Většina evangelikálů by ráda viděla ženy ve vedení církve

Existuje několik témat, která vzbuzují vzrušenou debatu. Jednou z nich je role žen v životě církve. Portál Christianity Today jako příklad uvádí situaci, kdy Beth Mooreová promluvila v Den matek během bohoslužby a video z této události se šířilo internetem. Reformovaný teolog John MacArthur toto její počínání kriticky komentoval.

Přesto při pokračující debatě o genderových rolích průzkumy již dlouhé léta ukazují, že řadoví členové to vidí jasně. Výsledky nedávného průzkumu znovu ukazují, že většina amerických evangelikálů je pro to, aby ženy zastávaly v církvi významnější postavení.

Velká většina evangelikálů, mužů i žen, podporuje zapojení žen do každé z dotazovaných rolí. Nejvíce respondentů (87%) podporuje, aby ženy vyučovaly v nedělní škole. Nedělní škola obsahuje program biblických studií, který probíhá ještě před samotnou bohoslužbou. 

V průzkumu 8 z 10 evangelikálů uvedlo, že souhlasí, aby ženy, které vyučují v nedělní škole, vedly chvály a kázaly během ženských konferencí. O něco méně, 7 z 10 evangelikálů, by nemělo problém, aby ženy kázaly během bohoslužeb.

 Dokonce i některé církve, které nedovolují ženám sloužit jako pastorky a starší, občas dovolují ženám se sdílet během nedělních bohoslužeb. Christianity Today upozorňuje, že se nejedná vyučování, které je omezeno na kvalifikované pastory.

Průzkum ukázal zajímavý fakt, že neexistuje žádná spojitost mezi věkem a postojem k službě žen. Existují důkazy, že podpora žen ve vedoucích funkcích vedla k tomu, že některé evangelikální sbory měly na čele kazatelky. Barna Research zjistila, že podíl žen kazatelek byl v roce 2017 9 procent, což je výrazně více než 3 procenta v roce 1992.

V České republice v současné době je povelená služba žen v ČCE a CČSH.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 24. července 2020 Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Tags: ,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář