Vzpomínka na Abounu Samaana, tvůrce káhirské jeskynní církve

Evangelikální představitelé a tisíce Koptů uctili kněze, jehož jeskynní chrámový komplex vytesal Boží slávu do egyptského „města odpadků“.

Dne 11. října 2023 zemřel ve věku 81 let milovaný kněz Abouna („otec“) Samaan. O dva dny později se v proslulém jeskynním komplexu v jeho klášteře svatého Šimona sešlo více než 40 000 lidí na pravděpodobně největším křesťanském pohřebním obřadu v dějinách koptské pravoslavné církve.

Jeho proslulost však sahala daleko za hranice Egypta. Uznávalo ho mnoho významných osobností západního evangelikálního světa. A v průběhu života Abouny Samaana pomohla jejich podpora zpopularizovat jeho působení v „městě odpadků“ do té míry, že Trip Advisor řadí jeho vytesaná biblická panoramata vedle muzeí, mešit a řeky Nil mezi deset míst, která musíte v Káhiře vidět.

SOUVISEJÍCÍVe věku 88 let zemřel zakladatel misijní organizace YWAM Loren Cunningham

Magazín Christianity Today informuje, že černě oděný a bělovousý kněz se narodil v roce 1941 pod rodným jménem Farahat Ibrahim. Jinak obyčejný egyptský křesťan pracoval jako sazeč v tiskárně koptské katedrály svatého Marka. Postupem času poznal Pána osobním způsobem prostřednictvím „Společnosti pro spásu duší“, koptské obrozenecké skupiny, která se rozhodla zůstat v pravoslavné církvi a zároveň oslovovat nevěřící lidi evangeliem.

Farahat se stal zapáleným evangelistou, který nabádal k individuálnímu obrácení ke Kristu.

V roce 1972 přivedl nově ženatý sazeč ke Kristu přítele a popeláře Qideese, který bydlel v sousedství. Mladý pár žil v Šubře, káhirské čtvrti s koptskou většinou, a Qidees vozil odpadky z oblasti 13 kilometrů na východ do chudinské čtvrti na úpatí egyptského pohoří Mokattam. Tři roky předtím se komunita velmi chudých křesťanů přistěhovala z Horního Egypta za lepším životem a živila se recyklací odpadu a krmením prasat jedlými zbytky.

Muslimové považují prasata za nečistá, a tak město odpadků tvořili pouze nominální koptští křesťané. Většina těchto křesťanů neměla téměř žádnou znalost Bible a v jejich nemocemi zamořeném slumu neexistoval žádný kostel ani pastorační péče. Mnozí z nich byli alkoholici a narkomani a někdy i velmi násilní. Po dvou letech učednictví však Qidees požádal Farahata, aby navštívil jeho rodinu a evangelizoval ji.

Jeho první reakcí byl rázný odpor – ale přesto šel.

V té době v oblasti žilo 14 000 koptů a po několika měsících se k Pánu obrátila Qideesova manželka se sedmi dětmi a mnoho jejich sousedů. Jejich týdenní shromáždění brzy přerostla plechovou chatrč s rákosovou střechou, a protože počet lidí rostl, Farahat přesvědčil své zámožné přátele ze Společnosti pro spásu duší, aby jim postavili malý kostel.

SOUVISEJÍCÍZemřel  pastor Uwe Holmer, který odpustil komunistickému diktátorovi

Lidé chtěli, aby se stal jejich knězem. Farahat se zdráhal a strávil několik nocí na modlitbě v malé jeskyni nad vesnicí plnou odpadků. Během těchto modliteb proletěl kolem něj útržek z arabské Bible, vytržený z 18. kapitoly Skutků apoštolů. Jsem s vámi a nikdo vám neublíží, četl, protože mám mnoho lidí v tomto městě. Považoval to za Boží výzvu, aby se stal jejich pastorem.

Mladý kněz, vysvěcený v roce 1978, přijal kněžské jméno Samaan – v češtině „Šimon“ – podle slavného světce z koptských pověstí, který jako prostý koželuh učinil zázrak ve stejném pohoří Mokattam. Jeho první léta však byla velmi těžká. Prodíral se přeplněnými hromadami odpadků s párem holínek a baterkou, jeden rádoby učedník ho napadl nožem, jiný se před knězem schoval do chléva. V oblasti neexistovaly žádné sociální programy – jen mihotavý záblesk Ježíšovy dobré zprávy.

Když však stovky lidí poznaly Pána, uvědomily si také svou důstojnost dětí Stvořitele vesmíru. Postupem času se celá vesnice změnila. Ačkoli byla stále zapáchající, špinavá a zamořená odpadky, stala se jedinečným ostrůvkem křesťanské víry v Káhiře, kde převažovali muslimové. Do začátku devadesátých let se rozrostla na 70 000 obyvatel, protože křesťané z jiných oblastí dali přednost podobně smýšlejícímu náboženskému étosu před nepřízní, kterou pociťovali u svých muslimských sousedů.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 1. listopadu 2023 Foto: screenshot YouTube – Abuna Salmaan

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář