Více než třetina pastorů je přesvědčena, že „dobří lidé“ se mohou dostat do nebe

Podle celonárodního průzkumu nejméně třetina pastorů ve Spojených státech věří, že si osoba může zasloužit místo v nebi už jen tím, že je dobrým člověkem.

Toto zjištění je výsledkem průzkumu, který na začátku tohoto roku provedlo Centrum pro výzkum společnosti na Arizonské křesťanské univerzitě.

American Worldview Inventory 2022 zkoumal více než tři desítky názorů, které zastávají pastoři. Výzkumníci zjistili, že kromě přesvědčení, že lidé si mohou zasloužit spasení pouze na základě svých dobrých skutků, třetina pastorů, kteří se zúčastnili průzkumu, také věří, že Duch svatý není osoba, ale spíše „symbol Boží moci“. Jiní uvedli, že morální pravda je subjektivní; sexuální vztahy mezi dvěma nesezdanými lidmi, kteří se milují, jsou „morálně přijatelné“ a biblické učení o potratech je „nejednoznačné“.

SOUVISEJÍCÍPrůzkum: Pastoři nesouhlasí s myšlenkou, že geopolitické změny urychlí Kristův příchod

Podle listu The Christian Post nejméně třetina dotázaných také uvedla, že „socialismus je lepší než kapitalismus a že umožnění vlastnit majetek napomáhá ekonomické nespravedlnosti“, což podle výzkumníků může poukazovat na „nárůst kulturního a politického vlivu na církev“.

Poté, co údaje uvedené na začátku tohoto roku ukázaly, že pouze 37 % pastorů má biblický světonázor, analyzovala nejnovější zpráva výzkum provedený ve všech hlavních amerických denominacích a zjistila, že „ztráta biblické víry je rozšířená mezi pastory ve všech denominacích“.

Aktuální zpráva se zaměřuje na zhruba polovinu těchto přesvědčení a odhaluje, že velké procento odmítá biblické učení o některých z nejzákladnějších křesťanských doktrín.

Například 39 % dotázaných evangelikálních pastorů uvedlo, že neexistuje žádná absolutní morální pravda a že „každý si musí určit svou vlastní pravdu“. Přibližně stejné procento (38 %) uvedlo, že lidský život je posvátný, zatímco 37 % uvedlo, že mít víru obecně je důležitější než to, v co – nebo přesněji v koho – člověk věří.

Možná nejpřekvapivější je, že tři z deseti evangelikálních pastorů (30 %) nevěří, že jejich spasení je založeno na tom, že vyznali své hříchy a přijali Ježíše Krista jako svého Spasitele.

Ředitel výzkumu George Barna uvedl, že tyto výsledky mohou souviset s dalším trendem, který v datech vypozoroval.

„Při studiu vzorců duchovního chování pastorů vyšlo najevo, že velká část z nich nemá pravidelnou duchovní rutinu,“ řekl podle Christian Post Barna. „Byla zjištěna souvislost mezi biblickou vírou a důsledným režimem čtení Bible, modlitby, bohoslužby a vyznávání osobních hříchů.“ 

„V některých denominacích se většina pastorů těmto základním duchovním praktikám pravidelně nevěnuje,“ dodal. „Přesto mezi pastory, kteří mají nejdůsledněji biblické přesvědčení, existuje také každodenní režim, který zahrnuje všechny tyto duchovní disciplíny.“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 6. září 2022 Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář