsou velkým kladem po stránce pracovní i duchovní. Osobně vzpomínám na několik černošských křesťanů, kteří mi velmi pomohli na cestě víry. I Ukrajina je velmi křesťanská. Ať už jsou zde oblasti katolické, pravoslavné či rozvětvené a soudržné rodiny letniční a evangelikální. Mnozí jsou upřímně věřící a poctivě pracující, rozhodně v podstatně větším počtu než u Čechů… Samozřejmě ne všichni. Na Ukrajincích a jiných lidí z východu je naše ekonomika v podstatě závislá. Třeba stavebnictví, pomocné práce, prodavačky, uklízečky, pomocný zdravotní personál… Hlasoval bych pro to, dávat ve velkém víza ukrajincům, bělorusům a podobně.

   Odpověď
   • Já jsem v takových zemích byl a vím v jakém stavu tam „křesťanství“ je. Křesťanství se neměří velikostí sboru ale úplně něčím jiným.

    Odpověď
 2. Karel Krejčí

  Důvod úpadku křesťanství v Evropě je možné spatřovat ve vysoké životní úrovni, moderním zdravotnictví, robotizaci a technice, vědě, digitalizaci atd. Zdá se, že Evropu všechna tato pozitiva naopak přivedla k velkému omylu, že se postupně dokáže docela dobře obejít bez Boha. „Vítězně“ se osvobozuje a vzdaluje od „problematických a zatěžujících“ Božích principů, na kterých stojí a funguje tento svět. Je to však pouze zdánlivé. Toto dění nebo vývoj, jistě není náhoda, ale součást Božího scénáře, který můžeme přirovnat k podobným zlomovým situacím, uvedeným ve Starém zákoně, kdy se Boží lid z různých důvodů nechal strhnout děním okolního světa a vzdaloval od Božího záměru. Zkoušky, které Bůh připravil nejen pro Židy, ale stejně tak i pro křesťany, mají nepochybně společný cíl – náročnou a dlohotrvající přeměnu hliněné nádoby do perel a drahokamů, tak, jak je uvedeno v závěru knihy Zjevení a co je smyslem a stěžejním záměrem vlastního Božího Stvoření. Není těžké pro toho, kdo žije v životním minimu, vidí bídu kolem sebe a pro kterého je tím nejcennějším vlastní život, uvěřit v Boha. Vždyť je to naše přirozená touha a my přece jsme Boží děti! Bůh nás však provází různými a stále náročnějšími zkouškami, zda naše víra je opravdová a pevná, jak se projevuje a proměňuje náš život v konfrontaci se světem a jeho lákadly, kolik nám toho z našich skutků shoří a co vytrvá a shromažďujeme si v nebesích jako poklad. Tomu nepochybně odpovídá i současné dění v Evropě. Bůh má na všechno správný a příhodný čas. Jistě není náhodný uvedený příliv křesťanů do Evropy, stejně jako nekřesťanů. Všechno má hluboký smysl a spojitost všeho se vším. Je však nutné, rozlišovat co je dobré a špatné a zaujmout správný postoj. I to je součástí zkoušek, víry a poznání a nenechat se strhnout děním tohoto světa. Bůh přece tento svět miluje tak, že za něho obětoval svého Syna. Jaký jiný důkaz může být věrohodnější?

  Odpověď
  • Celý svět je v úpadku (nejen) křesťanství a to včetně Izraele a Jeruzalému, už to dávno není „svaté město“ ale pouťová atrakce podobná Mecce….lidi jsou tam tak bezohlední že by se aji ušlapali aby si šáhli na nějakou modlu.

   Celý svět je nedokonalý a nedokonalí lidé ho chtěj „zdokonalit“ k obrazu svému. Měli by činit všichni lidé pokání ze svých hříchu pocházející z nedokonalosti ale kde není nedokonalost není ani lék – Svatý duch.

   Odpověď
 3. 1Říkám však: Pokud je dědic nezletilý, v ničem se neliší od otroka, ač je pánem všeho. 2Je podřízen poručníkům a správcům až do doby předem určené otcem. 3Stejně i my, když jsme byli nezletilí, byli jsme v otroctví pod živly světa. 4Když však přišla plnost času, vyslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, narozeného pod Zákonem, 5aby vykoupil ty, kdo byli pod Zákonem, a abychom přijali synovství. 6A protože jste synové, vyslal Bůh ducha svého Syna do našich srdcí, ducha, který volá: ‚Abba, Otče.‘

  Jestli Bůh vyslal ducha svého Syna …. ano,ano Svatého Ducha. Otec a Syn jsou jedním Svatým Duchem.

  Odpověď
 4. Tak to by bylo krásně jednoduché, kdyby se dal úpadek křesťanství v Evropě zachránit migrujícími Afričany a Jihoameričany. Pokrok by dal se měřit statisticky pomocí uváděných počtů jejich nových sborů či součtem nových členů z těchto zemí ve stávajících sborech.

  Vážný problém, který pan Memory zapomněl zmínit, že k velkému odkřesťanštění dochází i na těchto kontinentech. Noví příchozí si k nám do Evropy nesou své klady i své nevyznané hříchy a nebiblické hereze. Oficiální lidské počty a statistiky nejsou a nikdy nemohou hlavním měřítkem odkřesťanštění či rekřesťanštění.

  Problém s podobnými zprávami je i v tom, že se pojmy evangelizace, misie a církev používají velmi vágně bez toho, aby lidé rozlišovali a rozsuzovali podle Písma. Např. u mnoha nově zakládaných sborů se jedná o spojování či přeskupování lidí dohromady do nových komunit okolo silné osobnosti tj. na jiném základě, než je víra v Ježíše Krista, Spasitele na základě Písma.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář